10 Allwedd i Lwyddiant i Fusnesau sy'n mabwysiadu Cyfryngau Cymdeithasol

Burj Dubai - Adeilad Talaf yn y BydBore 'ma, cwrddais â chwmni a rhannu cymaint ag y gallwn ar sut a pham mae busnesau'n mabwysiadu technolegau cyfryngau cymdeithasol.

Mae gormod o gwmnïau wedi bod yn plymio yn gyntaf ac yna'n ceisio datrys y materion yn nes ymlaen ond rwy'n credu y gallai hyn fod yn anfantais ddifrifol i lwyddiant cwmni. Yn rhy aml, nid ydym yn cael ail gyfle i weithredu strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae mynwent gynyddol o brosiectau cyfryngau cymdeithasol segur, gan gynnwys blogiau corfforaethol, a ddechreuwyd gan gwmnïau â gweithwyr talentog a bwriadau mawr.

Bydd bod yn ofalus i ddatblygu sylfaen wych yn caniatáu i gwmni elwa llawer mwy wrth weithredu technolegau cyfryngau cymdeithasol i arbed arian, tyfu refeniw a gwella cyfathrebu â gweithwyr, cleientiaid a rhagolygon.

 1. Llwyfan - Nid yw'n ddigon defnyddio'r hyn y mae pawb arall yn ei ddefnyddio pan ddaw at eich cwmni. Dylid adolygu pob platfform ar gyfer diogelwch, preifatrwydd, copïau wrth gefn, cynnal a chadw, optimeiddio, cymorth integreiddio yn ogystal â deall yr adnoddau sydd eu hangen i weithredu a chynnal y platfform (au).
 2. Tryloywder - mae'n bwysig bod cwmnïau'n cydnabod nad safle pamffled mo hwn, nac ychwaith yn lle i sbamio. Mae gweithwyr, rhagolygon a chleientiaid eisiau ichi ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol oherwydd eu bod eisiau eich adnabod CHI a deall yn llawn sut y bydd perthynas â chi o fudd iddynt.
 3. Cysondeb - Rhaid i chi gyflawni disgwyliadau pobl ar gyfer cynnwys a chyfnodoldeb. Nid sbrint yw'r cyfryngau cymdeithasol, mae'n farathon sy'n aml yn gofyn am lawer o adnoddau i ennyn diddordeb y cynulleidfaoedd yn gynnar.
 4. Passion - Bydd eich llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ddod o hyd i adnoddau dynol sy'n caru'r cyfryngau. Bydd gwneud i weithwyr gwrthsefyll weithredu a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn canu ar unwaith yn ffug ac yn y pen draw yn arwain at fethu.
 5. Cyfranogiad - Mae pŵer cyfrwng cymdeithasol yn y niferoedd. Mae sylwadau a rhwydweithio yn gyrru traffig a safle yn y cyfryngau cymdeithasol. Rhaid i chi hyrwyddo a gwobrwyo cyfranogiad ... yn enwedig yn nyddiau cynnar y twf.
 6. momentwm - Ynghyd â chysondeb, mae'n bwysig cydnabod nad yw'r cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth i chi troi ar. Mae twf a llwyddiant yn gofyn am ymdrech gyson, ddi-ildio a chyson.
 7. Pwyllgor - Bydd amrywiaeth o ran gweithrediadau yn arwain at ganlyniadau gwell gan fod gwahanol offer yn denu (ac yn aml yn tynnu sylw) gwahanol weithwyr. Mae'n hanfodol bod tîm yn rhannu strategaethau a nodau i ddarparu cyfeiriad.
 8. cydlynu - Mae mentrau cymdeithasol sy'n cael eu lansio mewn seilo yn tyfu'n arafach ac yn aml yn methu. Mae integreiddio corfforol rhwng cyfryngau, awtomeiddio cynnwys, a chydlynu rhwng adrannau yn hanfodol i dyfu eich rhaglen yn gyflym. Hyrwyddwch eich mentrau cymdeithasol ar eich gwefan ac mewn e-bost. Gwthiwch gynnwys rhwng pob un i groes-beillio traffig yn effeithiol.
 9. Monitro - Gosod rhybuddion a monitro analytics yn caniatáu i'ch tîm weithredu ar sail y canfyddiadau.
 10. Nodau - Mae cwmnïau'n tueddu i blymio i'r cyfryngau cymdeithasol heb feddwl am yr hyn maen nhw am ei gyflawni na sut maen nhw'n mynd i fesur llwyddiant. Sut Bydd ydych chi'n mesur llwyddiant gyda'ch rhaglen cyfryngau cymdeithasol? Llai o alwadau gwasanaeth cwsmeriaid? Mwy o gwsmeriaid? Gwella perfformiad gweithwyr? Meddyliwch cyn i chi lamu!

Un o'r cyfatebiaethau yr wyf yn hoffi eu darparu i gwmni yw edrych ar y Burj Dubai. Ar hyn o bryd yn 800 metr o daldra, y Burj Dubai fydd y skyscraper mwyaf yn y byd. Ar y pwynt hwn, nid oes unrhyw un yn gwybod pa mor dal fydd yr adeilad ... mae'r perchnogion yn parhau i ymestyn yr uchder a gynlluniwyd.

Yr allwedd i allu dringo'n uwch yw'r sylfaen anhydraidd yr adeiladwyd yr adeilad arno. Mae gan sylfaen Burj Dubai 192 o bentyrrau sy'n ymestyn dros 50 metr i'r ddaear, yn gorchuddio 8,000 metr sgwâr, ac yn cynnwys dros 110,000 tunnell o goncrit!

Bydd cynllunio ac adeiladu strategaeth cyfryngau cymdeithasol eich cwmni yn effeithiol yn sicrhau ei bod wedi'i hadeiladu ar sylfaen a fydd yn helpu rhaglen cyfryngau cymdeithasol i dyfu ymhell y tu hwnt i ddisgwyliadau pawb. Dewch yn fyr a'ch cwmni Bydd methiant risg - rhywbeth rhy gyffredin o lawer.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.