Awgrymiadau i Osgoi drwgdeimlad brand â'ch Strategaeth E-bost

dicter

Yn ddiweddar gwnaethom gyhoeddi ffeithlun ar arolwg llosgi lle mae cwsmeriaid yn dod yn wrthwynebus i gael eu peledu ag arolygon yn gyson. Ar sodlau hyn mae dadansoddiad gwych a ddarperir gan E-bost ar sut y gall bomio cwsmeriaid arwain at ddrwgdeimlad brand mewn gwirionedd.

Mae YouGov ac E-bost gofynnodd ymchwil i ddefnyddwyr am eu barn ar ohebiaeth farchnata, ac mae'n taflu goleuni ar y camddatganiadau y gallai marchnatwyr fod yn eu cymryd a all beri drwgdeimlad brand. Canfu'r astudiaeth:

 • Dywedodd 75% y byddent yn digio brand ar ôl cael eu peledu gan e-byst
 • Nododd 71% eu bod wedi derbyn negeseuon digymell fel rheswm i ddod yn ddig
 • Roedd 50% yn teimlo bod cael eu henw yn anghywir yn rheswm i feddwl llai o'r brand
 • Nododd 40% y byddai cael rhyw yn anghywir yn cael effaith negyddol

Gyda gwell segmentu a thargedu, gall marchnatwyr osgoi'r peryglon hyn, ond mae hon yn her pan fydd defnyddwyr yn parhau i fod yn anfodlon rhoi gwybodaeth sylfaenol hyd yn oed:

 • Dim ond 28% a nododd y byddent yn barod i rannu eu henw
 • Dim ond 37% fyddai'n barod i rannu eu hoedran
 • Dim ond 38% y cant fyddai'n datgelu eu rhyw

Awgrymiadau da ar gyfer creu ymgyrch farchnata e-bost craff

 • Defnyddiwch dechnoleg i bontio'r bwlch rhwng brand a'u cwsmeriaid: Gellir dal pob rhyngweithio sydd gan gwsmer â busnes ar-lein, o bori ar y wefan, i'r agored a chlicio ar e-bost, i'r trydariad, neu gellir prynu'r pryniant yn y siop i gynhyrchu data gwerthfawr. Heddiw mae cenhedlaeth newydd o feddalwedd sy'n ymroddedig i helpu busnesau i ddeall y data hwn o'r enw Cudd-wybodaeth Cwsmer. Mae technoleg CI yn galluogi marchnatwyr i adeiladu marchnata wedi'i dargedu a'i bersonoli sy'n seiliedig ar broffiliau defnyddwyr nodweddiadol a / neu ryngweithio tanysgrifiwr â'r brand yn y gorffennol.
 • Dewch i adnabod eich cwsmer: Mae cwsmeriaid yn unigolion ac mae angen i farchnatwyr ar-lein adeiladu perthnasoedd un i un â nhw. Trwy ddatblygu negeseuon wedi'u targedu, mae brandiau ar-lein yn cael cyfle i greu argraff ar gwsmeriaid â'u gwybodaeth. Trwy'r cyffyrddiad personol hwn, gall cwmnïau gyfathrebu mewn ffordd berthnasol a mwy deniadol.
 • Cymell eich cwsmer: Mae angen perswadio cwsmeriaid i roi eu data. Bydd defnyddio cystadlaethau a chynigion arian-i-ffwrdd i ddenu eu sylw yn eu helpu i deimlo budd rhannu eu data.
 • Pennawd ac e-bost pwnc: Dylai pob galwad i weithredu atgyfnerthu gwerth cymryd y camau hynny, felly byddwch yn ymgysylltu, creu cyffro a dod â'r profiad y mae eich brand yn ei grynhoi yn fyw. Dylai'r alwad hon i weithredu gael ei darparu yn y llinell bwnc a'i hatgyfnerthu yn y cynnwys yn yr e-bost. Mae'n argraff gyntaf a bydd perthnasedd y llinell bwnc yn penderfynu a fydd yr e-bost yn cael ei agor neu a fydd yn parhau ar goll yn y blwch derbyn.
 • Addasu eich cynigion: Peidiwch â gadael i wybodaeth cwsmeriaid fynd yn wastraff. Gellir defnyddio ymddygiad prynu blaenorol a gwybodaeth y mae cwsmeriaid yn eu darparu ichi dros amser i greu ymgyrchoedd wedi'u targedu. Gallai personoli'ch cynigion olygu'r gwahaniaeth rhwng clic a gwerthiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.