Cynnwys Marchnata

6 Nodweddion Allweddol Logo Busnes

Unwaith, wrth siarad am logos, dywedodd dylunydd logo chwedlonol IBM, UPS, Enron, Morningstar, Inc., Westinghouse, ABC, a NeXT hyn:

Nid yw logo yn gwerthu, mae'n nodi.

Paul rand

I fod yr hunaniaeth fwyaf cynhwysfawr a chynrychioliadol i'ch brand, rhaid i bob nodwedd yn nyluniad eich logo fod yno am reswm. Rhaid i bob agwedd fod yn dweud rhywbeth am eich brand. Rhaid i'r siâp a ddewiswch, y lliwiau a ddewiswch, a'r ffontiau a ddewiswch, fod yn rhan o adrodd straeon brand cydlynol a chryno. 

I'r perwyl hwnnw, rydym wedi nodi chwe nodwedd sy'n gwneud dyluniad logo yn gymhellol, yn gofiadwy, ac yn gysylltiedig â'ch brand. 

1. Syml a Nodedig

Symlrwydd yw'r allwedd. Mor gymhleth ag y mae'r ymennydd dynol, mae'n well ganddo symlrwydd. Patrymau ac ailadrodd yw eu pethau. Gan ei fod yn prosesu gwybodaeth ar gyflymder gwallgof o gyflym, nid yw'r dyluniad syml yn gwneud i'r ymennydd weithio'n galed. Ac oherwydd ei fod yn hoffi'r dyluniad syml gymaint, mae'r ymennydd yn ei gofio'n rhyfeddol o dda, yn gallu ei brosesu'n hawdd, a'i ddeall yn berffaith. 

Mae'n anodd creu dyluniad logo syml na chreu un cymhleth. Rhaid i'ch meddwl fod yn hollol lân a derbyniol i ddod i syniadau syml. Meddyliwch am Microsoft, Nike, a Target, ac ati. Syniadau syml, dim ffanffer, a chynrychioliadau perffaith o'r meddwl y tu ôl i'r brand.

Nid yr hyn sy'n gwneud logo yn effeithiol wrth gyfleu'r brand yw'r nifer o elfennau dylunio sydd wedi'u hymgorffori ynddo. Ei ddiffyg, ond eto'r gallu i ddweud cymaint sy'n ei gwneud yn logo effeithiol.

Zaheer Dodhia, Sylfaenydd LogoDylunio.net

Yn ychwanegol, dylai eich syniad syml fod yn unigryw. Rhaid iddo berthyn i'r brand hwnnw a'r brand hwnnw yn unig. Pan fydd pobl yn edrych arno, ni ddylent feddwl am ddim byd arall ond eich brand.

I greu dyluniad o'r fath, mae angen i'ch ymchwil fod yn drylwyr. Dysgwch am yr hyn y mae eich cystadleuwyr wedi'i wneud ac osgoi ailadrodd eu dyluniadau. Hefyd, dysgwch gymaint ag y gallwch chi amdano eich brand. Deall beth yw pwrpas popeth ac yna dod ag ef i'r cynfas. 

Adnoddau Dylunio Logo

2. Ciwiau Busnes Priodol

Mae pob eicon, lliw, neu ddewis ffont a wnewch wrth ddylunio logo, yn cyfleu neges. Mae siâp y triongl yn cyfleu arweinyddiaeth a goruchafiaeth; amseroldeb y cylch a'r cyfanrwydd. Yn lliwiau, mae oren yn siriol ac yn egnïol tra bod glas yn tawelu. Ac mae'r ystyron hyn yn newid pan fyddwch chi'n newid y cysgod a'r lliw. Felly, mae angen i ddewis pa nodweddion i'w hychwanegu at eich logo fod yn broses feddylgar ac ymwybodol iawn. 

Gadewch i ni ddweud, rydych chi am greu logo cwmni hysbysebu ac rydych chi am gyfleu creadigrwydd ac arweinyddiaeth ond hefyd bersonoliaeth brand hwyliog. Gallwch benderfynu aseinio gwahanol nodweddion i ofalu am wahanol giwiau busnes. Er enghraifft, gall siâp logo eich hysbyseb gyfleu arweinyddiaeth tra gall eich dewis ffont ymwneud â chreadigrwydd. Gellir anfon yr agwedd hwyliog trwy eich dewis o liw, ac ati. 

Yn y bôn, mae angen i chi aros yn ymwybodol o pam rydych chi'n gwneud y dewisiadau dylunio rydych chi'n eu gwneud a sicrhau bod pob un yn dweud wrth agwedd unigryw o'r brand. 

3. Perthnasol i'r Diwydiant A Brand

Beth all fod yn a dyluniad logo da gall un diwydiant fod yn drychineb llwyr i un arall. Wrth greu eich strategaeth ddylunio, meddyliwch am y diwydiant y mae eich brand yn perthyn iddo. Yna dewiswch eich hanfodion dylunio sy'n berthnasol i'r diwydiant hwnnw. 

Er enghraifft, os ydych chi'n creu logo peirianneg, defnyddiwch eiconau a symbolau sy'n fecanyddol. Teipograffeg syth sy'n teimlo'n fawreddog, a dewisiadau lliw sydd naill ai'n niwtral neu'n cyfleu ymdeimlad o grittiness. Rhaid i'ch syniad dylunio hefyd fod yn berthnasol i bersonoliaeth y brand rydych chi'n chwilio amdano. Byddai eich dewisiadau dylunio ar gyfer brand syml a brand aflonyddgar yn hollol wahanol. 

4. Graddadwy Ar gyfer Brandio

Mae dyluniad logo yn cael ei arddangos ar sawl platfform marchnata ar gyfer yr amlygiad mwyaf posibl a canfyddiad brand effeithiol. O fannau bach fel ar hambwrdd eicon app i gynfasau enfawr fel hysbysfwrdd dinas, gall eich logo fod yn unrhyw le. Felly, crëwch ddyluniad sy'n ddigon syml ac yn ddigon gwahanol fel nad yw pobl yn cael unrhyw drafferth ei weld na'i ddeall ni waeth beth yw ei faint na ble mae'n cael ei arddangos. 

Hynny yw, dylai fod yn raddadwy ac yn ymatebol. Os ydych wedi cyflogi dylunydd graffig ar gyfer logo eich brand, gofynnwch iddynt anfon y ffeiliau dylunio gwreiddiol atoch fel y gallwch gael rhyddid llwyr i raddfa eich logo i fyny neu i lawr. Os ydych chi'n cael y logo o wasanaeth gwneuthurwr logo ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis pecyn dylunio sy'n rhoi ffeil fector y logo i chi. Mae'r fformat fector yn cadw ansawdd y dyluniad yn gyfan pan fyddwch chi'n llunio'r logo. 

5. Amlbwrpas ar gyfer Marchnata

balchder afal

Mae angen amrywiant ar logo brand effeithiol. Os dewiswch ei nodweddion ar wahân neu newid ei liwiau neu ei gynllun, dylai ddal i gadw ei ddyluniad penodol. Ystyriwch logo Apple eto. I ddathlu Mis Balchder, mae'r logo yn taflu ei donau daear arferol ac yn mabwysiadu lliwiau llachar yr enfys. Ond mae siâp eicon yr afal yn dal i fod yn wahanol - felly rydyn ni'n gwybod pa frand ydyw. 

Pan fyddwch chi'n dylunio logo brand, meddyliwch a all y gwahanol nodweddion weithio'n annibynnol neu pryd maen nhw'n newid lleoedd. Mae amrywiadau logo yn caniatáu ichi ddathlu achlysuron pwysig, dynodi carreg filltir, neu fod yn rhan o fudiad mwy trwy'r amser wrth ymestyn cyrhaeddiad eich brand a pheidio byth â gadael i'ch hunaniaeth brand fynd. 

Rhaid i ddyluniad hunaniaeth brand wedi'i grefftio'n broffesiynol gynnwys amrywiadau logo fel dyluniad eicon yn unig, opsiwn lliw du-a-gwyn, opsiwn un lliw, opsiwn enw yn unig, ac ati.  

6. Cofiadwy am Adalw Gwell

Pan fydd dyluniad logo yn syml ac yn wahanol, mae'n cynyddu galw i gof. Mae'r symlrwydd yn ei gwneud hi'n hawdd ei ddeall tra bod edrychiad unigryw yn rhoi rhywbeth unigryw i ni ganolbwyntio arno. Pan ddônt at ei gilydd, byddwn yn gorffen gyda dyluniad unigryw sy'n hawdd ei gofio. Mae gan yr holl ddyluniadau logo enwog yn y byd yr ansawdd hwn. 

Nid yw'n hawdd creu dyluniad cofiadwy, ond mae'n hollbwysig. Nid ydych am i'ch logo brand golli ei hun mewn môr o ddyluniadau hunaniaeth brand. Trwy gydbwysedd ymwybodol lliwiau, siapiau, ffontiau ac arddulliau, crëwch olwg brand sy'n aros ym meddyliau pobl ymhell ar ôl iddynt weld y logo. Dylai wneud argraff yn y ychydig ddarnau cyntaf o eiliad.

Beth ydych chi'n ei feddwl?

I mi, y 6 nodwedd allweddol hyn y mae'n rhaid eu bod yno mewn dyluniad logo i'w wneud yn effeithiol. Beth arall fyddech chi'n ei ychwanegu? Amseroldeb yn nodwedd wych arall sy'n cadw'ch logo'n berthnasol am flynyddoedd i ddod. A phan fyddwch wedi ymdrechu i gyflawni'r 6 gorchymyn uchaf hyn o ddylunio logo da, mae'n debygol eich bod eisoes wedi creu delwedd oesol. 

Felly, gwaeddwch yn y sylwadau ynghylch pa nodwedd sydd bwysicaf yn eich barn chi ac mae'n gyrru hunaniaeth brand ymlaen. 

Trawiad Alicia

Mae Alicia Rother yn strategydd cynnwys ar ei liwt ei hun sy'n gweithio gyda busnesau bach a busnesau cychwynnol i hybu cyrhaeddiad eu brand trwy ddylunio cynnwys creadigol ac ysgrifennu. Mae ei maes arbenigedd yn cynnwys marchnata digidol, ffeithluniau, brandio a dylunio graffig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol