Metrics Trosi ar gyfer Blogio Busnes

Mae yna lawer yn y byd cyfryngau cymdeithasol allan yna sy'n barnu llwyddiant blog yn ôl metrigau ymgysylltu fel sylwadau. Dydw i ddim. Nid oes unrhyw gydberthynas rhwng llwyddiant y blog hwn a nifer y sylwadau arno. Rwy'n credu y gall sylwadau effeithio ar flog - ond oherwydd nad yw'n rhywbeth y gallwch chi ei reoli'n uniongyrchol, nid wyf yn talu sylw iddo.

Pe bawn i eisiau sylwadau, byddwn i'n ysgrifennu penawdau abwyd cyswllt, cynnwys dadleuol a phostiadau blog snarky. Byddai hyn, yn ei dro, yn colli fy nghynulleidfa graidd ac yn targedu'r bobl anghywir.

Tri metrig trosi blogio busnes Rwy'n talu sylw i:

 • Trosi Tudalen Canlyniadau Peiriannau Chwilio - Mae llawer o arbenigwyr yn canolbwyntio ar faint o draffig peiriannau chwilio a gawsoch chi ... ond nid faint o draffig y gwnaethoch chi ei golli. Os ydych chi'n ysgrifennu teitlau post gwastad ac nad yw'ch meta data yn gymhellol, efallai y byddwch chi ar frig y safleoedd peiriannau chwilio ond efallai na fydd pobl yn clicio'ch dolen. Ysgrifennwch deitlau post sy'n trosi traffig ac yn sicrhau bod eich meta disgrifiadau yn llawn geiriau allweddol ac yn rheswm gwych i glicio drwyddo! Defnyddiwch Consol Chwilio Google i'w ddadansoddi y canlyniadau hyn.
 • Trosi Galwad i Weithredu - Mae ymwelwyr tro cyntaf yn glanio ar eich blog a naill ai'n gadael neu'n edrych i wneud busnes gyda chi. Ydych chi'n darparu llwybr iddynt ymgysylltu â'ch cwmni? Oes gennych chi ffurflen gyswllt a dolen amlwg? A yw eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn wedi'u nodi'n glir? Oes gennych chi Galwadau i Weithredu y mae ymwelwyr yn clicio arnynt?
 • Trosi Tudalen Glanio - Ar ôl i'ch ymwelwyr glicio ar eich Galwad i Weithredu, a ydyn nhw'n glanio ar dudalen sy'n gwneud iddyn nhw drosi? A yw eich ltudalen anding yn lân ac yn ddi-rym o fordwyo diangen, dolenni a chynnwys arall nad ydyn nhw'n gyrru'r gwerthiant?

Rhaid i'ch rhagolygon drosi ar bob cam o'r ffordd er mwyn i chi eu caffael fel cwsmer. Rhaid i chi ddenu eu clic ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio (SERP), rhaid i chi ddarparu cynnwys perthnasol iddynt er mwyn ennyn eu hymddiriedaeth a'u gorfodi i gloddio'n ddyfnach, rhaid i chi ddarparu llwybr iddynt i ymgysylltu - fel galwad gymhellol i weithredu (CTA). a rhaid i chi ddarparu dull iddynt gysylltu â chi - fel tudalen lanio wedi'i optimeiddio wedi'i dylunio'n dda.

Compendiwm Dienyddio ar yr Arferion Gorau hyn!

 1. Yn gyntaf: Canlyniad y peiriant chwilio am Cyfrifo ROI Blogio Busnes, Mae gan Compendium yr ail le ac mae wedi'i ysgrifennu'n dda - yn sicr o ddenu peth traffig!
  cyfrifo serp roi 1
  Nodyn: Fe sylwch mai Compendium sydd â'r ail ganlyniad ar gyfer y chwiliad ac nid y canlyniad cyntaf. Pe bai Compendium Blogware ar deitl y dudalen ar ddiwedd y teitl yn hytrach na'r dechrau, gollyngwyd y dyddiad a gwybodaeth yr awdur, a bod gan y disgrifiad meta iaith fwy cymhellol, efallai y byddent hyd yn oed yn gallu gwasgu'r canlyniad safle uchaf. (Mae'n wych bod y meta disgrifiad yn dechrau gyda'r allweddair, serch hynny!) Gallai'r newidiadau hynny ddyblu neu dreblu eu trawsnewidiadau o'r dudalen ganlyniadau peiriannau chwilio hon.
 2. Ail: Mae'n swydd gryno braf sy'n cyfeirio sylw at ddau adnoddau ychwanegol i gyfrifo'r Enillion Ar Fuddsoddiad. Mae hon yn swydd gadarn, berthnasol, er!
  post compendiwm
  Nodyn: Efallai mai un ffordd o wella hyn oedd darparu trydydd adnodd mewn gwirionedd - y gwirioneddol galwad i weithredu i'r Pecyn Cymorth ROI.
 3. Yn drydydd: Mae'r alwad i weithredu yn hollol brydferth ac yn berthnasol i'r copi ar y dudalen, ac mae'n llwybr clir i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol!
  pecyn cymorth roi cta
 4. Pedwerydd: Mae'r dudalen lanio yn gwbl ddi-ffael - yn darparu cynnwys cefnogol, cymhellol, ffurflen fer i gasglu gwybodaeth gyswllt ar gyfer y tîm gwerthu, a hyd yn oed rhai cwestiynau rhag-gymhwyso i gael teimlad o gyllideb y rhagolygon a'r ymdeimlad o frys.

tudalen glanio

Mae'r tîm marchnata yn Compendium yn anhygoel o ddefnyddio eu teclyn eu hunain yn llawn. Rwy'n gwybod am ffaith bod Compendium yn casglu mwy o arweinwyr trwy ganlyniadau chwilio a'u blog eu hunain nag unrhyw ffynhonnell arall. Yn ddiau, mae hyn oherwydd y gwaith gwych maen nhw'n ei wneud wrth brofi, ailbrofi a gwneud y gorau o'u llwybr trosi. Da iawn!

Datgeliad Llawn ... Rwy'n berchen ar gyfranddaliadau ac wedi helpu i ddechrau Compendium Blogware (diolch byth na wnaethant fynd gyda nhw fy logo!)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.