Adroddiad Meincnod BrightTALK: Arferion Gorau ar gyfer Hyrwyddo Eich Gweminar

BrightTALK, sydd wedi bod yn cyhoeddi data meincnod gweminar ers 2010, wedi dadansoddi mwy na 14,000 o weminarau, 300 miliwn o negeseuon e-bost, hyrwyddiadau bwyd anifeiliaid a chymdeithasol, a chyfanswm o 1.2 miliwn awr o ymgysylltu o'r flwyddyn ddiwethaf. Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn helpu marchnatwyr B2B i gymharu eu perfformiad â pherfformiad eu diwydiannau a gweld pa arferion sy'n arwain at y llwyddiant mwyaf.

Dadlwythwch yr Adroddiad Meincnod

 • Yn 2017, treuliodd cyfranogwyr a 42 munud ar gyfartaledd gwylio pob gweminar, cynnydd o 27 y cant flwyddyn ar ôl blwyddyn o 2016.
 • Trosi e-bost at arwyddluniau gweminar i fyny 31 y cant o'r flwyddyn flaenorol, canlyniad uniongyrchol i fewnwelediadau gwell marchnatwyr i bynciau dewisol cynulleidfaoedd.
 • Cyfanswm y gweminarau ar blatfform BrightTALK cynyddu 40 y cant flwyddyn-dros-flwyddyn, gan awgrymu bod gweminarau a sgyrsiau proffesiynol yn offeryn cynyddol hanfodol wrth losgi bwriadol storïwyr marchnatwyr.
 • Mae gweminarau yn trawsnewid i cynnwys fideo ar alw. Mae bron i hanner gwylio gweminar yn digwydd yn ystod y 10 diwrnod cyntaf yn dilyn y digwyddiad byw.

Sut i Hyrwyddo'ch Gweminar orau

Efallai mai'r wybodaeth fwyaf gwerthfawr a gefais yn yr adroddiad oedd ar strategaethau i hyrwyddo'ch gweminar i gynyddu presenoldeb. Ar gyfer ein cleientiaid, mae gweminarau yn parhau i fod yn adnodd anhygoel o arweinwyr. Rydyn ni wedi darganfod bod pobl sy'n mynychu gweminarau fel arfer yn ddwfn yn y cylch prynu ac yn edrych i ddilysu neu ddysgu mwy am y buddsoddiad maen nhw'n mynd i'w wneud. Y mater yw, wrth gwrs, sut i yrru cymaint o ragolygon ag y gallwch chi yno.

Ffynonellau Arweiniol Gweminar BrightTALK

Diolch byth - BrightTALK yn darparu rhai arferion gorau gwych yno:

 • Mae rhaglenni gweminar yn gweld y llwyddiant pan maen nhw wedi'i hyrwyddo'n gynnar (3-4 wythnos allan), a pharhau trwy'r dydd byw.
 • Bydd gan fwyafrif eich cynulleidfa wedi'i gofrestru o fewn pythefnos o'r digwyddiad byw. Mae'r cyfraddau hyn wedi aros yn gymharol gyson dros y tair blynedd diwethaf.
 • Mae Brighttalk yn argymell anfon tri hyrwyddiad e-bost pwrpasol, gyda'r olaf ar ddiwrnod y weminar ei hun.
 • Trosi e-bost roedd gweminarau i fyny 31% dros y 12 mis diwethaf, ac i fyny 35% dros y penwythnos
 • Roedd cyfraddau trosi ar gyfer hyrwyddo gweminarau mewn gwirionedd yn gymharol wastad trwy gydol yr wythnos waith, gyda Dydd Mawrth perfformio orau.
 • Mae cyfraddau presenoldeb byw yn gymharol wastad Dydd Llun trwy ddydd Iau ond dipiwch 8% ddydd Gwener.
 • Mae yr amser gorau i drefnu gweminar yw 8:00 am i 9:00 am (PDT, Gogledd America).
 • BrightTALK gyrrodd cwsmeriaid 46% o'u cofrestriadau gweminar trwy eu hyrwyddiadau eu hunain (e-bost, hysbysebu, cymdeithasol, ac ati) gyda gwifrau taledig yn agos ar ei hôl hi ar 36%. Daeth 17% o blwm o draffig organig.

Byddwn yn argymell yn fawr lawrlwytho a darllen yr adroddiad llawn y mae BrightTALK wedi'i lunio, mae yna dunnell o werth yn yr adroddiad meincnod hwn!

Dadlwythwch yr Adroddiad Meincnod

Am BrightTALK 

BrightTALK yn dod â gweithwyr proffesiynol a busnesau ynghyd i ddysgu a thyfu. Mae mwy na 7 miliwn o weithwyr proffesiynol yn ymgysylltu â mwy na 75,000 o sgyrsiau am ddim a 1,000 o uwchgynadleddau ar-lein i ddarganfod technolegau newydd, dysgu gan arbenigwyr dibynadwy a gwella eu gyrfaoedd. Mae miloedd o fusnesau yn defnyddio platfform marchnata cynnwys a galw AI BrightTALK i dyfu refeniw. Sefydlwyd BrightTALK yn 2002 ac mae wedi codi mwy na $ 30 miliwn mewn cyfalaf menter. Ymhlith y cleientiaid mae Symantec, JP Morgan, BNY Mellon, Microsoft, Cisco, ac Amazon Web Services.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.