Brand24: Defnyddio Gwrando Cymdeithasol i Ddiogelu a Thyfu Eich Busnes

monitro cymdeithasol brand24

Yn ddiweddar roeddem yn siarad â chleient am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac roeddwn i wedi cael fy synnu braidd pa mor negyddol oeddent. Roeddent yn onest yn teimlo ei fod yn wastraff amser, na allent gyflawni canlyniadau busnes gyda'u cwsmeriaid yn hongian o gwmpas ar Facebook a gwefannau eraill. Mae'n anniddig bod hyn yn dal i fod yn gred gyffredin gan fusnesau ar ôl degawd o ddysgu sut i ddefnyddio'r strategaethau a'r offer i gynorthwyo. Dim ond 24% o frandiau sy'n dweud eu bod yn gwneud hynny gwrando cymdeithasol

Beth yw Gwrando Cymdeithasol?

Gwrando gymdeithasol yw'r broses o ddefnyddio offer monitro amser real i wrando am grybwylliadau o'ch brand, cynnyrch, pobl neu ddiwydiant ar-lein, yn ogystal â mesur y cyfeiriadau dros amser. Mae angen offer arbennig oherwydd nad yw peiriannau chwilio yn riportio'r wybodaeth hon mewn amser real - yn aml yn colli mwyafrif o'r sgyrsiau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl.

Yn hytrach na blodeuo trwy gyflwyniad o ystadegau gwarthus, fe wnaethon ni ddangos iddyn nhw sut roedd yn gweithio. Rydyn ni wedi bod yn profi Brand24 ers ychydig dros fis nawr ac wrth eich bodd â'r rhwyddineb i sefydlu a monitro ein brandiau, pobl, cynhyrchion a diwydiant ein hunain trwy'r platfform - yna cewch eich rhybuddio pan fydd cyfleoedd. Mae gan Brand24 ryngwyneb glân iawn, mae'n fforddiadwy, ac mae ganddo rybuddion e-bost cynhwysfawr.

ffug brand24

Defnyddio Gwrando Cymdeithasol i Amddiffyn a Thyfu Eich Busnes

Gwnaethom ddangos i'n cleientiaid sut i drosoli cyfryngau cymdeithasol er budd y busnes, gan redeg trwy dunnell o senarios:

 1. Gwasanaeth - gwnaethom gynnal rhai ymholiadau a nodi lle roedd eu brand wedi'i grybwyll ar-lein, ond ni ymatebodd unrhyw un o'u cwmni. Roedd yn gyfle coll i fynd ar y blaen i sefyllfa negyddol a helpu un o’u cwsmeriaid allan… ond fe wnaethant ei fethu. Nid oedd y cwmni'n sylweddoli bod sgyrsiau'n digwydd lle nad oeddent wedi'u tagio'n uniongyrchol yn y sgyrsiau.
 2. Sales - gwnaethom gynnal rhai ymholiadau ar eu gwasanaethau a dangos iddynt ble roedd rhai darpar gwsmeriaid ar-lein yn gofyn am yr union wasanaethau yr oedd yn rhaid iddynt eu cynnig ... ond yr ymatebion oedd rhwydwaith yr holl ddarparwyr yn ceisio darparu rhywfaint o gyngor. Dychmygwch a oedd un o'u tîm gwerthu wedi troi i mewn ac wedi darparu rhywfaint o adborth proffesiynol. Cwsmer newydd? Dywedodd 54% o farchnatwyr B2B eu bod wedi cynhyrchu arweinwyr o'r cyfryngau cymdeithasol
 3. hyrwyddo - roedd y cwmni'n mynychu rhai digwyddiadau diwydiant lle roeddent yn hyrwyddo eu gwasanaethau. Fe wnaethon ni ddangos iddyn nhw lle roedd pobl eraill yn eu diwydiant yn sefydlu cyfarfodydd wedi'u hamserlennu gyda darpar gwsmeriaid cyn y digwyddiad trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn dylanwadu ar 93% o benderfyniadau prynu siopwyr
 4. Marchnata - roedd y cwmni'n gwneud rhywfaint o farchnata traddodiadol ond byth yn gwthio pobl i'w gwefan i gael mwy o wybodaeth. Ar eu gwefan, roedd ganddyn nhw e-lyfrau ac adnoddau eraill, ond doedden nhw byth yn eu hyrwyddo ar-lein. Fe wnaethon ni ddangos iddyn nhw sut roedd eu cystadleuwyr yn hyrwyddo cynnwys yn llwyddiannus ac yn gyrru yn arwain at dudalennau glanio.
 5. Cadw - Fe ddangoson ni i'r cwmni fod cwmnïau eraill yn helpu eu cleientiaid ar-lein yng ngolwg y cyhoedd, gan ddarparu cefnogaeth wych trwy unrhyw sianel ... yn union sut roedd y cwsmer ei eisiau. Nid yn unig yn ffordd wych o gadw'ch cwsmeriaid, ond caniatáu i ddarpar gwsmeriaid eraill weld y gwasanaeth gwych. Dim ond 39% o fusnesau sy'n nodi eu bod yn defnyddio data cwsmeriaid a phatrymau ymddygiad i lunio strategaeth farchnata
 6. Insights - gwnaethom ofyn sut roeddent yn cael adborth ar eu cynhyrchion a'u gwasanaethau a dywedasant eu bod yn cynnal arolygon cyfnodol a galwadau ffôn gyda chleientiaid. Fe wnaethon ni ddangos iddyn nhw sut y gallen nhw gynnal amrywiaeth o arolygon yn y cyfryngau cymdeithasol i gael adborth parhaus gyda chleientiaid gweithredol heb wario ffortiwn. Dywed 76% o farchnatwyr fod angen iddynt ganolbwyntio mwy ar ddata er mwyn llwyddo
 7. Dylanwadu ar - roedd gan y cwmni ailwerthwyr a phartneriaid yn y diwydiant a oedd yn amlwg iawn, ond nid oeddent yn sylweddoli'r canlynol ac yn dylanwadu ar rai o'r bobl a'r cwmnïau hynny ar-lein. Fe wnaethon ni ddangos iddyn nhw sut y gallen nhw ddod o hyd i gymorth dylanwadwyr a chael gafael arno i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, perthnasol heb wario ffortiwn ar hysbysebu.
 8. Enw da - gwnaethom ddangos iddynt sut y gallent fonitro ac ymateb i feirniadaeth negyddol a wneir ar-lein ym marn y cyhoedd. Nid yn unig y gallent ymateb, gallent ddarparu ymateb sy'n caniatáu i ddarpar gwsmeriaid eraill fewnwelediad i ba mor dda y maent yn gofalu am y sefyllfaoedd hyn.
 9. adolygiadau - gwnaethom ddarparu nifer o wefannau adolygu arbenigol iddynt yn eu diwydiant, rhai nad oeddent hyd yn oed yn gwybod eu bod yn bodoli. Fe ddaethon ni o hyd iddyn nhw trwy wneud rhywfaint o ymchwil ynglŷn â lle roedd eu cystadleuwyr yn cael eu crybwyll. Mae 90% o ddefnyddwyr yn ymddiried mewn argymhellion cymheiriaid dros 14% sy'n ymddiried mewn hysbysebion
 10. Cynnwys - pan ddangoson ni ryngweithio eu cystadleuwyr, roeddem yn gallu nodi rhai sgyrsiau manwl a gafodd lawer o sylw - cyfle perffaith i ysgrifennu e-lyfr neu ryddhau ffeithlun.
 11. Chwilio Organig - gwnaethom ddangos iddynt sut yr oedd rhannu ffeithluniau yn arwain at grybwylliadau, a arweiniodd at wefannau eraill yn eu rhannu, gan gynhyrchu cysylltiadau hynod berthnasol ac awdurdodol iawn sy'n gyrru safleoedd chwilio organig.
 12. Recriwtio - gwnaethom ddangos iddynt sut y gallent ddechrau targedu a denu talent i'w cwmni trwy'r cyfryngau cymdeithasol.
 13. tueddiadau - gwnaethom ddangos iddynt sut roedd pynciau yn eu diwydiant naill ai'n tyfu neu'n crebachu dros amser, gan eu galluogi i wneud penderfyniadau marchnad a marchnata gwell ynghylch eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.
 14. rhwydweithio - fe ddangoson ni sut nad yn aml faint o bobl oedd yn dilyn brand, tudalen, neu berson ar gyfryngau cymdeithasol - dyna sut roedden nhw'n galluogi cysylltiadau â rhwydweithiau rhagolygon newydd.

Dechreuwch Treial Brand24 Am Ddim

Os yw'ch cwmni ymlaen Slac, Mae gan Brand24 integreiddiad gwych. Gwell fyth, mae ganddyn nhw wych app symudol hefyd.

ap symudol brand24

Ystadegau gwrando cymdeithasol o B2C

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.