Denu Dilynwyr, Peidiwch â Phrynu Nhw

Bathodyn Twitter 1

Nid yw'n hawdd datblygu sylfaen ddilynwyr fawr Twitter. Y ffordd hawsaf yw twyllo a gwastraffu'ch arian gan brynu miloedd o ddilynwyr o un o hyn “busnesau” ar-lein sy'n cynnig gwasanaethau o'r fath.

Beth sydd i'w ennill o brynu dilynwyr? Felly beth os oes gennych 15,000 o ddilynwyr nad oes ganddynt ddiddordeb yn eich busnes a'r neges rydych chi'n ei chyfleu? Yn syml, nid yw prynu dilynwyr yn gweithio, oherwydd ni fydd cael dilyniant enfawr ar Twitter yn effeithio ar eich busnes oni bai bod eich dilynwyr yn poeni am yr hyn rydych chi'n ei drydar.

Bathodyn Twitter 1

Trwy garedigrwydd WikiCommons

Rydym i gyd wedi gweld effaith cael dilyniant enfawr ar Twitter; dim ond gofyn i Southwest Airlines. Y rheswm mae dynion yn hoffi Kevin Smith yn gallu creu bwrlwm mor enfawr ar Twitter yw oherwydd bod gan ei lu o ddilynwyr ddiddordeb yn yr hyn y mae'n ei ddweud.

Gall busnes gael yr un math o ddilyniadau, ond mae'n anoddach o lawer ac yn cymryd amser. Yn gyntaf, mae'n cymryd cynnwys. Datblygu strategaeth ar gyfer eich tudalen, a'r hyn rydych chi am ei roi arni. Anfonwch negeseuon sydd o bwys i'ch darpar ddilynwyr. Os ydych chi mewn manwerthu yna trydarwch am fargeinion a chwponau. Trydarwch am ddigwyddiadau y tu ôl i'r llenni a fyddai o ddiddordeb i'ch cynulleidfa.

Nesaf, dilynwch bobl neu gwmnïau sy'n berthnasol i'ch busnes. Os oes gennych boutique jîns dylunydd, yna dilynwch ddylunwyr ac arweinwyr y diwydiant ffasiwn. Bydd eich cynulleidfa darged yn dilyn yr un tudalennau, a byddant yn dod o hyd i chi trwy bwy rydych chi'n eu dilyn.

Yn olaf, byddwch yn amyneddgar. Mae'r cyfryngau cymdeithasol fel pysgota. Rydych chi'n dal i daflu abwyd allan yna, ac un diwrnod rydych chi'n mynd i ddechrau eu chwilota fel gwallgof. Byddwch yn egnïol, byddwch yn gyflym, a byddwch yn graff am eich cynnwys a bydd eich gwefan yn tyfu.

4 Sylwadau

 1. 1

  Yn gymaint ag y byddwn i wrth fy modd yn cytuno, yn anffodus mae niferoedd mawr yn cario llawer o bwysau ac yn symbol o awdurdod. Byddwn yn eich herio i brofi prynu gydag un cwmni, yna tyfu'n organig gydag un arall. Fe welwch y bydd y grŵp sydd â'r nifer fwyaf o ddilynwyr yn tyfu'n organig yn gyflymach. Rwy'n dymuno bod pethau'n wahanol ond dydyn nhw ddim. Mae pobl yn hoffi perthyn ... ac mae niferoedd mwy yn ddeniadol.

 2. 2

  Rwyf wedi clywed y ddau - byddwch yn gymdeithasol; cyfryngau cymdeithasol ydyw a dim ond trydar am eich busnes - neu mae'n debyg y gallech gael dau gyfrif. Ni allaf gadw i fyny ag un, felly ble ydych chi'n prynu'r dilynwyr hynny 🙂

 3. 3

  Os ydych chi'n mynd i brynu cynulleidfa ar gyfer cyfrif Twitter neu unrhyw blatfform arall, mae yna ffordd well i'w wneud na “phrynu dilynwyr” yn llythrennol - mae yna lawer o lwyfannau hysbysebu a all ddarparu lefel eithaf anhygoel o dargedu llawfeddygol i cynulleidfa sy'n debygol o gael eich cynnwys yn berthnasol - a thargedu ymddygiadol pleserus-ôl-droi, ac ati. Hefyd, gyda llawer o rwydweithiau, gallwch brynu ar sail CPA a thalu dim ond pan fydd eich buddsoddiad yn gweithio, ac mae'r budd ychwanegol o gael effaith ar ganfyddiadau ac ymwybyddiaeth gydag ymagweddau creadigol at gyfryngau cyfoethog sy'n talu ar ei ganfed ymhell y tu hwnt i'r clic drwodd.

  Mae'r holl gysyniad o brynu dilynwyr twitter yn wych os ydych chi'n gwmni ymateb uniongyrchol sy'n gwerthu nwydd ac yn chwarae gêm rifau. Syniad erchyll i unrhyw gwmni sy'n ceisio gwahaniaethu ac ychwanegu gwerth at frand. Nid yw hyn yn ddim gwahanol na phrynu rhestr e-bost, neu brynu rhestr bost uniongyrchol. Mae'n dal i fod yn sbam yn fy llyfr, hyd yn oed os yw rhywun yn cytuno i gael ei dalu am gael ei ychwanegu. Mae prynu dilynwyr yn colli'r pwynt - nid yw'n ymwneud â nifer y dilynwyr yn unig, mae'n ymwneud â chalonnau a meddyliau a theyrngarwch a pherthnasoedd ac wrth gwrs, cysylltu brandiau â waledi a beth sydd ynddynt.

 4. 4

  Rwy'n hoffi'r fethodoleg optio i mewn o ennill dilynwyr ac rydym yn aml yn hysbysebu gyda gwasanaethau sy'n cynnig hyn. Fy mhwynt, waeth pa mor anghyffyrddus ydyw, yw bod pobl yn eithaf bas. Mae niferoedd isel yn diffodd pobl ac yn nodi nad ydych chi'n ffynhonnell awdurdodol. Gall niferoedd uchel gael tyniant cyflymach i chi.

  Hynny yw, nid yw prynu dilynwyr o reidrwydd yn golygu eich bod chi'n prynu eu calonnau a'u meddyliau. Mae'r hyn rydych chi'n ei brynu yn nifer sy'n ddigon uchel fel y bydd y rhai sydd â'r calonnau a'r meddyliau'n cael eu denu ato.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.