Dyfodol Disglair Manwerthu

Depositphotos 12588421 s

Er bod y mwyafrif o feysydd wedi gweld plymio enfawr mewn cyfleoedd cyflogaeth gyda datblygiadau mewn technoleg, mae cyfleoedd gwaith manwerthu ar gynnydd ar hyn o bryd ac yn edrych i fod yn ddewis diogel ar gyfer y dyfodol. Mae un o bob pedair swydd yn yr Unol Daleithiau yn y diwydiant manwerthu, ond mae'r diwydiant hwn yn cynnwys llawer mwy na gwerthiannau yn unig. Mewn gwirionedd, mae dros 40% o'r swyddi ym maes manwerthu yn swyddi heblaw gwerthiannau.

Y 5 gyrfa gynyddol orau ym maes manwerthu yw dadansoddi marchnata, marchnata e-bost, chwilio naturiol, chwilio taledig, a chyfryngau cymdeithasol. Mae'n amlwg bod e-fasnach yn hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn manwerthu a bydd y prif fuddsoddiadau eleni mewn symudol, ailwampio safleoedd a marchnata. Mae rhai manwerthwyr eisoes ar y blaen gydag arloesiadau newydd i godi uwchlaw'r gweddill. Mae gan Kroger gamerâu is-goch sy'n sensitif i wres y corff i bennu faint o lonydd gwirio i'w hagor. Mae ap Walmart yn newid i'r modd mewn-siop fel y gallwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych chi'n chwilio amdano yn hawdd. Gyda chyfradd y twf technolegol a chynnydd e-fasnach, byddwn yn gweld mwy o newid yn y diwydiant manwerthu yn y 5 mlynedd nesaf nag a wnaethom yn y 100 diwethaf. Baynote yn rhannu'r ystadegau ar gyfer manwerthu a'i weithwyr, pa gwmnïau sydd ar frig eu gêm, a'r buddsoddiadau e-fasnach uchaf ar gyfer 2014 yn yr ffeithlun isod.

Mae dyfodol manwerthu ac eFasnach yn un disglair ar gyfer cyflogaeth, arloesi a buddsoddiadau.

Mae dyfodol manwerthu ac e-fasnach yn un disglair ar gyfer cyflogaeth, arloesi a buddsoddiadau.