Adeiladu Ymddiriedolaeth Trwy Ddweud NA!

yn ôlPryd yw'r tro diwethaf i chi eistedd ar draws gan werthwr a dywedon nhw, “Mae'n ddrwg gennym, mae'n debyg na fyddwn yn gallu cwrdd â'r pris hwnnw na / na'r disgwyliadau hynny“. Nid oes gen i erioed, chwaith.

Heno cerddais i ffwrdd o gontract y gallwn fod wedi'i wneud gyda fy llygaid ar gau. Fodd bynnag, gwn y byddai symlrwydd y contract yn esblygu ac yn agor can enfawr o fwydod. Byddwn yn sefydlu a gosod blog ar gyfer rhywun ac yna, yn ddiofyn, byddwn yn dod yn gefnogaeth blog iddynt, eu cefnogaeth TG a'u cefnogaeth cynnal. Dydw i ddim yn dyfalu - dwi'n siarad o brofiad. Dyma pam y byddai'n well gen i gyfeirio'r rhagolygon at Feddalwedd fel gwerthwr Gwasanaeth Compendiwm. (Datgeliad: Rwy'n gyfranddaliwr)

Nid yw'r cleientiaid rwy'n eu helpu gyda blogio yn gontract un-amser, mae gennym berthnasoedd parhaus i gwmpasu'r materion hynny. Rwy'n hapus i'w cynorthwyo gydag unrhyw un o'u hanghenion gan y rhagwelir yr adnoddau hynny. Nid oedd hynny'n wir heno ... Yn syml, cerddais o'r cais gan mai dim ond a prosiect dyfynbris. Nid oes y fath beth â phrosiect gwe sy'n dod i ben ... oni bai bod y cwmni'n mynd o dano. O gynnwys, i ddylunio, i blatfform, i integreiddio ... mae pob prosiect gwe yn esblygu wrth i'r gofynion newid dros amser. Mae blogio yn gwneud hefyd. Ac mae cwmni meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS) wedi'i gynllunio i ddelio â materion a chefnogaeth barhaus. Dydw i ddim.

Yn ôl at fy mhwynt ... efallai pe bai mwy o gwmnïau yn gwrthod cyllidebau afresymol, llinellau amser gwallgof, a disgwyliadau chwerthinllyd gallai gweddill y busnesau gonest adeiladu ymddiriedaeth yn ein rhagolygon. Y broblem yw bod cymaint o bobl allan yna, yn enwedig ym maes marchnata ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, yn ofni cerdded i ffwrdd o ychydig bychod.

Byddai'n well gan lawer o werthwyr dalu eu biliau ar draul y cleient na chodi digon mewn gwirionedd i gyflawni eu haddewidion. Mae'n anffodus oherwydd ymosodir ar unwaith ar y sudd gwael nesaf i gerdded yn y drws fel eu bod yn lleidr 2 did yno i dreisio, peilio a gwagio'r coffrau.

Os na allwch gwblhau prosiect o fewn amserlen, cyflawni'ch addewidion neu wneud incwm cymedrol yn gwneud y gwaith, pam fyddech chi'n cymryd y gwerthiant? Ychydig fisoedd yn ôl, bu’n rhaid i mi rannu ffyrdd gyda ffrind gwych a’u cwmni oherwydd nad oedd ein prosiectau’n gweithio allan. Nid oeddwn yn cwrdd â'u disgwyliadau ... a byddai'n well gennyf gadw'r cyfeillgarwch a cholli'r arian na methu'n llwyr. A byddem wedi methu’n syfrdanol ar y prosiect y cerddais i ffwrdd ohono… rwy’n ei wybod.

A allwn i ddefnyddio'r arian? Wrth gwrs! Mae prosiectau bach fel yna yn fewnlifiad gwych o arian parod i'r busnes a gallent ein cludo trwy'r cyfnod tawel o gontractau mawr yn mynd a dod. Ni allaf ei wneud, serch hynny. O edrych yn ôl, hoffwn pe bawn i wedi cerdded i ffwrdd o lawer o gontractau bach ers i mi ddechrau fy musnes.

Yr eironi yw mai'r rhain yw'r un cwsmeriaid iawn sy'n mynd ataf i lawr y ffordd ar brosiectau llawer mwy sydd â chyflawniadau solet, iawndal da a llinellau amser hyblyg. Bob tro y dywedaf “Na” nawr, gwn fy mod yn adeiladu ymddiriedaeth a'r cyfle i gael cyfle gwell i lawr y ffordd. Fe ddylech chi hefyd.

Un sylw

  1. 1

    Rydym mewn gwirionedd yn cynnal cyflwyniad cyfan o amgylch “The Power of No.” Darllenwch fwy am bwysigrwydd gwrthod gwaith mewn erthygl gan ein Ashley Lee ein hunain, That’s Not My Job!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.