Torri i mewn i 100,000 o Safleoedd Gorau Alexa

Cymerodd chwe mis o waith caled, ond heddiw gwiriais Alexa ac wedi torri'r marc 100,000 (cyfartaledd 3 mis).

Pe bawn i'n amcangyfrif, mae'n debyg y byddwn i'n dweud bod 10 i 20 awr yr wythnos ar fy mlog am y 6 mis diwethaf wedi fy nghael i yno. Roeddwn i wir yn gobeithio fy mod wedi ei hoelio cyn y Flwyddyn Newydd, ond rydw i'n iawn gyda'r 2 ddiwrnod yn ychwanegol.

Pam ydw i'n rhannu hyn? Fel gydag unrhyw beth arall, rwy'n credu ei bod hi'n wych gosod nodau i chi'ch hun. Alexa yw'r peth agosaf sydd gen i at 'Safle Rhyngrwyd' felly mae'n dweud wrthyf sut mae fy safle yn gwneud yn erbyn pawb arall. Mae Technorati yn darparu sut mae fy mlog yn gwneud yn erbyn eraill. Rydw i o dan 12,000 ac yn gobeithio gwneud y 5,000 blog gorau erbyn diwedd y flwyddyn.

Beth ydw i'n ei wneud yn wahanol? Rydw i wedi ailgynllunio cwpl, rhywfaint o optimeiddio peiriannau chwilio, rhywfaint o newid fy nhempledi, llawer o flogiau yn sylwebu ar flogiau eraill, digon o ôl-draciau ... ond yn bennaf rydw i wedi ceisio aros yn driw iawn i'm gweledigaeth o'r hyn y dylai fy mlog fod gwneud. Rwyf am rannu gwybodaeth yn blwmp ac yn blaen mewn perthynas â marchnata ac awtomeiddio.

Mae fy mhynciau yn amrywio'n fawr, gan ychwanegu rhai pyliau o wybodaeth bersonol weithiau (felly rydych chi'n fy adnabod yn bersonol) at bynciau ar raglennu (rhan o fywyd pob marchnatwr modern - yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol), hysbysebu a sut mae tirwedd sylw cwsmeriaid yn newid, blogio a sut mae wir yn helpu marchnata, ac wrth gwrs fy rants cyfnodol.

Mae'n ymddangos ei fod yn gweithio'n dda, ac rwy'n falch eich bod chi'n ei fwynhau. Rhowch wybod i mi os oes pynciau eraill yr hoffech chi fy ngweld yn eu cynnwys. Ac wrth gwrs, byddaf yn parhau i siarad â chi'n uniongyrchol am yr heriau rwy'n eu hwynebu o ran technolegau marchnata!

15 Sylwadau

 1. 1

  Yn hollol, Sean… mae'n ymddangos bod Alexa yn dod yn fwy cywir yr hiraf y byddwch chi'n aros. Rwy'n credu mai'r rheswm am hyn yw bod Alexa yn defnyddio samplu 'ar hap' i amcangyfrif cyrhaeddiad. Felly - dros amser, mae'n tueddu i fod yn fwy cywir. Dyna un o'r rhesymau dwi'n talu mwy o sylw yn y tymor hir a 3-mis oedd fy nod yn hytrach na 'heddiw'. Rwyf wedi cyrraedd cryn dipyn ar y dyddiol fel y gwelsoch gyda'ch gwefan, ond dros amser yw'r hyn sy'n bwysig.

  “Waw” ac “Uh Oh” yn bendant yw'r hyn rydw i ar ôl. Rwy'n gweithio'n galed yn y blog felly'r peth olaf rydw i eisiau ei weld yw fy mod i'n gohirio pobl yn hytrach na chaffael a chadw tanysgrifwyr. Yn syml, mae'n fesur o fy mherfformiad.

  Mae hefyd yn ddangosydd gwych ers i mi ymgynghori â nifer o gleientiaid eraill ar eu blogiau. Os na allaf dyfu fy nghyrhaeddiad fy hun, nid wyf yn siŵr y dylent fod yn gwrando arnaf! Mae'n debyg iawn i logi arbenigwr SEO nad yw yn y 10 uchaf ... peidiwch â thrafferthu!

 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Doug,
  Llongyfarchiadau! Gan fy mod yn y tocyn nerd yn fy swyddfa rydw i wedi gwneud llawer iawn o waith SEO fy hun yn ceisio cael ein blog i sylwi a darllen. Rydyn ni wedi bod yn symud i fyny yn Alexa hefyd ond heb dorri'r marc 100K 3 mis eto. Felly dwi'n gwybod yn union pa mor anodd y gall fod.

  Diolch am flog da, daliwch ati.

  Chris Kieff yn MSCO
  http://www.msco.com/blog
  Ysgrifennwyd gan Awdur “EICH SUCKS MARCHNATA” Mark Stevens

 5. 5
 6. 6
 7. 7

  Rwy'n credu bod canlyniadau Alexa yn dod yn fwy cywir po fwyaf yw'r safle / traffig. Ar raddfa lai gall pobl annog canlyniadau ffug trwy gael criw o bobl i osod y bar offer ac ymweld â safleoedd ei gilydd (rwyf wedi gweld cwpl o'r gwefannau hyn yn ymddangos yn ddiweddar)

  Yn bersonol, rwy'n mesur llwyddiant gwefan yn ôl pa mor ddefnyddiol ydyw a thrwy adborth. Ffordd o feintioli hynny i mi yw trwy edrych ar stats gwe fy ngwasanaethwr a gwylio tuedd gyson o draffig cynyddol.

 8. 8

  Os ydych chi am i Alexa roi cofnod mwy cywir o'ch traffig gallwch osod teclyn a fydd yn rhoi gwybod i Alexa bob tro yr ymwelir â'ch gwefan - nid dim ond pan fydd rhywun â'r bar offer yn ymweld.

 9. 9

  Llongyfarchiadau dyn! Efallai y gallwch chi ddarparu rhai awgrymiadau i helpu i gael fy mlog yn y 100k uchaf hefyd!

  - Dre
  Cyswllt CCU

 10. 11

  Mae bellach yn 30 Mehefin, 2009 ac rwyf newydd faglu ar eich swydd ar Ionawr 3ydd ... Gadewch i ni gynnig llongyfarchiadau hwyr ar eich cyflawniad. Mae llai na 100,000 mewn 6 mis yn dipyn o gamp.

  Fe wnaethon ni gyflwyno ein gwefan lates ym mis Tachwedd 2008 ac o'r diwedd rydyn ni wedi cael ein safle o dan 1 miliwn. Rydym yn rhagamcanu y byddwn o dan 100,000 erbyn diwedd y flwyddyn.

  Wel, daliwch ati gyda'r gwaith da ...

 11. 12

  Helo Doug, ar hyn o bryd mae fy Alexa rhywle rhwng 105k-110k, beth alla i ei wneud i ddod dros y twmpath ac o dan 100k. Safle gwych a gwybodaeth well fyth. Daliwch ati gyda'r gwaith da, diolch!

 12. 14

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.