Yr Achos Busnes dros Reoli Asedau Digidol

Yr Achos Busnes dros Reoli Asedau Digidol Infograffig

Mewn byd lle mae'r mwyafrif (neu'r cyfan) o'n ffeiliau'n cael eu storio'n ddigidol ar draws sefydliadau, mae'n hanfodol bod gennym ni ffordd i wahanol adrannau ac unigolion gael mynediad i'r ffeiliau hyn mewn ffordd drefnus. Felly, poblogrwydd datrysiadau rheoli asedau digidol (DAM), sy'n caniatáu i ddefnyddwyr uwchlwytho ffeiliau dylunio, lluniau stoc, cyflwyniadau, dogfennau ac ati mewn ystorfa gyffredin y gall partïon mewnol gael mynediad atynt. Hefyd, mae colli asedau digidol yn gostwng yn sylweddol!

Gweithiais gyda'r tîm yn Widen, a datrysiad rheoli asedau digidol, ar yr ffeithlun hwn, yn archwilio'r achos busnes dros reoli asedau digidol. Mae'n gyffredin i fusnesau ddefnyddio gyriant a rennir neu ofyn i eraill anfon ffeiliau trwy e-bost, ond nid yw'r rhain yn ddiogel rhag methu. Mewn arolwg diweddar, mae 84% o fusnesau yn nodi mai dod o hyd i asedau digidol yw'r her fwyaf sydd ganddyn nhw wrth weithio gydag asedau digidol. Rwy'n gwybod pa mor fawr o boen ydyw a faint o amser sy'n cael ei golli pan na allaf ddod o hyd i ffeil yn fy archif e-bost neu yn fy ffolderau cyfrifiadurol. Ond dychmygwch y rhwystredigaeth honno mewn lleoliad corfforaethol mawr gyda llawer o weithwyr; mae hynny'n llawer o amser coll, effeithlonrwydd ac arian.

Ar ben hynny, mae hefyd yn creu problemau rhwng adrannau. Mae 71% o sefydliadau yn cael problemau wrth ddarparu mynediad i asedau eraill i aelodau eraill o staff, sy'n lleihau cydweithredu rhwng adrannau. Os na allaf ddarparu dogfen gynnwys i'm dylunydd yn hawdd, yna ni all gyflawni ei waith. Mae DAM yn darparu ffordd i bawb yn y sefydliad gael mynediad at yr holl asedau digidol sydd eu hangen arnynt mewn ystorfa drefnus. Gyda DAM, mae pethau'n cael eu gwneud yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ydych chi'n defnyddio datrysiad rheoli asedau digidol ar hyn o bryd? Pa fath o broblemau ydych chi'n eu profi wrth ddelio ag asedau digidol ar draws eich sefydliad?

Yr-Achos-Busnes-dros-DAM-Infographic (1)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.