A yw Teyrngarwch Brand Yn wirioneddol farw? Neu a yw Teyrngarwch Cwsmer?

Mae Teyrngarwch Brand yn farw

Pryd bynnag y byddaf yn siarad am deyrngarwch brand, byddaf yn aml yn rhannu fy stori fy hun wrth brynu fy nghar. Am dros ddegawd, roeddwn yn deyrngar i Ford. Roeddwn i wrth fy modd ag arddull, ansawdd, gwydnwch, a gwerth ailwerthu pob car a thryc a brynais gan Ford. Ond newidiodd hynny i gyd tua degawd yn ôl pan gafodd fy nghar atgof.

Pryd bynnag y byddai'r tymheredd yn gostwng o dan y rhewbwynt a'r lleithder yn uchel, byddai drysau fy nghar yn rhewi ar agor. Hynny yw, ar ôl ichi agor y drws ni allech ei gau. Ar ôl sawl tymor yn beryglus dal drws ochr fy ngyrrwr ar gau, gwrthododd y deliwr y prynais y car iddo weithio arno am ddim eto. Edrychais yn anhygoel ar y cynrychiolydd a rhoi gwybod iddo ei fod byth yn sefydlog mewn gwirionedd dros y blynyddoedd. Gwadodd y rheolwr fy nghais a nododd eu bod wedi cyflawni'r galw yn ôl yn ôl gofynion Ford a bod yn rhaid iddynt ddechrau codi tâl arnaf bob tro y deuthum â'r car i mewn.

Cyn y foment honno, roeddwn yn deyrngar i'r brand. Fodd bynnag, newidiodd hynny ar unwaith pan sylweddolais nad oedd y brand yn deyrngar i mi.

Roeddwn i mor ofidus nes i mi yrru fy Ford ar draws y stryd a masnachu’r car i mewn am Cadillac newydd sbon. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, siaradais fy mab allan o brynu Ford a phrynodd Honda. Felly, am lai na $ 100 mewn gwaith, collodd Ford 2 werthiant car newydd sbon trwy beidio â sicrhau fy mod yn cael fy ngofal fel cwsmer.

Mae pawb bob amser yn cwestiynu a yw teyrngarwch brand wedi marw. Rwy'n credu bod angen i ni ofyn i'r gwrthwyneb, yn teyrngarwch cwsmeriaid marw?

Dim ond 23% o gwsmeriaid sy'n deyrngar i unrhyw frand y dyddiau hyn Pam? Wel, diolch byth gyda'r Rhyngrwyd ar flaenau ein bysedd, mae gennym ni ddewisiadau. Weithiau cannoedd o ddewisiadau. Nid oes angen bod yn deyrngar i frand problemus, gall defnyddwyr dreulio 30 eiliad a dod o hyd i frand newydd. Ac efallai brand sy'n fwy diolchgar am fusnes y defnyddiwr.

Pam mae defnyddwyr yn torri i fyny gyda brand?

  • Mae 57% o ddefnyddwyr yn torri i fyny gyda brand pan fydd eu mae adolygiadau negyddol yn parhau i fod heb sylw tra bod cynhyrchion tebyg yn parhau i gael eu cynnig
  • Mae 53% o ddefnyddwyr yn torri i fyny gyda brand pan mae wedi cael gollyngiadau data a thorri data
  • Mae 42% o ddefnyddwyr yn torri i fyny gyda brand pan mae yna dim gwasanaeth cwsmer byw / amser real cymorth
  • Mae 38% o ddefnyddwyr yn torri i fyny gyda brand pan mae yna dim gwerthiannau a hyrwyddiadau amserol neu gynigion

Mewn byd o ostyngiadau a nwyddau tafladwy, credaf fod busnesau wedi colli golwg ar werth cwsmer ffyddlon. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, rwy'n helpu busnesau i yrru mwy o arweinwyr a chaffaeliad i'w cynhyrchion a'u gwasanaethau. Pan ofynnant imi beth allent fod yn ei wneud yn well, rwyf bron bob amser yn dechrau gofyn iddynt am eu rhaglenni cadw a theyrngarwch. Mae'n wallgof i mi y bydd cwmnïau'n gwario cannoedd neu filoedd o ddoleri i gael cwsmer, ond yn gwrthod profiad cwsmer iddynt a allai gostio ffracsiwn o hynny.

Hyd yn oed fel asiantaeth, rydw i wedi bod yn gweithio ar fy strategaeth gadw. Pan gefais rywfaint o drosiant gweithwyr eleni, collais rai disgwyliadau gyda chleientiaid. Cyn imi golli'r cleientiaid, cyfarfûm â hwy, gostyngodd eu contractau, a darparu opsiynau ar sut y gallem gyflawni'r gwaith. Rwy'n gwybod pa mor anodd yw ennill ymddiriedaeth cleient a phan fydd mewn perygl, rwy'n gwybod bod angen i mi gamu i fyny a cheisio ei wneud yn iawn. Nid yw'n gweithio bob tro, ond mae'n llawer gwell na chael eich tanio a throi cleientiaid i'r chwith a'r dde.

Rydym newydd rannu ffeithlun o Bolstra ar y ROI Teyrngarwch Cwsmer. Defnyddir llwyfannau llwyddiant cwsmeriaid fel hwy i addysgu staff mewnol, nodi materion sy'n gyrru defnyddwyr i gefnu, a'ch helpu i fesur effaith llwyddiant cwsmeriaid ar broffidioldeb eich brand. Mae sefydliadau aeddfed yn gweld bod eu proffidioldeb cyffredinol yn cael effaith ddifrifol pan fydd eu cadw cwsmeriaid yn gostwng. Ac nid yw llenwi'r bwced ond yn mynd i weithio nes i chi redeg allan o arian - yr ydym yn ei weld gyda llawer o gychwyniadau.

Dyma'r ffeithlun cyflawn o Rave Reviews, Mae Teyrngarwch Brand yn farw:

Mae Teyrngarwch Brand yn farw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.