Masnach Broadleaf: Buddsoddi mewn Addasu, Nid Trwyddedu

masnach llydanddail1

O fewn y gofod technoleg marchnata, bu twf enfawr gyda Meddalwedd fel Gwasanaeth a fforddiadwyedd prynu'r hyn yr oedd ei angen arnoch allan o'r bocs. Dros amser, goresgynodd SaaS gost adeiladu a daeth llawer o gwmnïau SaaS i ffwrdd wrth iddynt ennill y adeiladu yn erbyn prynu dadl cyllideb. Flynyddoedd yn ddiweddarach, ac mae marchnatwyr yn cael eu hunain ar groesffordd arall. Y gwir yw hynny adeiladu yn parhau i ostwng mewn prisiau.

Mae yna sawl rheswm pam mae cost adeiladu yn gostwng:

 • Cyfrifiadura cyfleustodau mae hynny ond yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau dalu fesul defnydd wedi gostwng y pwynt mynediad o ddegau o filoedd i geiniogau yn llythrennol.
 • APIs a SDKs - mae bron pob gwasanaeth yn cynnig rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau, ac mae llawer o'r cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio mewn cymwysiadau SaaS yn defnyddio'r un APIs hynny. Trwy fynd y tu hwnt i'r platfform ac yn uniongyrchol i'r ffynhonnell, gallwch arbed tunnell o arian. Ac nid oes raid i chi ysgrifennu'r cod cychwynnol hyd yn oed gan fod llawer ohonynt yn cynnig Pecynnau Datblygwr Meddalwedd i ddechrau.
 • Ffynhonnell Agored - roedd pobl wedi tanamcangyfrif apêl ffynhonnell agored yn sylweddol. Gwrthododd llawer ef, gan fod eisiau timau diogelwch, diogelwch a gwasanaeth pwrpasol llwyfannau meddalwedd perchnogol. Ond mae busnesau wedi cael eu hadeiladu ar ffynhonnell agored sydd nid yn unig â'r holl fanteision hynny, mae ganddyn nhw gannoedd neu filoedd o gwmnïau sydd hefyd yn sicrhau diogelwch, diogelwch ac yn darparu gwasanaeth.
 • fframweithiau - mae fframweithiau datblygu yn cynnig y strwythur pensaernïol graddadwy sy'n rhoi cychwyn enfawr i ddatblygwyr wrth adeiladu llwyfannau. Mae fframweithiau hefyd yn cael eu cefnogi ac yn parhau i gael eu gwella dros amser wrth i ddatblygwyr naill ai ddarparu adborth neu ddarparu eu datrysiadau eu hunain.

Ychwanegwch y rhain i gyd at ei gilydd, ac nid oes angen i gwmni aberthu nodweddion ac ymarferoldeb gyda datrysiad y tu allan i'r bocs. Ac nid ydyn nhw'n mynd yn torri gan dalu am ateb sy'n parhau i godi prisiau wrth iddyn nhw barhau i ehangu. Rhwng y ddau mae cwmnïau fel Masnach Broadleaf.

Nodwedd datrysiad menter wedi'i gosod yn ddelfrydol ar gyfer anghenion Fortune 500, Dail llydanddail yn darparu'r swyddogaeth fwyaf poblogaidd ar gyfer cefnogi eFasnach B2C, B2B, a B2B2C ar y gwerth gorau yn y farchnad. Gellir addasu pob datrysiad i sicrhau bod eich gwefan eFasnach wedi'i theilwra i'ch gofynion penodol. Mae ymarferoldeb cadarn o fewn fframwaith ysgafn yn benthyg i rai o'r nodweddion sy'n achosi i Broadleaf sefyll allan o'r gweddill. Peidiwch byth â theimlo'n gyfyngedig gan restr nodweddion eto.

Yn y IRCE, Ges i eistedd i lawr gyda Brian Polster o Broadleaf Commerce a thrafod sut mae hyn yn newid tirwedd e-fasnach ac yn gwneud fframweithiau menter fel Broadleaf yn llawer mwy deniadol i fanwerthwyr a chwmnïau masnach ar-lein sy'n gofyn am hyblygrwydd ac atebion y gellir eu haddasu ar gyfer gwerthu ar-lein.

Nodweddion menter Masnach Broadleaf yn cynnwys:

 • Cert siopa - gan gynnwys y gallu i reoli proses trol a thiced yn ogystal â'r gallu i glymu hyrwyddiadau Marchnata a Marchnata â'r hyn sydd yn y drol.
 • Chwilio a Pori - Mae wyneb chwilio craff, categoreiddio syml, strwythurau URL a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, ac arferion sy'n gyfeillgar i SEO o gwmpas yn creu nid yn unig brofiad defnyddiwr gwych, ond safle y gellir ei ddarganfod.
 • Rheoli Trefn - Mae adolygiad, statws a manylion Rheoli Archebion Sylfaenol i gyd ar gael i Gynrychiolwyr Gwasanaeth Cwsmer (CSRs), tra gellir gwneud cwsmeriaid yn ymwybodol o statws archeb trwy hysbysiad e-bost. Ar gyfer anghenion mwy cadarn, gall Broadleaf drin gorchmynion rhanedig, categorïau cyflawni, prosesau RMA, a rheolau busnes sy'n ymwneud ag anghenion eFasnach.
 • Rheoli Cwsmer - Wedi'i gofrestru neu heb ei gofrestru, gyda neu heb wybodaeth gyswllt, mae Broadleaf yn caniatáu priodoleddau cwsmeriaid ar draws llu o nodweddion marchnata a rheoli ... o brisio arbennig i gynnwys cwsmer a gynhyrchir yn ôl yr arfer.
 • Cynigion a Hyrwyddiadau - darparu cynigion wedi'u targedu ar draws cwsmeriaid, archebion, eitemau a chyd-destunau prisio. O brynu un, mynnwch un (BOGO) i ail-werthu i gynigion wedi'u personoli.
 • Rheoli Cynnyrch - pob agwedd ar anghenion Marchnata a Marchnata. Cadwch ef mor syml â nodi enw cynnyrch, disgrifiad, pris, ac URL o dan Gategori, neu mor gymhleth â diffinio opsiynau cynnyrch, gwybodaeth farchnata, cyfryngau cysylltiedig, opsiynau cludo a phriodoleddau cynnyrch.
 • Aml-Bopeth - Aml-denant, aml-safle, aml-arian ac aml-sianel.
 • System Rheoli Cynnwys - golygydd WYSIWYG i reoli eitemau fel blogiau a thudalennau cynnwys eraill sydd wedi'u diffinio ymlaen llaw.
 • Ac wrth gwrs, mae'r fframwaith yn caniatáu i gwmnïau ymestyn unrhyw endid, ychwanegu eu endidau arfer eu hunain, a disodli neu ymestyn unrhyw wasanaeth, DAO, neu greu rheolyddion arfer. Mae'r drwydded rhifyn menter yn cynnwys cefnogaeth broffesiynol gyda chytundebau lefel gwasanaeth (CLGau).

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.