Yr Enillion Cyfryngau Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Nid ydych yn Mesur

Depositphotos 8950755 s

A dweud y gwir, mae llawer o'r cwmnïau rydw i wedi gweithio gyda nhw wedi cael anawsterau olrhain a mesur enillion ar fuddsoddiad o ran cyfryngau cymdeithasol. Mae un neu ddau o ffyrdd sylfaenol o gynhyrchu gwerth ar ymdrechion cyfryngau cymdeithasol eich sefydliad:

  1. Beth fyddai maint y traffig i'ch busnes yn ei gostio i chi mewn Talu Fesul Clic? - Gan fod geiriau allweddol a chostau tâl fesul clic yn cael eu cyhoeddi, gallwch chi gyd-fynd â'ch geiriau allweddol analytics i gostau tâl y clic am yr un telerau. Adiwch y rhifau ac fel arfer mae gennych chi stori braf iawn i ddweud wrth eich sefydliad am faint o arian wnaethoch chi arbed y cwmni.
  2. Faint o gyfaint gwerthiant y gallech chi ei briodoli'n uniongyrchol i'r cyfryngau cymdeithasol? - Mae olrhain gwerthiannau uniongyrchol o ffynonellau cyfryngau cymdeithasol yn ffordd ddi-ffael o brofi enillion ar fuddsoddiad. Yn gynwysedig yn hyn, wrth gwrs, mae peiriannau chwilio - a fydd fel rheol yn gyrru llawer iawn o draffig i'ch cwmni trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Mae llawer o weithwyr proffesiynol marchnata ar-lein a chyfryngau cymdeithasol yn ddall. Mae effaith enillion ar fuddsoddiad ymhell y tu hwnt i'r cliciau uniongyrchol hynny. Un o David Armano mae diagramau o flynyddoedd yn ôl yn un rydw i'n parhau i'w rannu:

ROI Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r enillion ategol ar fuddsoddiad nid yw mor syml i'w fesur, ond mae'n bodoli. Fy negeseuon gyda chleientiaid yw y gallwn dechrau gyda mesur enillion ar fuddsoddiad gyda'r ddwy ffordd gyntaf - ond bydd llawer mwy o ffyrdd y bydd eich cwmni'n gweld enillion ar ei fuddsoddiad yn y cyfryngau cymdeithasol:

  • Dod yn arweinydd meddwl yn eich diwydiant - os nad ydych chi'n credu y gall gwerthiannau ddod o gael eich enw allan yn y diwydiant yn unig, rydych chi'n anghywir. Allwedd i'r cyfryngau cymdeithasol yw ychwanegu agwedd ddynol at frand oherwydd ei fod yn meithrin ymddiriedaeth. Mae ymddiriedaeth yn allweddol i lwyddiant busnes. Ar ôl i chi ddechrau cymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol yn weithredol, fe'ch gwahoddir yn aml i siarad mewn cynadleddau diwydiant a phartneriaid, digwyddiadau, gweminarau, ac ati.
  • Adeiladu Perthynas Bersonol â'ch Cwsmeriaid - mae'n anodd gadael i bobl rydyn ni'n tyfu eu hoffi. Weithiau pobl yw'r glud sydd ei angen arnoch mewn perthnasoedd busnes i gadw cwsmeriaid. Nid yw'r holl ffeithiau a ffigurau, lawer gwaith yr ychydig bach yn ychwanegol y mae pobl yn ei wneud. Y staff sy'n gwneud gwahaniaeth ac mae'r cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu ichi weld y tu ôl i'r brand a chysylltu'n bersonol â phobl yn y busnes.
  • Marchnata Word of Mouth - profwyd ei fod yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o farchnata busnes, ond nid yw'n rhywbeth y gellir ei gynhyrchu'n artiffisial (mae llawer yn ceisio). Mewn sgyrsiau cyfryngau cymdeithasol, rwy'n argymell cwmnïau, cynhyrchion a gwasanaethau pryd bynnag y gallaf. Yn aml, dyma'r ymddygiad ar rwydweithiau - gofynnwch am gymorth neu hyrwyddo gwasanaeth ac mae pobl yn lledaenu'r gair!
  • Adeiladu Enw Da - Enw da yw popeth ar-lein, a chynhyrchu enw da ar eich gwefan, yn eich rhwydweithiau cymdeithasol, ac yn safleoedd a rhwydweithiau cymdeithasol eich cwsmeriaid yw sylfaen ymddiriedaeth a fydd yn cynhyrchu busnes. Mae ymddiriedaeth o'r pwys mwyaf mewn unrhyw drafodiad busnes, ac mae'n haws goresgyn materion ymddiriedaeth trwy gysylltu'n bersonol â phobl y tu ôl i'r brand.
  • Awdurdod Adeiladu - ynghyd ag adeiladu enw da, rydych hefyd yn adeiladu hanes gyda pheiriannau chwilio sy'n cael ei fesur mewn dyfyniadau a backlinks. Bydd yr enw da parhaus hwnnw, sy'n berthnasol i bynciau ac allweddeiriau penodol, yn parhau i yrru'r cynnwys rydych chi'n ei rannu a'r gwefannau rydych chi'n ysgrifennu arnyn nhw i frig canlyniadau peiriannau chwilio. Mae chwilio yn enillion marchnata ar-lein ffynhonnell enfawr ar fuddsoddiad. Peidiwch â chael eich twyllo - mae eich llwyddiant cyfryngau cymdeithasol yn priodoli'n fawr i'r awdurdod hwnnw rydych chi'n ei adeiladu gyda pheiriannau chwilio.
  • Gwerthiannau Anuniongyrchol - Bydd llawer o bobl sy'n ymchwilio ar y we yn darllen, gadael, darllen, gadael, darllen, gadael, yna dod yn ôl ac ymgysylltu. Os yw'r darlleniad yn cael ei wneud ar flog ond bod y trawsnewid yn digwydd ar eich gwefan e-fasnach neu'ch gwefan gorfforaethol, mae'n amhosibl weithiau gyda'r we analytics priodoli ymweliad uniongyrchol â'r cyfryngau cymdeithasol. Erys y ffaith bod llawer ohonom wedi cysylltu trwy'r cyfryngau cymdeithasol ond rydych wedi gwneud busnes â mi yn uniongyrchol heb sôn am fy mlog ... ond roedd yno ac fe gafodd effaith.
  • Arbedion Costau Gwasanaeth - Pan fydd eich cwsmeriaid yn darllen eich blogiau, gallwch gael effaith sylweddol yn nifer y costau gwasanaeth a rheoli cyfrifon trwy eu haddysgu ar-lein. Mae cyfryngau cymdeithasol yn aml yn gyfrwng un i lawer. Yn lle ysgrifennu e-bost mewn ymateb i gwsmer, fe allech chi fod wedi'i ysgrifennu ar-lein a'i roi allan ar gyfer y llu. Mae'n anodd mesur gwaith nad oedd yn rhaid i chi ei wneud - ond mae yno!
  • Cynnwys a Negeseuon - mae pob diwrnod y mae'ch cwmni'n cymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol yn ddiwrnod i'ch gweithwyr ddysgu, ymarfer crefftio'ch neges, a rhoi cyhoeddusrwydd iddi. Po fwyaf yr wyf i siarad, ymgynghori, a blogio am gyfryngau cymdeithasol a'i effaith ar fusnesau, yr hawsaf yw hi i mi helpu rhagolygon a chleientiaid newydd i ddeall sut i'w sbarduno. Rwy'n cymryd rhan yn y sgwrs, yn darllen yr hyn y mae arbenigwyr eraill yn ei ddweud, yn gweld beth sydd wedi llwyddo a methu, ac yn gallu cymhwyso hynny i'm cleientiaid. Mae gwerth anhygoel yn hyn ond mae'n anodd mesur y ROI.

Hyrwyddo Eich Buddsoddiad yn y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfleoedd targedu eithriadol a'r gost isel fesul clic ar hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn ei wneud yn gyfrwng hyrwyddo unigryw y dylech chi fod yn manteisio arno o gwbl. Os ydych chi'n buddsoddi amser i adeiladu cynulleidfa neu gymuned cyfryngau cymdeithasol, yna pam na fyddech chi'n dyblu'ch buddsoddiad a sicrhau ei fod yn cyrraedd mwy o bobl o fewn rhwydweithiau perthnasol iawn? Heb sôn am y ffaith bod Facebook a llwyfannau eraill yn rhoi lleoliad llawer gwell i hyrwyddiad taledig dros organig!

Nid yw'n BOB UN nac yn DIM.

Nid yw rhai arbenigwyr yn y cyfryngau cymdeithasol yn cydnabod gwerth gwefannau cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio cymdeithasol eraill fel Twitter, LinkedIn, Facebook, ac ati. Maen nhw'n credu y dylech chi dreulio'ch holl amser yn gwneud un peth or y llall. Maent yn hoffi cymharu'r llwyfannau a'r strategaethau i dynnu sylw at eu strategaeth fel y Dim ond un i wario bob eich adnoddau arno ac y dylech wario dim ar eraill.

Yr hyn rydw i wedi'i weld yn y cyfryngau cymdeithasol yw'r defnydd effeithiol o bob cyfrwng i hyrwyddo ei gryfderau ac osgoi ei wendidau. Mae Twitter yn ffordd wych o gyrraedd llawer o bobl heb fawr o ymdrech…. ond nid yw'n gyfrwng effeithiol ar gyfer pynciau (fel y swydd hon) sy'n gofyn am esboniad manwl o bwnc. Mae fy mlog yn gyfrwng perffaith ar gyfer yr esboniad manwl. Felly - mewn ychydig funudau bydd tweet yn cael ei bostio'n awtomatig, trwy Hootsuite i dros 80,000 o fy nilynwyr personol a phroffesiynol ... arwain llawer o ymwelwyr yn ôl i'm blog, rhai i rannu'r post, a bydd yr elw ar fuddsoddiad yn eithaf braf.