Adeiladu Brand Stori: Mae'r 7 Prospect yn Dymuno Eich Busnes yn Dibynnu arnynt

Adeiladu Brand Stori

Tua mis yn ôl, cefais gyfle i gymryd rhan mewn cyfarfod delfryd marchnata ar gyfer cleient. Roedd yn wych, gan weithio gydag ymgynghoriaeth a oedd yn adnabyddus am ddatblygu mapiau ffordd ar gyfer cwmnïau uwch-dechnoleg. Wrth i'r mapiau ffordd gael eu datblygu, gwnaeth y llwybrau unigryw a gwahaniaethol y lluniodd y tîm argraff arnaf. Fodd bynnag, roeddwn hefyd yn benderfynol o gadw'r tîm i ganolbwyntio ar y farchnad darged.

Mae arloesi yn strategaeth hanfodol mewn llawer o ddiwydiannau heddiw, ond ni all fod ar draul y cwsmer. Mae cwmnïau anhygoel sydd â datrysiadau ingenius wedi methu dros y blynyddoedd oherwydd iddynt ddod i'r farchnad yn rhy gynnar, neu fwydo awydd nad oedd yn bodoli eto. Gall y ddau swyno - mae galw yn agwedd hanfodol ar bob cynnyrch neu wasanaeth llwyddiannus.

Pan anfonwyd copi o Adeiladu Brand Stori, gan Donald Miller, yn onest nid oeddwn yn gyffrous iawn i’w ddarllen felly eisteddodd ar fy silff lyfrau tan yn ddiweddar. Roeddwn i'n meddwl y byddai'n mynd i fod yn hwb arall adrodd straeon a sut y gallai drawsnewid eich cwmni ... ond dydi o ddim. Mewn gwirionedd, mae'r llyfr yn agor gyda “Nid llyfr am adrodd stori eich cwmni mo hwn." Whew!

Nid wyf am roi'r gorau i'r llyfr cyfan, mae'n ddarlleniad cyflym ac addysgiadol y byddwn yn ei argymell yn fawr. Fodd bynnag, mae yna un rhestr feirniadol rydw i eisiau ei rhannu - dewis a awydd yn berthnasol i oroesiad eich brand.

Mae Saith Prospect yn Dymuno Goroesiad Eich Brand Yn dibynnu ar:

  1. Adeiladu Brand StoriCadw adnoddau ariannol - Ydych chi'n mynd i arbed arian i'ch cwsmer?
  2. Cadw amser - A fydd eich cynhyrchion neu wasanaethau yn rhoi mwy o amser i'ch cwsmeriaid weithio ar bethau pwysicach?
  3. Adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol - A yw'ch cynhyrchion neu wasanaethau yn meithrin awydd eich cwsmer i gael ei gysylltu?
  4. Ennill statws - Ydych chi'n gwerthu cynnyrch neu wasanaeth sy'n helpu'ch cwsmer i gyflawni pŵer, bri a mireinio?
  5. Adnoddau cronnus - Mae cynnig mwy o gynhyrchiant, refeniw, neu lai o wastraff yn rhoi cyfleoedd i fusnesau ffynnu.
  6. Yr awydd cynhenid ​​i fod yn hael - Mae gan bob bod dynol awydd cynhenid ​​i fod yn hael.
  7. Yr awydd am ystyr - Y cyfle i'ch cwsmeriaid gymryd rhan mewn rhywbeth mwy na nhw eu hunain.

Fel y dywed yr awdur Donald Miller:

Dylai'r nod ar gyfer ein brandio fod bod pob darpar gwsmer yn gwybod yn union ble rydyn ni am fynd â nhw.

Pa ddymuniadau ydych chi'n defnyddio'ch brand?

Ynglŷn ag Adeiladu Brand Stori

Mae'r broses StoryBrand yn ddatrysiad profedig i'r frwydr y mae arweinwyr busnes yn ei hwynebu wrth siarad am eu busnesau. Mae'r dull chwyldroadol hwn ar gyfer cysylltu â chwsmeriaid yn rhoi'r fantais gystadleuol eithaf i ddarllenwyr, gan ddatgelu'r gyfrinach dros helpu eu cwsmeriaid i ddeall buddion cymhellol defnyddio eu cynhyrchion, eu syniadau neu eu gwasanaethau.

Adeiladu Brand Stori yn gwneud hyn trwy ddysgu darllenwyr y saith pwynt stori gyffredinol y mae pob bod dynol yn ymateb iddynt; y gwir reswm y mae cwsmeriaid yn prynu; sut i symleiddio neges brand fel bod pobl yn ei deall; a sut i greu'r negeseuon mwyaf effeithiol ar gyfer gwefannau, pamffledi a chyfryngau cymdeithasol.

P'un a ydych chi'n gyfarwyddwr marchnata cwmni gwerth miliynau o ddoleri, yn berchennog busnes bach, yn wleidydd sy'n rhedeg am y swydd, neu'n brif leisydd band roc, Adeiladu Brand Stori a fydd am byth yn trawsnewid y ffordd rydych chi'n siarad am bwy ydych chi, beth rydych chi'n ei wneud, a'r gwerth unigryw rydych chi'n ei ddwyn i'ch cwsmeriaid.

Datgeliad: Rwy'n Gysylltiedig ag Amazon ac yn defnyddio'r dolenni i brynu'r llyfr yn y post hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.