Marchnata Optimeiddiedig: Pam ddylech chi Alinio Segmentu Brand ag Actifadu ac Adrodd

cylchraniad y brand

With high volumes of data created across multiple marketing channels, brands are challenged to organize and active the right data assets to maximize cross-channel performance. To better understand your target audience, drive more sales, and reduce marketing waste, you need to alinio cylchraniad eich brand gydag actifadu ac adrodd digidol.

Rhaid i chi alinio'r pam maent yn prynu gyda'r sy'n sy'n prynu (cylchraniad y gynulleidfa) i'r beth (profiad) a sut (actifadu digidol) fel bod eich holl ymdrechion ar y yr un dudalen.

The key reason for this alignment is to increase efficiencies and synchronize your efforts so that each element is working in correlation with the other. Knowing what audience to target determines what marketing initiatives you should use to engage them, which in turn directs you to the right insights to improve your segmentation. It's a cycle that is interrelated and symbiotic.

Mae segmentu yn cyfarwyddo eich strategaeth

Segmentation is making sure the right message -> gets to the right buyer -> at the right time. It's also a great deal more economically efficient than mass marketing. By segmenting high-performing users you will increase engagement with current users to drive more value from your audiences. Aligning your segmentation with the activation strategy is key.

By gaining an understanding of consumer behavior you have the insights needed to increase conversions. Segmentation is the tool that helps you analyze aggregates of consumers that share common characteristics.

Trwy dargedu'r segmentau sydd â'r tueddiad uchaf i ymgysylltu, gallwch ddatblygu strategaeth farchnata fwy effeithiol sy'n gwasanaethu anghenion defnyddwyr yn well ac yn y pen draw yn hybu trawsnewidiadau.

Dylai 5 elfen o'r segmentau mwyaf effeithiol fod

 1. Mesuradwy - yn seiliedig ar faint, pŵer prynu, a phroffil segment
 2. Sylweddol - o fàs critigol sy'n broffidiol
 3. Hygyrch - un y gellir ei gyrraedd yn hawdd
 4. Gwahaniaethol - yn unigryw i eraill
 5. Gweithredadwy - sy'n galluogi datblygu rhaglenni / ymgyrchoedd effeithiol

To segment markets properly, you need to divide them into distinct groups with specific needs, characteristics, or behaviors which require separate products or marketing mixes. It's key to activate the audience segments you have identified across the entire digital ecosystem.

Dylid gwneud eich cylchraniad targed ar sail

 • Pa ddefnyddwyr fydd yn ymateb orau i'ch brand (iau)
 • Yr hyn y mae'r rhan fwyaf yn mynd i'r afael ag anghenion a chymhellion prynwr
 • Lle mae defnyddwyr yn y cylch prynu
 • Nodweddion mesuradwy sy'n cysylltu â DPA fel maint a chyfran o'r farchnad
 • Rhwyddineb adnabod persona (proffil)
 • Ymarferoldeb wrth dargedu (yn seiliedig ar ystyriaethau cyllidol, adnoddau ac ymarferol) a photensial twf cyson y segment

Mae angen i chi ddeall ymddygiadau prynu pob segment a datblygu proffil defnyddwyr (trwy arolygon ac olrhain gwefannau sy'n llawn data).

 • Mae angen i chi ddechrau gydag astudiaeth DNA brand i werthuso cryfderau / gwendidau'r brand
 • Segment i nodi'r grwpiau targed i ganolbwyntio arnynt
 • Nodi targedau cynradd ac eilaidd
 • Sefydlu lleoliad y brand
 • Ysgogi'r targed i ryngweithio â'r brand mewn ffordd ystyrlon

Unwaith y byddwch chi segmentu eich cynulleidfa darged, you should be looking for the influencers, brand ambassadors, evangelists, and advocates. Using these individuals or groups, you can maximize the efficiency of brand activation and increase response rates.

Mae segmentu yn gyrru actifadu effeithlon

Er mwyn gwneud y gorau o effeithlonrwydd rheoli brand a chyflawni / cadw'ch mantais gystadleuol a chynyddu trosiadau, mae'n rhaid i chi alinio cylchraniad brand, negeseuon ac actifadu.

Mae segmentu'ch brand yn llwyddiannus a'i alinio ag actifadu yn cynyddu:

 • Ymwybyddiaeth ar ben meddwl
 • Tebygrwydd brand
 • Prynu brand

Making use your CRM and third-party data sources, you can segment your audiences and help plan activation. By identifying your best customers, you can focus on the best media to reach them and the best message to engage them.

When you're planning your marketing activities you have to keep segmentation in mind so you can determine which elements to include in your marketing mix. The right mix of marketing activities and vehicles is closely linked to the behaviors of the target audience.

Market segmentation and building a differentiated value proposition are two of marketing's most powerful tools for guiding a marketing strategy. It clearly identifies which consumer targets will generate the highest return in conversions and provides a better view of how to best reach and engage them.

Once you've figured out segmentation, you can align it with activation. Brand activation involves bringing a brand to life in the marketplace. It's about delivering brand growth by using all channel opportunities to connect with consumers and deepen their experiences/relationships with your brand. You need to:

 • Trosi strategaethau brand yn gynlluniau gweithgaredd arloesol
 • Datblygu cysylltiadau agosach yn y farchnad â defnyddwyr
 • Gweithredu rhaglenni actifadu defnyddwyr
 • Gyrru gwelededd brand a phresenoldeb sianel
 • Monitro datblygiadau'r farchnad a pherfformiad brand

Establishing an emotional or rational attachment between consumers and your brand to foster the engagement is paramount. This is aligned with how you craft perceptions and behaviors in relation to your company.

Mae adrodd ar frandiau yn rhoi gwell mewnwelediad i chi i segmentu

Mae adrodd sy'n cyd-fynd â segmentu yn helpu i ddarparu'r mewnwelediadau sydd eu hangen i lywio'r broses farchnata ac arwain datblygiad ymgyrchoedd.

Aligning segments to reporting, allows you to determine which segments are most profitable so you can increase targeting efficiency. This strategy provides you with a more accurate picture of which individual segments contribute to your ROI, which ones require greater attention and more resources, and which to eliminate.

Mae aliniad yn hafal i optimeiddio

Mae eich mantais gystadleuol yn dibynnu ar ichi ddod o hyd i'r gynulleidfa gywir ar gyfer eich cynhyrchion / gwasanaethau, yna cael y neges gywir iddynt.

Segmentation is the tool to help achieve this, but unless it is targeted with the right marketing mix, you are wasting efficiency and cutting into your margins. The vast store of data you have must be used to determine both who to talk to and how to reach them effectively to drive engagement. Once you have segmentu wedi'i alinio ag optimeiddio, a mynd i'r afael ag adrodd yr un mor effeithiol i gael mewnwelediadau, yna o'r diwedd mae gennych y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y gorau o drawsnewidiadau yn gyson.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.