BrightTag: Llwyfan Rheoli Tagiau Menter

llachar

Dau fater y mae gweithwyr proffesiynol marchnata menter yn ymladd ar-lein yn gyson yw'r gallu i leihau amseroedd llwyth eu gwefan A'r gallu i ddefnyddio opsiynau tagio ychwanegol yn gyflym ar eu priodweddau gwe. Efallai y bydd gan y gorfforaeth fenter nodweddiadol amserlen leoli sy'n cymryd wythnosau neu hyd yn oed fisoedd i gael newidiadau i'r wefan.

Integreiddiodd un o'n cleientiaid menter BrightTagRheoli tag menter ar eu gwefan gyda chanlyniadau anhygoel. Roedd eu gwefan yn rhedeg yn lluosog analytics sgriptiau yn ychwanegol at rai offer eraill. Trwy roi'r holl dagiau yn BrightTag, gostyngwyd eu hamser llwyth yn sylweddol - a gallent reoli pa offer a oedd wedi'u hintegreiddio a pha mor uniongyrchol o BrightTag heb fygio eu tîm gwefan.

Dyma fideo fer o Wobrau Momentwm Merrick CEC 2013.

Mae Rheoli Tagiau BrightTag yn eich rhyddhau o gyfyngiadau tagiau felly rydych chi'n treulio llai o amser yn crwydro cod a mwy o amser yn arloesi. Mae un tag yn gwneud y cyfan.

Nodweddion Rheoli Tagiau Menter

  • Ffurfweddu a diweddaru tagiau mewn eiliadau. Torri'n rhydd o'r cylch datblygu TG a rheoli tagiau ar eich llinell amser eich hun. Mae llif gwaith BrightTag yn caniatáu ichi reoli tagiau yn hawdd pryd bynnag a sut bynnag rydych chi'n barod. Creu tag ar unwaith y gallwch chi ei ragolwg, ei actifadu a'i ddadactifadu, pryd bynnag y bydd angen.
  • Cyflymwch eich gwefan heb golli data gwerthfawr. Pecyn llwytho tag Gweinydd-Uniongyrchol a phaent cyfochrog punch un i ddau ar gyfer perfformiad. Mae BrightTag's Server-Direct yn trosglwyddo data i'ch partneriaid mewn amser real, gan docio nifer y tagiau ar eich gwefan ac atal colli data yn ei draciau. Mae BrightTag hefyd yn llwytho cod tag yn drwsiadus heb rwystro cynnwys tudalen fel nad yw'ch defnyddwyr yn mynd yn sownd yn aros am dagiau araf.
  • Dal pob elfen gweithredu a data defnyddiwr ar eich gwefan a'i rannu ag unrhyw un o'ch partneriaid. Archwilio lle mae data'n cael ei gasglu a phwy sy'n derbyn data gydag un clic.
  • Rheolau busnes eich galluogi i benderfynu pryd a sut mae tagiau'n tanio, rheoli priodoli ymgyrch, cymharu gwerthwyr benben, mireinio'ch ymdrechion marchnata, a mwy. Dewiswch o set o reolau tanio parod neu crëwch eich un chi gyda'n hadeiladwr rheolau amodol.
  • Monitro ac adrodd tagiau amser real. Sicrhewch gipolwg ar unwaith ar bob tag ar bob tudalen o'ch gwefan. Mae golygfeydd syml ar y dangosfwrdd yn rhoi sginn i chi ar iechyd eich tagiau, wrth inni fonitro API yn caniatáu ichi weirio stats yn uniongyrchol i'ch offer.
  • Ymateb gwall tag cyflymach, llai o ddata coll. Nodi a thrwsio materion ansawdd data yn gyflymach gydag adroddiadau gwallau amser real. Y gwir amdani yw bod cod tag sy'n rhedeg trwy'r porwr 10x yn fwy tebygol o arwain at wallau. Mae riportio gwallau amser real yn eich helpu i nodi anghysondebau yn gyflym, gweithredu ac atal colli data.
  • Ôl-troed Dim tagio symudol. Mae cysoni Gweinydd-Uniongyrchol BrightTag yn cysylltu eich gwefan symudol a'ch apiau analytics a data partneriaid marchnata yn frodorol. Yn lle cod Javascript etifeddiaeth sy'n dwyn esgidiau i mewn i borwr cudd, mae dull ysgafn BrightTag yn arbed lled band eich app ar gyfer rhyngweithio â defnyddwyr, nid tagiau.
  • Catalog Partner. Gydag integreiddiadau ffurfweddu-a-mynd ar gyfer cannoedd o dagiau partner, rydych chi ar waith mewn munudau. Mae offer chwilio sythweledol yn eich helpu i ddod o hyd i'ch partneriaid gwerthwr yn ôl enw neu god, tra bod ein Tag Custom Smart yn rhoi hyblygrwydd i chi pan fydd ei angen arnoch.
  • Ffurfweddu polisïau preifatrwydd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr optio allan. Gyda rheoleiddio preifatrwydd byd-eang yn newid yn gyson, mae angen teclyn hyblyg arnoch nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i chi wahanu'ch gwefan bob tro mae'r gyfraith yn newid. Anrhydeddu dewisiadau eich cwsmeriaid o ran casglu data a sicrhau bod tagiau'n unol.
  • Arbenigedd. Pan fydd tagiau'n mynd yn anodd, mae gan BrightTag dîm o arbenigwyr tagio sydd wedi gweld y cyfan ac yn darparu'r adnoddau sydd eu hangen arnoch chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.