Sut y Dylai Busnesau Fod Yn Rhyngweithio â phob Platfform Cyfryngau Cymdeithasol

Etiquette Busnes Cyfryngau Cymdeithasol

Mae fy marn am gyfryngau cymdeithasol yn aml yn wahanol i'r rhai yn fy niwydiant. Yn ddamcaniaethol, rwyf wrth fy modd â'r cyfryngau cymdeithasol a'r cyfle y mae'n ei gynnig i fusnesau gyrraedd cwsmeriaid a rhagolygon ar lefel bersonol. Mae'r realiti wedi bod yn wahanol iawn, serch hynny.

Rwyf wedi gwylio busnesau yn ceisio defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn yr un ffordd ag y maent yn gwneud sianeli marchnata eraill. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae hyn wedi arwain at embaras anhygoel ... mae ymatebion robotig a wneir yn gyhoeddus i ddefnyddiwr cyfryngau cymdeithasol bywiog yn niweidio brand, nid ydynt yn ei helpu. Bryd arall, nid yw brandiau yn gweld y cyfle i ddatrys mater mewn fforwm cyhoeddus, gan ddarparu ymhelaethiad ar y da y gallant ei wneud.

Yn y farchnad fyd-eang heddiw, byd lle mae busnesau ledled y byd ar gael wrth droi bys ar ffôn clyfar, ni fu'ch presenoldeb ar-lein erioed yn bwysicach. Mae angen i chi sefyll allan o'ch cystadleuwyr, bod ar gael ar gyfer cwestiynau ac ymholiadau a gwneud cysylltiad â'ch cwsmeriaid fel y byddant yn defnyddio'ch gwasanaeth dro ar ôl tro. Os gwnewch yn iawn, y lle gorau i wneud hynny yw ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae TollFreeForwarding.com wedi enwi eu ffeithlun diweddaraf, Etiquette Busnes Cyfryngau Cymdeithasol. Rwy'n hoff iawn o'u defnydd o'r term etiquette yn hytrach na strategaeth, cynllun, neu ganllaw. Mae'r diffiniad o moesau yn y cod arferol o ymddygiad cwrtais mewn cymdeithas neu ymhlith aelodau o broffesiwn neu grŵp penodol. Hwb! Mae disgwyliad o sut mae busnesau yn monitro, ymateb, a hyrwyddo eu hunain ar gyfryngau cymdeithasol - ac mae'r ffeithlun hwn yn gwneud gwaith gwych wrth ei ddiffinio.

  • Facebook - ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i bob cais trwy eich Tudalen Facebook. Ceisiwch osgoi defnyddio hashnodau, ni chânt eu defnyddio'n helaeth ar y platfform.
  • Instagram - defnyddio straeon i ddarparu golwg bersonol, y tu ôl i'r llenni ar eich busnes. Byddwch yn gyson yn eich brandio, yr hidlwyr a gymhwysir, a defnyddiwch hashnodau yn effeithiol.
  • Twitter - defnyddio platfform cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol fel ein noddwyr, Agorapulse, i drefnu, ciwio, a gwneud y gorau o ryddhau eich trydar. Osgoi autoresponders a bod yn adweithiol gyda phynciau tueddu a hashnodau.
  • Youtube - creu mân-luniau wedi'u haddasu, ychwanegu cardiau teitl, ac annog tanysgrifiad i'ch sianel trwy droshaenau a fideos rhyng-gysylltiedig.
  • Pinterest - pinio cynnwys gan ddefnyddwyr a dylanwadwyr eraill i ymgysylltu â'ch cymuned. Sicrhewch fod holl ddelweddau eich gwefan yn hawdd eu pinio - ychwanegwch Pinterest pin Mae'n botwm.
  • LinkedIn - peidiwch â thanysgrifio cysylltiadau â'ch e-bost marchnata yn awtomatig. Rhannwch gynnwys diwydiant perthnasol i adeiladu eich hygrededd a'ch dylanwad ar y platfform.

Dyma'r ffeithlun gwych, Etiquette Busnes Cyfryngau Cymdeithasol: Pa Lwyfannau sydd ar Gael.

Busnesau a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.