Brax: Creu, Optimeiddio, A Graddio Eich Hysbysebion Brodorol O Ddangosfwrdd Sengl

Llwyfan a Dangosfwrdd Hysbysebu Brodorol Brax All-In-One

Llawer o gymhlethdod gweithio gyda rhwydweithiau Hysbysebu Brodorol yw'r anhawster o weithio ar draws rhwydweithiau hysbysebu a'u hoffer i fesur, cymharu, creu, optimeiddio a graddio eich hysbysebion brodorol.

Brax: Rheoli Hysbysebion Brodorol i gyd Mewn Un Lle

Brax yn blatfform hysbysebu brodorol ar gyfer rheoli swmp, adrodd unedig, ac optimeiddio nodau ar sail rheolau ar draws ffynonellau. Mae Brax yn symleiddio syndiceiddio cynnwys ar draws Yahoo Gemini, Outbrain, Taboola, Revcontent, Content.ad, ac eraill. Gyda Brax, gallwch fesur perfformiad ymgyrchu gyda data ymgysylltu, trosi a gwerthu presennol i awtomeiddio cyllideb, cynnig, a gwneud addasiadau cyhoeddwr. Gallwch gysylltu cyfrifon lluosog i reoli brandiau lluosog tra'n ychwanegu defnyddwyr lluosog gyda chaniatâd mynediad.

Mae Brax yn eich galluogi i:

  • Un Dangosfwrdd, Eich Holl Gyfrifon - Cysylltwch gyfrifon lluosog i reoli dwsinau o frandiau, ymgyrchoedd, a sianeli, gan gynnwys Outbrain, Taboola, Yahoo, Revcontent, a Content.ad. Yna cymharwch berfformiad ar draws sianeli.
  • Cyllidebau Swmp-Addasu, Cynigion, a Mwy - Diweddarwch BOB UN o'ch ymgyrchoedd ar unwaith. Mae Golygydd Pŵer Brodorol Brax yn caniatáu ichi newid unrhyw agwedd ar eich ymgyrchoedd (mewn golygydd arddull taenlen cyfarwydd) ar gyfer lansio ac optimeiddio llawer cyflymach.
  • Optimeiddio'n Awtomatig yn Seiliedig ar Berfformiad - Gosodwch ychydig o reolau syml, a bydd Brax yn gwneud y gorau o'ch perfformiad hysbysebu i chi. Gallwch addasu o amgylch unrhyw DPA, o “amser ar y safle” i “gost fesul cam” - sy'n golygu ei bod yn anweddus i oedi hysbysebion gydag ymgysylltiad isel, gwobrwyo lleoliadau da, eithrio lleoliadau gwael, a llawer mwy.
  • Profi Creadigol ar draws Ymgyrchoedd a Rhwydweithiau – Mae A/B yn profi amrywiadau creadigol ar gyfer pob darn o gynnwys ar draws ymgyrchoedd a rhwydweithiau.
  • Gwneud Penderfyniadau yn Seiliedig ar Ddata Olrhain, Dibynadwy – Ffarwelio â data budr o gamgymeriadau dynol, a gwariant cyfryngau gwastraffus yn seiliedig ar ragdybiaethau diffygiol. Gyda Brax, rydych chi'n diffinio'ch tagiau olrhain unwaith ar gyfer data cywir, cyson am byth. Defnyddiwch macros i fewnosod enw ymgyrch, ID hysbyseb, ac ID y cyhoeddwr yn ddeinamig.
  • Rheoli Mynediad a Chaniatadau Tîm - Rheoli defnyddwyr lluosog a lefelau caniatâd yn ddi-dor. Caniatáu mynediad yn ôl rôl, sefydliad, neu ymgyrch. Gweld gweithgaredd fesul defnyddiwr fel y gallwch weld pwy wnaeth beth pryd, a dileu mynediad heb newid cyfrineiriau. 
  • Mesur y Gwir ROAS o Eich Hysbyseb Brodorol - Mae Brax yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o berfformiad brodorol yn gyffredinol i'ch cwmni. Mewnforio ac integreiddio data o'ch systemau presennol, gan gynnwys Google Analytics - a gweld perfformiad ar draws ymgyrchoedd, cynnwys, a chyhoeddwyr unrhyw bryd y dymunwch.

Dechreuwch Eich Treial Brax Rhad Ac Am Ddim 14 Diwrnod

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Brax ac rwy'n defnyddio eu cyswllt cyswllt trwy'r erthygl hon.