A yw'ch Tŷ Marchnata wedi'i Adeiladu ar Graig neu Dywod?

tywod sydyn

Nid yn aml y mae'n rhaid i mi gael beiblaidd yma, ond dyma un o'r amseroedd hynny!

Am hynny, pwy bynnag sy'n clywed y dywediadau hyn amdanaf, ac yn eu gwneud, yr wyf yn ei gyffelybu i ddyn doeth, a adeiladodd ei dŷ ar graig. Mathew 7:24

Blab

Ym mis Awst, Blab cau i lawr. Llwyfan aml-borthiant gwych gyda thunnell o addewid ... fe aeth yn kapoof. Rhennir y stori gyfan gan y sylfaenydd Shaan Puri ar Ganolig. Mae'n tynnu sylw at y twf enfawr, ac yna cadw heb fod mor gadarnhaol.

ffarwel

Dyma fy neges bersonol i Shaan ... Fe wnes i brofi blab ac roeddwn i wrth fy modd â'r platfform, ond allwn i ddim mentro tyfu fy nghynulleidfa ar arbrawf. Er eich bod yn siarad â chadw fel problem, credaf ei fod o ganlyniad i beidio â chael strategaeth hirdymor i gadw'r platfform yn fyw - hyd yn oed ar draul cynhyrchwyr cynnwys.

Youtube

Mae gan Youtuber Philip DeFranco bron i 5 miliwn o danysgrifwyr a dros biliwn o hanner barn ar Youtube. Mae wedi treulio blynyddoedd yn mireinio'i grefft ac wedi troi ei vlog yn fywoliaeth dda. Yn ddiweddar, fodd bynnag, derbyniodd rybudd na fyddai’r wefan bellach yn ceisio monetize ei fideos gan fod peth o’r cynnwys yn torri ei bolisi hysbysebu. Ouch.

Facebook

Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr efengylydd rhyfeddol Mari Smith fod Facebook wedi rhyddhau safonau Cynnwys Brand newydd - llawlyfr pendrwm 40+ tudalen. O Mari, beth yn union yw Cynnwys Brand?

Mae Facebook yn diffinio Cynnwys Brand fel unrhyw bost ar eich Tudalen sy'n cynnwys unrhyw gynnyrch, brand neu noddwr trydydd parti.

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

  • Hyrwyddiadau fel sweepstakes, giveaways neu gynnwys sy'n cynnwys cynnyrch, brand neu noddwr trydydd parti
  • Lleoliadau cynnyrch
  • Hysbysebion ar gyfer cynhyrchion, brandiau neu noddwyr trydydd parti
  • Delweddau neu fideo sy'n cynnwys logos y noddwr

Mae Mari yn mynd ymlaen ... os ydych chi'n hyrwyddo cynnyrch neu gwmni neu unrhyw beth ar gyfer trydydd parti (trwy dudalen wedi'i gwirio â marc gwirio glas), mae'n rhaid ei datgelu gan ddefnyddio Facebook's ysgwyd llaw offeryn. Y rhan dda yw y gall y noddwr trydydd parti hefyd elwa, cyrchu metrigau, a rhannu a rhoi hwb i'r swydd.

Nid Eich Cynulleidfa Chi

Fe wnaethon ni ddefnyddio Blab, cyhoeddi fideos Youtube o bryd i'w gilydd, a defnyddio Facebook trwy'r amser i hyrwyddo ein cynnwys. Fodd bynnag, mae fy nghraig yma ar ein gwefan, ar ein gwesteiwr, ar ein platfform e-bost. Rwy'n caru cyfryngau cymdeithasol a fideo a'r pŵer sydd ganddo i adleisio ac ymhelaethu ar y cynnwys rydyn ni'n ei hyrwyddo, ond ni fyddaf byth yn adeiladu dibyniaeth arno yn ein strategaeth monetization.

Pam? Oherwydd nid eich cynulleidfa chi ydyw, nhw yw hi. Blab oedd yn berchen ar y gynulleidfa. Mae Youtube yn berchen ar eu cynulleidfa. Ac mae Facebook yn berchen ar ei gynulleidfa. Ar unrhyw adeg, gall y tywod hwnnw rydych chi wedi plannu eich strategaeth monetization symud a symud yn gyflym. Rydyn ni wedi'i weld yn digwydd gyda chwmnïau a oedd yn ddibynnol iawn ar chwilio - symudodd yr algorithmau yn ddramatig a chollon nhw eu casgenni.

Ein nod bob amser yw defnyddio'r llwyfannau hyn i yrru ymwelwyr yn ôl i'n gwefan lle gallant gofrestru, gofyn am help, neu glicio drwodd i noddwr. Rydyn ni'n berchen ar y gynulleidfa yma ac rydyn ni'n coleddu'r ymddiriedaeth maen nhw'n ei rhoi ynom i barhau i ddarparu gwerth iddyn nhw heb eu cam-drin.

Adeiladu eich tŷ ar graig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.