Beth sy'n anghywir â'ch cerdyn busnes?

eistedd alexMae cardiau busnes wedi bod yn ymarfer hwyl i mi erioed. Rwyf bob amser wedi gwneud rhywbeth gwahanol gyda fy nghardiau busnes - y cyntaf oedd fy cardiau blogio gyda fy llun, yna pecynnau o Nodiadau PostIt, ac yn fwyaf diweddar cerdyn fain gyda dosbarthwr o Zazzle.

Heddiw roeddwn i'n gwylio teleseminar o Alex Mandossian mewn cyfres addysg fusnes rydw i'n tanysgrifio iddi a thynnodd sylw at gyfle gwych rydw i wedi gadael iddo lithro heibio ... tri cherdyn busnes yn olynol!

Rhai gwirioneddau am gardiau busnes

 1. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn cofio'r person y cawsant nhw ganddo.
 2. Mae'r mwyafrif yn syml yn cael eu taflu. Fe wnaethoch chi dalu am rywbeth nad oes ganddo elw ar fuddsoddiad yn aml!
 3. O'r bobl hynny sy'n eu cadw mewn gwirionedd, ychydig iawn sy'n cael eu gweithredu erioed ... yn bennaf oherwydd yn aml does dim rheswm i wneud hynny!

cardiau Busnes

Beth ellir ei wella eich fy ngherdyn busnes?

 1. Rhowch eich llun ar eich cerdyn busnes. Bydd hyn yn caniatáu i bobl gofio pwy oeddech chi!
 2. Dywed Alex y dylech gynnwys llwgrwobr foesegol. Hynny yw, a oes unrhyw beth ar eich cerdyn y gallwch ei ddarparu a fydd yn arwain rhywun i weithredu? Ei enghraifft yw rhif 1-800 gyda neges wedi'i recordio ymlaen llaw. Mae'n amhersonol ac yn ddiogel ... a gall y sawl sy'n ei galw elwa o'r neges.
 3. Cynhwyswch neges wedi'i haddasu ar gyfer y digwyddiad y gwnaethoch ei dosbarthu iddo. Os ydych chi mewn digwyddiad rhwydweithio, archebwch rai cardiau ar gyfer y digwyddiadau hynny. Os ydych chi'n siarad mewn digwyddiad, cynhwyswch y digwyddiad! Os ydych chi mewn cynhadledd ... rhowch y gynhadledd. Gan addasu'r cerdyn i'r digwyddiad, rydych chi newydd gyflenwi a hysbysfwrdd bach i'w gwahodd i gysylltu yn ogystal â darparu cydran firaol. Pan fydd Alex yn dosbarthu 500 o gardiau, mae'n gweld 2,000 o ymweliadau â'i wefannau a'i rifau ffôn. Mae hynny'n gydran firaol braf!

Rydw i ar fin archebu set arall o'm cardiau busnes ac rydw i'n mynd i ymgorffori'r awgrymiadau hyn. Bydd fy llun yn cael ei ychwanegu (ochenaid!), Rydw i'n mynd i gynnwys dolen i'w lawrlwytho am ddim gyda rhywfaint o gyngor ac awgrymiadau, ac rydw i'n mynd i rag-recordio neges well ar Google Voice gyda rhai cwestiynau cyffredin am fy busnes.

Gadewch imi wybod a oes gennych ddiddordeb yn y gyfres fusnes rydw i'n tanysgrifio iddi. Mae ychydig yn hynod, ond os caf gontract sengl o roi cardiau busnes i ffwrdd, bydd yn talu am y gyfres fusnes gyfan ... ac rydw i ar y fideo gyntaf yn unig. Rwyf wedi ennill llawer o ganmoliaeth ar fy nghardiau diweddar - ond ni allaf ddweud eu bod wedi mynd yn firaol neu wedi rhoi busnes i mi!

10 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Hoffwn pe gallwn ddyfynnu fy ffynhonnell, Doug, ond ni allaf gofio lle darllenais hyn, gryn amser yn ôl: mae cardiau busnes gyda'ch llun 50% yn llai tebygol o gael eu taflu i'r sbwriel. Efallai y gall rhywun arall wirio hyn.

 3. 4
 4. 6

  Dylech ddefnyddio'r awyren bapur fel natur eich logo yn eich cardiau. Efallai mai'ch cerdyn cyfan fydd eich logo ar yr olwg gyntaf ond unwaith y bydd yn datblygu mae ganddo'r wybodaeth y soniasoch amdani yn y post uchod. Efallai y byddai'n anodd ei wneud ond byddai'n dwt a chofiadwy yn sicr.

 5. 8

  Edrychwch ar Doug ar fy avatar anhysbys, math o fynd ynghyd â'r blog 🙂 Fe wnes i fewngofnodi gyda Twitter ac mae gen i avatar Twitter sy'n llun ohonof fy hun yn meddwl tybed pam na popiodd i fyny

 6. 10

  Y teimlad cyffredinol ar yr olwg gyntaf yw bod gwythiennau'n anorffenedig. Rwy'n credu y bydd mwy o waith ar ochr teipograffeg a chefndir mwy miniog yn helpu. Methu dweud beth i'w newid ond dim ond gofyn barn ydych chi.

  argraffu poster

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.