Fi, Fi, Fi a'r Cyfryngau Cymdeithasol

cymedr.jpgNid yw'n ymwneud â chi!

Unwaith eto… nid yw'n ymwneud â chi!

Bob tro rwy'n siarad ar gyfryngau cymdeithasol, mae yna bob amser yr ychydig gyfranogwyr rhyfedd hynny sy'n pendroni pam maent yn Dylai fod yn plymio i mewn. Mae pryder bob amser ynghylch sut y byddant yn ei reoli, yr amser dan sylw, beth yw'r manteision iddynt, a phryder anhygoel am unrhyw anfanteision y gallai eu cwmni eu hwynebu. Gall un anfantais atal busnes rhag camu i'r cyfryngau cymdeithasol ... ac mae'n nodweddiadol.

Mewn digwyddiad diweddar, cafodd un o'r cyfranogwyr amser eithaf anodd yn deall pam. “Beth am y Tudalennau Melyn?”, Gofynnon nhw? “Dyna lle dwi'n mynd!”, Medden nhw.

Atebais, “Oherwydd eich bod yn talu sylw i sut Chi gwaith, lle Chi ewch, a sut Chi cyfathrebu. Nid ydych yn talu sylw i ofynion defnyddwyr, ymddygiad defnyddwyr, a'r sianeli refeniw newydd sy'n agor gyda chyfryngau newydd. Rydych chi'n meddwl am Chi. Nid ydych chi'n meddwl ble mae'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid eisoes na lle maen nhw'n cynyddu. "

Mae eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid ar beiriannau chwilio ... ydych chi yn y canlyniadau? Mae eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid yn gofyn am help ar LinkedIn ... ydych chi'n gwrando yno? Mae eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid yn siarad amdanoch chi ar Facebook a Twitter. Ydych chi'n ymateb? Neu a ydych chi ond yn cofrestru ar gyfer y nesaf Sgam Twitter i ychwanegu 10,000 o ddilynwyr.

A yw ychwanegu cyfryngau cymdeithasol at eich arsenal marchnata yn ychwanegu mwy o gymhlethdod? Efallai! Os na fyddwch yn ei reoli'n effeithiol, gall fod yn llawer o waith. Os ydych chi'n ei drin, gall fod yn drychineb. Fodd bynnag, os ydych chi'n ei sbarduno, gall fod yn ffrwythlon.

Ar ôl gwneud y pwynt, trodd y golau ymlaen a daeth y mynychwr penodol hwn yn frwd dros y cyfleoedd. Dylai eich busnes fod hefyd! Mae yna dunnell o gyfle allan yna. Dringwch ar fwrdd y llong!