Mae'r “Cardiau” Busnes Newydd Yma!

Pan bostiais am brynu rhai cardiau busnes newydd, Derbyniais rai mawr argymhellion. Yn gynwysedig roedd cardiau busnes metel a hyd yn oed a cerdyn busnes gan ddefnyddio Wordle.

Penderfynais fynd i gyfeiriad hollol wahanol i fy nghardiau gwreiddiol. Pan fydd Folks yn rhoi eu cardiau busnes i mi y dyddiau hyn, nid oes gennyf nhw cyhyd - rwy'n cyrraedd adref ac yn ychwanegu atynt Plaxo a LinkedIn ac yna dwi'n eu taflu - waeth pa mor hyfryd ydyn nhw. Fe wnaeth hynny fy ysbrydoli i fynd gydag opsiwn newydd:

cerdyn mtb

Gan ddefnyddio chwiliad cyflym, deuthum o hyd i gwmni ar-lein sy'n argraffu padiau Nodyn Post-It wedi'u teilwra sydd maint cerdyn busnes! Fe wnes i archebu criw ohonyn nhw a chyrhaeddon nhw yma o fewn pythefnos. Daeth y cardiau allan yn berffaith, yn hollol unol â'r teclyn ar-lein roeddwn i'n arfer eu golygu. Dewisais ffont a oedd yn hawdd ei ddarllen a dyluniais hwy gyda galwad allan ar URL fy safle. Rwyf hyd yn oed yn annog pobl i 'Gylch' pwnc fel y gallant gofio pam y gwnaethom gyfarfod neu pam fy ffonio!

Roeddwn i wir eisiau rhywbeth unigryw ac rwy'n credu bod y rhain yn gweddu i'r bil. Beth yw eich barn chi?

9 Sylwadau

 1. 1

  A allwch ddweud wrthyf ble y cawsoch y rheini? Mae angen rhai cardiau newydd arnaf fy hun a hoffwn ymchwilio i'r opsiwn hwn. Rwy'n byw yn Atlanta ac ni fydd gennyf gardiau union yr un fath, ond gallai rhywbeth fel hyn fod yn cŵl iawn. Falch eich bod chi'n hoffi'r syniad a awgrymais yn wreiddiol.

 2. 2

  Rwyf wedi bod yn chwilio am rai cardiau newydd fy hun. Mae hyn yn ymddangos yn syniad gwych. A gaf ofyn o ba safle y gwnaethoch eu harchebu?

  Jesse

 3. 3

  Rwy'n hoff iawn o'r cardiau! Cefais yr un syniad yn ddiweddar i wneud cylch islaw'r opsiwn. Bydd yn rhaid i chi gael y newyddion diweddaraf pa mor dda maen nhw'n gweithio!

 4. 4
 5. 5
 6. 6

  Cariad 'em. Cardiau busnes yw'r “cardiau busnes” hynny. Dylent nodi'ch cynhyrchion / gwasanaethau. OOhweee Melyn. Mae'r cardiau hyn yn sicr yn sefyll allan. Dyna beth rydych chi'n ei alw'n “farchnata”

 7. 7

  Nawr mae hynny'n ddyluniad cŵl.

  Rwy'n credu y gallech chi ddefnyddio hwnnw ar gerdyn busnes go iawn a'i wneud hyd yn oed yn well gan ddefnyddio'r ddwy ochr. Ar un ochr mae gennych headshot ohonoch (fel eu bod yn cofio sut olwg sydd arnoch chi), eich manylion a gwahoddiad i gael [rhywbeth] am ddim ar eich gwefan, yna bod â'r rhestr (cylch) ar yr ochr arall.

 8. 8

  Doug ... dyna syniad gwych! Mewn cyfarfod diweddar gan TechCom, dosbarthais fy ngwybodaeth gyswllt ar gefn y diodydd hynny ar ôl ei ddefnyddiau Starbucks pan fydd cwsmeriaid yn dod â'u cwpan eu hunain. Gofynnais am lond llaw ohonyn nhw i nodi fy diodydd fy hun, ond dirwyn i ben gan eu defnyddio ar gyfer gwybodaeth gyswllt. Efallai y bydd yn rhaid i mi fynd ar eich llwybr nesaf!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.