Brandmentions: Monitro Enw Da, Dadansoddiad Syniad, a Rhybuddion ar gyfer Syniadau Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol

Monitro Enw Da Brandmentions, Chwilio, Cyfryngau Cymdeithasol, a Dadansoddi Sentiment

Er bod y mwyafrif o lwyfannau technoleg marchnata ar gyfer monitro enw da a dadansoddi teimladau yn canolbwyntio'n llwyr ar gyfryngau cymdeithasol, Brandmentions yn ffynhonnell gynhwysfawr ar gyfer monitro unrhyw sôn am eich brand neu'r cyfan ohono ar-lein.

Mae unrhyw eiddo digidol sy'n gysylltiedig â'ch gwefan neu a grybwyllodd eich brand, cynnyrch, hashnod, neu enw'r gweithiwr ... yn cael ei fonitro a'i olrhain. Ac mae'r platfform Brandmentions yn darparu rhybuddion, olrhain a dadansoddi teimladau. Brandmentions yn galluogi busnesau i:

  • Adeiladu Cysylltiadau Ymgysylltiedig - Darganfyddwch ac ymgysylltwch â'ch cwsmeriaid a'r dylanwadwyr allweddol yn eich arbenigol a fydd yn rhoi amlygiad brand mwy i chi a mewnwelediadau gwych am eich marchnad darged.
  • Caffael a Chadw Cwsmeriaid - Dewch i adnabod diddordebau craidd eich cwsmeriaid a chreu cynhyrchion a fydd yn diwallu eu hunion anghenion a'u dyheadau. Mae BrandMentions yn dweud wrthych ble i hyrwyddo'ch cynhyrchion a dod o hyd i gwsmeriaid newydd.
  • Rheoli Enw Da Brand - Trwy fod yn ymwybodol bob amser o bwy sy'n siarad amdanoch chi a beth, rydych chi'n cael y pŵer i ddeall ac amddiffyn eich enw da mewn marchnad ffyrnig gystadleuol.

Mae BrandMentions wedi dod yn offeryn anhepgor ar gyfer mesur llwyddiant ein hymgyrchoedd marchnata. Rydyn ni'n gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth o'n brand ar-lein, ac nid oes unrhyw offeryn arall rydyn ni wedi'i brofi yn canfod cymaint o grybwylliadau perthnasol â BrandMentions. Rydym yn ei argymell yn fawr!

Mark Traphagen, Uwch Gyfarwyddwr Efengylu Brand yn Stone Temple

Ynghyd â gwefannau, Brandmentions yn monitro ac yn cipio cyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol ar LinkedIn, Reddit, Facebook, Foursquare, Twitter, Pinterest, ac Youtube.

Mae Nodweddion Brandio yn cynnwys:

  • Monitro Gwe a Chymdeithasol - Monitro popeth sy'n cael ei ddweud am eich cwmni neu'ch cynnyrch ar yr holl sianeli sy'n bwysig, boed yn we neu'n gyfryngau cymdeithasol. Mae Brand Mentions yn eich diweddaru chi ar bopeth sy'n bwysig yn eich marchnad ac unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'ch cwmni, gan ddarparu rhybuddion amser real yn syth i'ch mewnflwch.

gwrando cymdeithasol ar y we

  • Ysbïo Cystadleuwyr - Nid opsiwn yn unig yw dadansoddi strategaethau eich cystadleuwyr. Mae'n rhan angenrheidiol o'ch strategaeth dwf. Po fwyaf y gallwch chi ei ddarganfod am eich busnes a'ch cystadleuwyr, y mwyaf y gallwch chi ei ddysgu, ei addasu, a ffynnu yn y pen draw. Nawr gallwch chi sbïo ar gystadleuwyr o wahanol onglau a chael golwg gliriach o ble mae'r gystadleuaeth yn sefyll mewn gwirionedd.

ysbïwr cystadleuydd

  • Hysbysiadau Amser Real - Darganfyddwch pwy soniodd amdanoch chi a ble'r eiliad y gwnaethant. Mae BrandMentions yn rhoi hysbysiadau amser real i chi bob tro y cewch grybwylliadau neu ddolenni newydd. Bellach mae gennych fynediad ar unwaith i'r holl ddata beirniadol sy'n gysylltiedig â'ch brand ar draws y we a rhwydweithiau cymdeithasol.

hysbysiadau amser real

Fy Nghyfrif Brandmentions

Rydw i wedi bod yn defnyddio Brandmentions ers cwpl o fisoedd bellach ac mae wedi bod yn wych. Mae'r gallu i fonitro popeth ar un platfform yn hynod ddefnyddiol. Yn llythrennol, cymerodd ychydig funudau yn unig i sefydlu'r cyfrif ac ychwanegu rhai pynciau (yn ogystal â'm gwefan) i wrando amdanynt.

Brandmentions - Martech Zone

Yr e-bost dyddiol cynhwysfawr yw'r unig beth sydd ei angen arnaf i adolygu ac ymateb i unrhyw un o grybwylliadau fy safle yn ôl enw neu URL:

Rhybuddion E-bost ar gyfer Brand neu URL yn crybwyll

Ers dechrau defnyddio Brandmentions, Dwi wedi:

  • Nodais gyhoeddiad arall a oedd yn dwyn fy nghynnwys. Maent wedi dileu'r cynnwys ers hynny ac nid ydynt bellach yn ei ailgyhoeddi.
  • Wedi nodi rhywfaint o farchnata dylanwadwyr sydd wedi bod yn rhannu'r cynnwys nad oeddwn i wedi bod yn ei ddilyn nac wedi dangos fy ngwerthfawrogiad iddo.
  • Wedi nodi rhai gwefannau y mae siaradwyr eraill wedi cael eu cyfweld â nhw neu'n ysgrifennu arnyn nhw - gan roi cyfle i mi gael rhywfaint o amlygiad ychwanegol.

Nid wyf yn ymwneud â dadansoddi teimladau gan nad yw fy nghyhoeddiad yn ysgrifennu gwasanaeth nac unrhyw beth dadleuol. Fodd bynnag, os ydych chi'n gwerthu cynnyrch neu wasanaeth, mae deall a yw teimlad am eich brand yn gadarnhaol neu'n negyddol yn hanfodol bwysig i'ch llwyddiant busnes yn gyffredinol.

Dechreuwch Treial Brandmentions Am Ddim