Cynnwys Marchnata

Mae Canfyddiad Brand yn Allwedd i Farchnata Llwyddiannus

Pan ymwelais â Chicago gyntaf gyda fy rhieni flynyddoedd yn ôl, gwnaethom yr ymweliad gorfodol â Thŵr Sears (a elwir bellach yn Tŵr Willis). Wrth gerdded y blociau i'r adeilad ac edrych i fyny - byddwch chi'n dechrau meddwl beth yw rhyfeddod peirianneg. Mae'n 4.56 miliwn troedfedd sgwâr gros, 110 stori o uchder, cymerodd 3 blynedd i adeiladu a defnyddio digon o goncrit i wneud priffordd wyth lôn, pum milltir o hyd.

Yna byddwch chi'n cyrraedd yr elevydd ac yn mynd i fyny 103 llawr i'r Skydeck. Ar y pwynt hwnnw, 1453 troedfedd uwchben y ddaear, rydych chi'n anghofio am yr adeilad. Wrth edrych allan ar Chicago, Lake Michigan, ac mae'r gorwel yn eich chwythu i ffwrdd. Mae'r canfyddiad yn newid yn llwyr o waelod yr adeilad i'w ben.

Golygfa o'r awyr o Chicago, Illinois yn edrych i'r gogledd o'r Sears To

Mae yna broblem gyda chanfyddiad ... mae'n tueddu i'n harwain ar gyfeiliorn. Pe byddech chi bob amser yn sefyll ar waelod Tŵr Willis, ni fyddech chi byth yn gwerthfawrogi'r ddinas anhygoel rydych chi'n sefyll ynddi. Rydyn ni'n tueddu i wneud hyn fel marchnatwyr. Rydym yn tueddu i leoli ein cwmni neu ei gynhyrchion neu wasanaethau fel canolbwynt bywydau ein cwsmeriaid. Rydyn ni'n credu mai ni yw'r adeilad mwyaf yn y byd. Efallai ein bod ni'n fawr, ond i'r ddinas - dim ond un o'r miloedd o adeiladau ydych chi.

Weithiau bydd ein cleientiaid yn gofyn inni am ddatblygu rhwydweithiau cymdeithasol preifat, wedi'u seilio ar gwsmeriaid. Maen nhw'n ystyfnig pan rydyn ni'n dweud wrthyn nhw nad ydyn nhw mor bwysig â hynny. Maen nhw'n tywallt y miloedd o gleientiaid sydd ganddyn nhw, y sefyll yn y diwydiant, yr arbenigwyr sydd ganddyn nhw ar staff, nifer y galwadau ffôn maen nhw'n eu cael, nifer y trawiadau i'w gwefan, yada, yada, yada. Maen nhw'n lansio'r rhwydwaith ... does neb yn poeni. Nid oes unrhyw un yn dod. Nawr mae'n ego taro ac mae ganddyn nhw gywilydd ... felly maen nhw'n gwneud pethau fel gorfodi cwsmeriaid i ddefnyddio'r rhwydwaith i gael cefnogaeth, eu mewngofnodi'n awtomatig, a gorfodi'r rheolwyr sy'n gyfrifol i orliwio pa mor wych mae'r rhwydwaith yn tyfu. Ochenaid.

Pe byddent yn deall canfyddiad y cleientiaid, ni fyddent erioed wedi mynd i lawr y ffordd honno. Byddent yn gwybod eu bod yn rhan fach o ddiwrnod gwaith cyffredinol y cwsmeriaid. Efallai eu bod yn ffitio i slot 15 munud unwaith yr wythnos y mae'r cwsmer wedi'i neilltuo i ddefnyddio ei gynnyrch. Pe byddent yn deall canfyddiad eu cwsmer, efallai y byddent yn pwyso i aros yn ystwyth ac ymatebol i anghenion eu cleientiaid yn hytrach na buddsoddi mewn rhywbeth nad yw ei gwsmeriaid ei angen na'i eisiau. Yn lle datblygu rhwydwaith cymdeithasol, efallai y byddent wedi datblygu golygydd gwell, adran Cwestiynau Cyffredin, neu roi fideos ychwanegol ar y ffordd orau i drosoli eu hoffer.

Nid gwrando ar eich cwsmeriaid yn unig yw canfyddiad, mae'n ymwneud â deall eich busnes o'u persbectif:

  • Deall sut, pryd, a pham maen nhw'n eich defnyddio chi.
  • Deall yr hyn maen nhw'n ei garu amdanoch chi a'r hyn sy'n eu rhwystro.
  • Deall beth fyddai'n gwneud eu bywydau'n haws gweithio gyda chi.
  • Deall sut y gallwch chi roi mwy o werth iddyn nhw.

Pan fyddwch chi'n cyfrifo hynny, defnyddiwch y dull hwnnw yn eich marchnata. Efallai y byddai'n well ichi beidio â rhestru'r 438 o nodweddion rydych chi wedi'u hychwanegu yn y datganiad diweddaraf - ac yn lle hynny cydnabod eich bod chi'n gwybod bod eich cwsmeriaid yn brysur gyda gwaith pwysicach ... ond am y 15 munud maen nhw eich angen chi, rydych chi yno bob amser .

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

2 Sylwadau

  1. Cytunaf yn llwyr â chi Douglas! Oni bai eich bod chi'n adnabod eich cleient a beth yw eich rôl yn eu bywyd, ni allwch ddatblygu ymgyrch farchnata lwyddiannus. Mae eu canfyddiad o'ch cwmni yn bwysig er mwyn llwyddo mewn marchnad anodd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol