Adeiladu Brand Stori: Mae'r 7 Prospect yn Dymuno Eich Busnes yn Dibynnu arnynt

Adeiladu Brand Stori

Tua mis yn ôl, cefais gyfle i gymryd rhan mewn cyfarfod delfryd marchnata ar gyfer cleient. Roedd yn wych, gan weithio gydag ymgynghoriaeth a oedd yn adnabyddus am ddatblygu mapiau ffordd ar gyfer cwmnïau uwch-dechnoleg. Wrth i'r mapiau ffordd gael eu datblygu, gwnaeth y llwybrau unigryw a gwahaniaethol y lluniodd y tîm argraff arnaf. Fodd bynnag, roeddwn hefyd yn benderfynol o gadw'r tîm i ganolbwyntio ar y farchnad darged.

Mae arloesi yn strategaeth hanfodol mewn llawer o ddiwydiannau heddiw, ond ni all fod ar draul y cwsmer. Mae cwmnïau anhygoel sydd â datrysiadau ingenius wedi methu dros y blynyddoedd oherwydd iddynt ddod i'r farchnad yn rhy gynnar, neu fwydo awydd nad oedd yn bodoli eto. Gall y ddau swyno - mae galw yn agwedd hanfodol ar bob cynnyrch neu wasanaeth llwyddiannus.

Pan anfonwyd copi o Adeiladu Brand Stori, gan Donald Miller, yn onest nid oeddwn yn gyffrous iawn i’w ddarllen felly eisteddodd ar fy silff lyfrau tan yn ddiweddar. Roeddwn i'n meddwl y byddai'n mynd i fod yn hwb arall adrodd straeon a sut y gallai drawsnewid eich cwmni ... ond nid ydyw. Mewn gwirionedd, mae'r llyfr yn agor gyda “Nid llyfr am adrodd stori eich cwmni mo hwn." Whew!

Nid wyf am roi'r gorau i'r llyfr cyfan, mae'n ddarlleniad cyflym ac addysgiadol y byddwn yn ei argymell yn fawr. Fodd bynnag, mae yna un rhestr feirniadol rydw i eisiau ei rhannu - dewis a awydd yn berthnasol i oroesiad eich brand.

Mae Saith Prospect yn Dymuno Goroesiad Eich Brand Yn dibynnu ar:

  1. Adeiladu Brand StoriCadw adnoddau ariannol - Ydych chi'n mynd i arbed arian i'ch cwsmer?
  2. Cadw amser - A fydd eich cynhyrchion neu wasanaethau yn rhoi mwy o amser i'ch cwsmeriaid weithio ar bethau pwysicach?
  3. Adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol - A yw'ch cynhyrchion neu wasanaethau yn meithrin awydd eich cwsmer i gael ei gysylltu?
  4. Ennill statws - Ydych chi'n gwerthu cynnyrch neu wasanaeth sy'n helpu'ch cwsmer i gyflawni pŵer, bri a mireinio?
  5. Adnoddau cronnus - Mae cynnig mwy o gynhyrchiant, refeniw, neu lai o wastraff yn rhoi cyfleoedd i fusnesau ffynnu.
  6. Yr awydd cynhenid ​​i fod yn hael - Mae gan bob bod dynol awydd cynhenid ​​i fod yn hael.
  7. Yr awydd am ystyr - Y cyfle i'ch cwsmeriaid gymryd rhan mewn rhywbeth mwy na nhw eu hunain.

Fel y dywed yr awdur Donald Miller:

Dylai'r nod ar gyfer ein brandio fod bod pob darpar gwsmer yn gwybod yn union ble rydyn ni am fynd â nhw.

Pa ddymuniadau ydych chi'n defnyddio'ch brand?

Ynglŷn ag Adeiladu Brand Stori

Mae'r broses StoryBrand yn ddatrysiad profedig i'r frwydr y mae arweinwyr busnes yn ei hwynebu wrth siarad am eu busnesau. Mae'r dull chwyldroadol hwn ar gyfer cysylltu â chwsmeriaid yn rhoi'r fantais gystadleuol eithaf i ddarllenwyr, gan ddatgelu'r gyfrinach dros helpu eu cwsmeriaid i ddeall buddion cymhellol defnyddio eu cynhyrchion, eu syniadau neu eu gwasanaethau.

Adeiladu Brand Stori yn gwneud hyn trwy ddysgu darllenwyr y saith pwynt stori gyffredinol y mae pob bod dynol yn ymateb iddynt; y gwir reswm y mae cwsmeriaid yn prynu; sut i symleiddio neges brand fel bod pobl yn ei deall; a sut i greu'r negeseuon mwyaf effeithiol ar gyfer gwefannau, pamffledi a chyfryngau cymdeithasol.

P'un a ydych chi'n gyfarwyddwr marchnata cwmni gwerth miliynau o ddoleri, yn berchennog busnes bach, yn wleidydd sy'n rhedeg am y swydd, neu'n brif leisydd band roc, Adeiladu Brand Stori a fydd am byth yn trawsnewid y ffordd rydych chi'n siarad am bwy ydych chi, beth rydych chi'n ei wneud, a'r gwerth unigryw rydych chi'n ei ddwyn i'ch cwsmeriaid.

Datgeliad: Rwy'n Gysylltiedig ag Amazon ac yn defnyddio'r dolenni i brynu'r llyfr yn y post hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.