A ddylech chi adeiladu neu brynu'ch platfform platfform nesaf?

Adeiladu Neu Brynu Eich Llwyfan Marchnata Nesaf

Yn ddiweddar, ysgrifennais erthygl yn cynghori cwmnïau i beidio â chynnal eu fideo eu hunain. Roedd rhywfaint o wthio yn ôl arno gan rai techies a oedd yn deall y tu mewn a'r tu allan i gynnal fideo. Roedd ganddyn nhw rai pwyntiau da, ond mae fideo yn gofyn am gynulleidfa, ac mae llawer o'r llwyfannau sy'n cael eu cynnal yn darparu hynny. Felly'r cyfuniad o gost lled band, cymhlethdod maint y sgrin, a chysylltedd, yn ogystal ag argaeledd y gynulleidfa oedd fy mhrif resymau.

Nid yw hynny'n golygu nad wyf yn credu na ddylai cwmnïau edrych yn hirach ar adeiladu eu datrysiad. Yn achos fideo, er enghraifft, mae llawer o gwmnïau mawr wedi integreiddio eu strategaeth fideo â rheoli asedau digidol systemau. Yn gwneud synnwyr perffaith!

Ddegawd yn ôl pan oedd pŵer cyfrifiadurol yn ddrud iawn, roedd lled band yn gostus, a bu’n rhaid datblygu o’r dechrau, ni fyddai wedi bod yn ddim llai na hunanladdiad i gwmni geisio adeiladu ei ddatrysiad marchnata. Gwariodd y Meddalwedd fel darparwyr Gwasanaeth biliynau yn y diwydiant i ddatblygu llwyfannau y gallai'r mwyafrif ohonom eu defnyddio - felly pam fyddech chi'n gwneud y buddsoddiad hwnnw? Nid oedd unrhyw ddychweliad arno a byddech yn lwcus pe byddech chi erioed wedi ei roi ar waith.

Fodd bynnag, yn gyflym ymlaen at heddiw, ac mae pŵer cyfrifiadurol a lled band yn ddigonol. Ac nid oes angen datblygu o'r dechrau. Mae yna lwyfannau datblygu cyflym pwerus, llwyfannau cronfa ddata fawr, a pheiriannau adrodd sy'n golygu bod cael cynnyrch i fyny yn rhad ac yn gyflym. Heb sôn am y nifer helaeth o rai rhad API (rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau) darparwyr allan ar y farchnad. Gall un datblygwr weirio platfform gyda rhyngwyneb gweinyddol tun a chysylltu â API mewn ychydig funudau.

Am y rhesymau hyn, rydym wedi gwrthdroi ein safiad mewn llawer o achosion. Cwpl o enghreifftiau yr hoffwn eu rhannu:

  • CircuPress - Pan oeddwn yn cyhoeddi fy nghylchlythyr i ddegau o filoedd o danysgrifwyr, roeddwn yn gwario mwy o arian ar y darparwr e-bost nag yr oeddwn mewn gwirionedd yn ei gael mewn refeniw ad ar gyfer y wefan. O ganlyniad, gweithiais gyda fy ffrind i ddatblygu platfform marchnata e-bost a integreiddiodd yn uniongyrchol i WordPress. Am ychydig bychod bob mis, rwy'n anfon cannoedd ar filoedd o negeseuon e-bost. Ryw ddiwrnod byddwn yn ei gyflwyno i bawb!
  • Data Miner Data - Highbridge roedd ganddo gyhoeddwr mawr iawn a oedd â hyd at hanner miliwn o eiriau allweddol yr oedd angen eu holrhain yn ddaearyddol, yn ôl brand, ac yn ôl pwnc. Roedd pob un o'r darparwyr allan yna a fyddai'n delio â hyn yn y pum digid uchel ar gyfer trwyddedu - ac ni all yr un ohonynt drin cyfaint y data sydd ganddynt. Yn ogystal, mae ganddyn nhw strwythur safle unigryw a model busnes nad yw'n ffitio i'r platfform tun. Felly, am bris y drwydded yn y feddalwedd arall, rydym wedi gallu cynhyrchu platfform sy'n benodol i'w model busnes. Nid yw pob buddsoddiad a wnânt yn fuddsoddiad mewn trwydded y byddant yn cerdded i ffwrdd ohoni - mae'n gwella eu platfform a'i gwneud yn llawer mwy effeithlon yn fewnol. Maent yn arbed amser dadansoddi a phrosesu gwerthfawr gennym ni wrth adeiladu'r platfform ar eu cyfer.
  • Saws Asiant - a ddatblygwyd dros y degawd diwethaf gan fy ffrind, Adam, mae'r platfform Agent Sauce yn gasgliad cyflawn o fodiwlau - o'r we, print, e-bost, symudol, chwilio, cymdeithasol, a hyd yn oed fideo. Arferai Adam ddefnyddio gwasanaethau e-bost a chafodd amser anodd yn gweithio o amgylch eu cyfyngiadau system, felly adeiladodd ei un ei hun yn lle! Mae hefyd yn pweru ei blatfform gyda llawer o APIs, gan ddarparu datrysiad fforddiadwy iawn a fyddai gannoedd neu filoedd o ddoleri mewn unrhyw ddiwydiant arall. Mae Agent Sauce bellach yn anfon miliynau o negeseuon e-bost a degau o filoedd o negeseuon testun am geiniogau ar y ddoler. Mae Adam wedi gallu trosglwyddo'r arbedion hynny yn uniongyrchol i'w gleientiaid.

Ychydig yn unig yw'r rhain lle, yn lle trwyddedu platfform safonol â chyfyngiadau eithafol, cafodd yr atebion hyn eu hadeiladu yn y cwmwl, ac weithiau defnyddio APIs cadarn iawn. Addaswyd y rhyngwynebau defnyddiwr yn benodol ar gyfer y cymhwysiad a'r defnyddiwr, a datblygwyd y prosesau i sicrhau y gallai'r defnyddwyr wneud popeth heb i dunnell o amser dreulio data tylino na gweithio o amgylch materion platfform.

Peidiwch â thanamcangyfrif yr Ymdrech i Adeiladu

Mae yna eithriadau. Am ryw reswm, mae llawer o gwmnïau'n dewis adeiladu eu rhai eu hunain System Rheoli Cynnwys ac mae'n troi'n hunllef. Mae hynny oherwydd eu bod yn tanamcangyfrif faint o waith y mae'n ei gymryd a nifer y nodweddion sydd gan y systemau hynny sy'n ei gwneud hi'n hawdd optimeiddio gwefan ar gyfer chwilio a chyfryngau cymdeithasol. Mae angen i chi fod yn ofalus iawn wrth werthuso platfform nad oes gennych brofiad o bosibl. Er enghraifft, pan wnaethom adeiladu ein gwasanaeth e-bost ein hunain, roeddem eisoes yn arbenigwyr ar gyflawni a dosbarthu e-bost ... felly gwnaethom ystyried yr holl nodweddion ychwanegol hynny.

Yr arbedion effeithlonrwydd hynny yw lle mae'r arbedion ar gyfer cwmnïau. Efallai yr hoffech ymchwilio i hyn wrth i chi ddadansoddi'ch cyllideb. Ble mae'ch costau trwyddedu mwyaf? Faint o arian y mae'n ei gostio i chi weithio o amgylch cyfyngiadau'r llwyfannau hynny? Pa fath o arbedion cost ac effeithlonrwydd y byddai'ch cwmni'n eu sylweddoli pe bai'r platfform yn cael ei adeiladu i weddu i'ch anghenion yn hytrach na segment marchnad gyfan? Pe baech yn gwario cost trwyddedu wrthi'n cael ei ddatblygu bob blwyddyn, pa mor gyflym y gallech chi gael platfform a oedd yn arfer ac yn well na'r atebion i'r farchnad?

Dyma'r amser i ddechrau penderfynu a ydych chi'n mynd i barhau i brynu datrysiad rhywun arall ai peidio, neu adeiladu'r campwaith rydych chi'n gwybod y gallech chi gamu ar y nwy ag ef!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.