Mae Perffeithrwydd Brand yn farw

brand heddlu terfysg

Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydw i wedi siarad â chryn dipyn o gwmnïau sy'n ceisio defnyddio strategaethau i oresgyn canlyniadau peiriannau chwilio negyddol ynglŷn â'u cwmnïau, cynhyrchion neu wasanaethau. Mae'n yn arfer bod yn bosibl i gynnal brand perffaith flynyddoedd yn ôl. Pe bai pethau drwg yn digwydd, fe allech chi dalu i gael gwared ar y problemau neu eu sgubo o dan y ryg fel na allai unrhyw un ddod o hyd iddyn nhw.

Nid yw hyn yn gweithio mwyach. Mae amlygrwydd rhwydweithiau cymdeithasol, gwefannau adolygu busnes a blogio wedi rhoi cleddyf enfawr i'r cwsmer sydd wedi cynhyrfu i daro wrth galon eich brand. Mae cwsmeriaid yn terfysg (weithiau am reswm da) ac mae rheolwr y brand yn teimlo'n ddiymadferth.

Mae perffeithrwydd brand yn farw.

Nid rheolwr y brand na'r Prif Swyddog Meddygol bellach yw dewis cyfanrwydd y brand. Bellach mae'n gyfrifoldeb ar pob gweithiwr yn y sefydliad. Peidiwch â cheisio torri'r ffyn mawr neu'r nwy rhwygo allan chwaith. Un atwrnai corfforaethol goresgynnol yn anfon a darfod ac ymatal yn gallu gosod y Effaith llif ar waith.

Mae'r cwmnïau hyn yn edrych arnaf yn ddiymadferth, eisiau imi eu sicrhau y gallaf gosod eu problem. Nid yw'n gweithio felly. Ni fydd byth yn gweithio fel hynny eto. Mae perffeithrwydd brand yn farw. Rheoli enw da, tryloywder, a gwasanaeth gwych i gwsmeriaid yw gêr amddiffynnol rheolwr y brand. Os yw'ch cwmni am adeiladu enw da, mae'n dechrau gwasanaeth cwsmeriaid gwych.

Os ydych chi am ladd a drwg stori ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio, mae angen i chi weithio'n llawer anoddach fel cwmni i wneud rhywfaint da mae straeon yn gwneud y dudalen ganlyniadau yn lle. Llawer, llawer anoddach.

Yn yr un modd, mae'r diwrnod o drin defnyddwyr fel pe baent yn zombies difeddwl ar ben hefyd. Bellach mae defnyddwyr yn darllen, gwrando, trafod ac ymchwilio i'w penderfyniadau prynu. Y newyddion da yw bod defnyddwyr peidiwch â disgwyl perffeithrwydd mwyach ... ond maen nhw'n disgwyl gonestrwydd. Os oes gennych dudalen graddio cynnyrch sy'n llawn 5 seren, dangoswyd peth ymchwil na fydd defnyddwyr yn gweld yr adolygiadau'n gredadwy. Hynny yw, fe allech chi fod yn colli cwsmeriaid os yw'ch brand yn ymddangos yn berffaith. Waw.

Amherffeithrwydd Brand

Ni allwn reoli'r neges oni bai ein bod yn gallu cyflawni disgwyliadau'r hyn yr ydym am i'n brand ei bortreadu. Ni allwn gwmpasu ein beiau mwyach, mae'n rhaid i ni fod yn agored yn eu cylch. Oedran amherffeithrwydd brand yn ein plith - ac i lwyddo mae'n rhaid i ni fod yn agored ac yn onest am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau ... da neu ddrwg. Pan nad yw'ch cwmni'n cwrdd â'r disgwyliadau (a fydd yn digwydd), rhaid i chi ymateb yn gyflym i gywiro'r mater. Byddwn yn eich annog i ymateb i negyddiaeth ar eich tywarchen eich hun, serch hynny. Cyfeiriwch y traffig lle mae gennych y meicroffon yn hytrach na gwobrwyo adnodd nad yw efallai'n haeddu'r sylw.

Os oes gan eich cwmni ganlyniad peiriant chwilio negyddol, annog y cwsmeriaid sy'n hyrwyddwyr eich brand i'ch hyrwyddo ar eu gwefannau eu hunain, eu proffiliau, eu rhwydweithiau a / neu eu blogiau. Ni allwch gael gwared ar unrhyw beth negyddol ar y Rhyngrwyd mwyach, ond gallwch chi hyrwyddo'r positif.

Pan fydd eich cwmni'n cwrdd â'r disgwyliadau, byddwch chi'n ei chael hi'n llawer haws rheoli'ch brand yn effeithiol.

Un sylw

  1. 1

    Swydd mor wych Doug. Ni allaf gytuno mwy â chi. Mae tirwedd rheolwyr y brand wedi newid p'un a ydyn nhw'n ei hoffi ai peidio. Byddan nhw (a ninnau) yn llwyddo ac yn methu â'u gallu i fod yn agored ac yn onest am eu cynhyrchion a'u gwasanaethau? da, drwg, neu ddifater.

    jascha
    @kaykas

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.