Sut i Gadael Eich Pizza ... er ... Cynnyrch Gwerthu Ei Hun Ar-lein

pizza brozinni

Mae ffrind da i mi, James, yn berchen ar Brozinni Pizzeria. Dydw i ddim yn mynd i wneud llanast o gwmpas - mae'n onest y pizza gorau arddull Efrog Newydd yn Indy. Mae James wedi ein helpu ni dipyn, gan ddod â'i anhygoel Tryc pizza Indianapolis i godwr arian y llynedd ac arlwyo digwyddiad sydd i ddod yr wythnos hon rydyn ni'n ei gael. Yn gyfnewid, aethom ati i ddylunio safle iddo.

Pan aethon ni ati i ddylunio'r safle, roedden ni'n gwybod mai dim ond un peth oedd yn bwysig - gadael i'r bwyd wneud y siarad. Pizza yw'r bwyd perffaith ar gyfer lluniau - gyda lliwiau anhygoel y gallwch chi arogli'n ymarferol dim ond trwy edrych. Pam fyddech chi'n cuddio delweddau mewn fframiau bach trwy safle sy'n llawn llywio, bariau ochr a gofod arall sy'n cael ei wastraffu? Gan weithio gyda James a'i dîm, fe benderfynon ni ddiweddaru ac addasu thema bwyty anhygoel mae hynny'n hynod fforddiadwy.

Gallem fod wedi adeiladu thema wedi'i haddasu - ond yn onest nid yw'n werth yr ymdrech bellach. Mae dylunwyr themâu yn gwneud gwaith anhygoel yn adeiladu themâu hyblyg sy'n gwerthu gan y miloedd ond y gellir eu haddasu'n fawr fel y gwnaethom gyda safle Brozinni. Daw'r thema gyda'r holl fwynderau:

  • Ffeiliau Photoshop os ydych am addasu'r graffeg wreiddiol a ddefnyddiwyd.
  • Cynlluniau parallax sy'n hwyl i lywio a darparu lefel uwch o soffistigedigrwydd.
  • Dyluniadau ymatebol sy'n edrych mor hardd ar ffôn symudol neu lechen ag y maent ar ben-desg.
  • Shortcuts sy'n caniatáu ar gyfer botymau, rhanwyr llorweddol, eiconau a chynlluniau columnar.
  • Thema plentyn wedi'i ymgorffori fel nad oes raid i chi fynd drwodd ac addasu'r thema graidd - sy'n aml yn cael eu diweddaru gyda chefnogaeth neu ddatganiadau diogelwch.

Cafodd y parth ei gynnal ar Network Solutions felly fe wnaethon ni benderfynu mynd gyda WordPress yn cynnal yno ... camgymeriad mawr. Yn llythrennol fe wnaethon ni redeg allan o led band gan ddiweddaru'r ffeiliau thema yn unig! Pan ofynnais am gymorth gan eu tîm cymorth, roeddent am fy ailwerthu ar gymorth technegol a gofyn imi alw yn ôl mewn oriau gwaith. Ugh.

Rwy'n didoli'r bwled a rhoi'r wefan ar y cynllun cynnal llawn, cywasgu'r holl ddelweddau gan ddefnyddio Kraken, ac yna ei ffurfweddu WP Roced i helpu i gyflymu'r wefan. Byddwn yn gweld sut mae'n perfformio dros yr wythnosau nesaf cyn i ni benderfynu a oes angen i ni ei symud i westeiwr gwell.

Gwaelod llinell: Nid oedd yn anodd nac yn ddrud iawn adeiladu safle unigryw gyda thema wych a gwesteio ar gyfartaledd. Byddwn yn cadw llygad allan nawr ar ba mor dda y mae'r wefan yn perfformio gyda gorchmynion chwilio, cymdeithasol a chyflawni!