Metrics Trosi ar gyfer Blogio Busnes

Mae yna lawer yn y byd cyfryngau cymdeithasol allan yna sy'n barnu llwyddiant blog yn ôl metrigau ymgysylltu fel sylwadau. Dydw i ddim. Nid oes unrhyw gydberthynas rhwng llwyddiant y blog hwn a nifer y sylwadau arno. Rwy'n credu y gall sylwadau effeithio ar flog - ond oherwydd nad yw'n rhywbeth y gallwch chi ei reoli'n uniongyrchol, nid wyf yn talu sylw iddo.

Pe bawn i eisiau sylwadau, byddwn yn ysgrifennu penawdau abwyd cyswllt, cynnwys dadleuol, a swyddi blog snarky. Byddai hyn, yn ei dro, yn colli fy nghynulleidfa graidd ac yn targedu’r bobl anghywir.

Tri metrig trosi blogio busnes Rwy'n talu sylw i:

 • Trosi Tudalen Canlyniadau Peiriannau Chwilio - Mae llawer o arbenigwyr yn canolbwyntio ar faint o draffig peiriant chwilio a gawsoch ... ond nid faint o draffig y gwnaethoch ei golli. Os ydych chi'n ysgrifennu teitlau post gwastad ac nad yw'ch data meta yn gymhellol, efallai y byddwch chi ar frig safleoedd y peiriannau chwilio ond efallai na fydd pobl yn clicio ar eich dolen. Ysgrifennwch deitlau post sy'n trosi traffig a sicrhau bod eich disgrifiadau meta yn llawn geiriau allweddol a rheswm gwych i glicio drwodd! Defnyddiwch Google Search Console i ddadansoddi'r canlyniadau hyn.
 • Trosiadau Galwad i Weithredu - Mae ymwelwyr tro cyntaf yn glanio ar eich blog a naill ai'n gadael neu'n edrych i wneud busnes â chi. A ydych chi'n darparu llwybr iddynt ymgysylltu â'ch cwmni? Oes gennych chi ffurflen gyswllt a dolen amlwg? Ydy'ch cyfeiriad a'ch rhif ffôn wedi'u nodi'n glir? A oes gennych Alwadau i Weithredu cymhellol y mae ymwelwyr yn clicio arnynt?
 • Trosi Tudalen Glanio - Ar ôl i'ch ymwelwyr glicio ar eich Galwad i Weithredu, a ydyn nhw'n glanio ar dudalen sy'n gwneud iddyn nhw drosi? A yw eich ltudalen anding yn lân ac yn ddi-rym o fordwyo diangen, dolenni a chynnwys arall nad ydyn nhw'n gyrru'r gwerthiant?

Mae'n rhaid i'ch rhagolygon drawsnewid ar bob cam o'r ffordd er mwyn i chi eu caffael fel cwsmer. Rhaid i chi ddenu eu clic ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio (SERP), rhaid i chi ddarparu cynnwys perthnasol iddynt ennill eu hymddiriedaeth a'u gorfodi i gloddio'n ddyfnach, a rhaid i chi ddarparu llwybr i ymgysylltu iddynt - fel galwad gymhellol i weithredu ( CTA) a rhaid i chi roi modd iddynt gysylltu â chi - fel tudalen lanio wedi'i optimeiddio wedi'i dylunio'n dda.

Compendiwm Dienyddio ar yr Arferion Gorau hyn!

 1. Yn gyntaf: Canlyniad y peiriant chwilio am Cyfrifo ROI Blogio Busnes, Mae gan Compendium yr ail le ac mae wedi'i ysgrifennu'n dda - yn sicr o ddenu peth traffig!
  cyfrifo serp roi 1
  Nodyn: Fe sylwch mai Compendium sydd â'r ail ganlyniad ar gyfer y chwiliad ac nid y canlyniad cyntaf. Os oedd gan deitl y dudalen Compendium Blogware ar ddiwedd y teitl yn hytrach na'r dechrau, y dyddiad,
  a chafodd gwybodaeth yr awdur ei gollwng, ac roedd gan y meta disgrifiad iaith fwy cymhellol, efallai y gallent hyd yn oed wasgu allan y canlyniad safle uchaf. (Mae'n wych bod y disgrifiad meta yn dechrau gyda'r allweddair, serch hynny!) Gallai'r newidiadau hynny ddyblu neu dreblu eu trawsnewidiadau o'r dudalen canlyniadau peiriannau chwilio hwn.
 2. Yn ail: Mae'n neges gryno braf sy'n cyfeirio sylw at ddau adnodd ychwanegol i gyfrifo'r Elw ar Fuddsoddiad. Mae hon yn swydd gadarn, berthnasol, serch hynny!
  post compendiwm
  Sylwer: Efallai mai un ffordd o wella hyn oedd darparu trydydd adnodd – yr union alwad i weithredu i’r Pecyn Cymorth ROI.
 3. Trydydd: Mae'r alwad i weithredu yn gwbl brydferth a pherthnasol i'r copi ar y dudalen, ac mae'n llwybr clir i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol!
  pecyn cymorth roi cta
 4. Pedwerydd: Mae'r dudalen lanio yn gwbl ddi-ffael - yn darparu cynnwys cefnogol, cymhellol, ffurflen fer i gasglu gwybodaeth gyswllt ar gyfer y tîm gwerthu, a hyd yn oed rhai cwestiynau rhag-gymhwyso i gael teimlad o gyllideb y rhagolygon a'r ymdeimlad o frys.

tudalen glanio

Mae'r tîm marchnata yn Compendium yn anhygoel o ddefnyddio eu teclyn eu hunain yn llawn. Rwy'n gwybod am ffaith bod Compendium yn casglu mwy o arweinwyr trwy ganlyniadau chwilio a'u blog eu hunain nag unrhyw ffynhonnell arall. Yn ddiau, mae hyn oherwydd y gwaith gwych maen nhw'n ei wneud wrth brofi, ailbrofi a gwneud y gorau o'u llwybr trosi. Da iawn!

Datgeliad Llawn… Rwy'n berchen ar gyfranddaliadau ac wedi helpu i ddechrau Compendium (diolch byth nad aethant ag ef fy logo!)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.