Effaith Brand ar Benderfyniad Prynu Defnyddiwr

penderfyniad prynu effaith brand

Rydyn ni wedi bod yn ysgrifennu a siarad llawer am briodoli a'r penderfyniad prynu fel y mae'n ymwneud â chynhyrchu cynnwys. Mae cydnabyddiaeth brand yn chwarae rhan sylweddol; efallai mwy nag yr ydych chi'n meddwl! Wrth i chi barhau i godi ymwybyddiaeth o'ch brand ar y we, cofiwch - er efallai na fydd y cynnwys yn arwain at drawsnewid ar unwaith - gall arwain at gydnabod brand. Wrth i'ch presenoldeb gynyddu ac wrth i'ch brand ddod yn adnodd dibynadwy, mae'n haws gyrru'r gobaith drwodd i drosi.

Beth yw brand?

Mae gan Heidi Cohen erthygl wych lle mae hi'n rhannu 30 diffiniad gwahanol o beth yw brand yn. Mae fy diffiniad i rywfaint o orgyffwrdd o lawer o'r barnau.

Brand yw'r hunaniaeth sydd gan eich cwmni, cynnyrch neu wasanaeth dros amser. Mae'n ymgorffori'r agweddau gweledol a chyfathrebiedig fel y'u diffinnir gan y fenter, yn ogystal â'r hunaniaeth ganfyddedig gan eraill y tu allan i'r cwmni. Mae'r agweddau gweledol yn cynnwys logos, graffeg, lliwiau, synau a fideo. Mae'r agweddau a gyfathrebir yn cynnwys emosiwn, diwylliant, personoliaeth, profiad a chydwybod y gorfforaeth a'r bobl o'i mewn.

Dyma rai ystadegau allweddol ar ddylanwad brand ar benderfyniadau prynu defnyddwyr:

 • Eiriolaeth - mae 38% o bobl yn argymell brand maen nhw fel or dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.
 • brand - Dywed 21% o ddefnyddwyr eu bod wedi prynu cynnyrch newydd oherwydd ei fod yn dod o frand maen nhw'n ei hoffi.
 • Trosiadau - Mae 38% o famau yn fwy tebygol o brynu cynhyrchion gan frandiau na menywod eraill Fel ar Facebook.
 • Marchnata E-bost - Bydd 64% o'r ymatebwyr yn agor e-bost os ydyn nhw'n ymddiried yn y brand.
 • Chwilio - Cynnydd o 16% yn y galw brand yn ôl pan ymddangosodd brand cydnabyddedig mewn canlyniadau chwilio.
 • Cyfryngau Cymdeithasol - Mae 77% o sgyrsiau brand ar gyfryngau cymdeithasol yn bobl sy'n chwilio am gyngor, gwybodaeth neu help.
 • Gair y Genau - mae brandiau sy'n ysbrydoli dwyster emosiynol uwch yn derbyn 3 gwaith y marchnata ar lafar gwlad.

Gyda brand yn dal cymaint o bwysau dros y penderfyniad prynu, tecawê allweddol i unrhyw sefydliad yw bod canfyddiad eich cwmni yn cael dylanwad anhygoel. Mae hynny'n golygu y bydd hyd yn oed y strategaeth farchnata fwyaf effeithiol a ddefnyddir ar draws pob sianel yn cael ei dileu gan wasanaeth cwsmeriaid ofnadwy neu ddigwyddiad sy'n llychwino canfyddiad y sefydliad.

Effaith Brand ar Benderfyniadau Prynu Defnyddwyr

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae hwn yn agwedd dda ar sut mae cynnwys yn chwarae rhan fawr mewn brandio. Rhaid gweld, wrth farchnata cynnwys, ei fod nid yn unig yn ymwneud â throsi ymwelwyr gwefan yn gwsmeriaid. Gall hefyd fod yn adeiladu eu hunaniaeth brand a throi'r ymwelwyr hyn yn eiriolwyr brand. Un ffordd o wneud hyn yw sicrhau eich bod yn mesur perfformiad a chyrhaeddiad eich ymgyrchoedd a sut mae pobl yn ymateb i'w cynnwys mewn sawl ffordd a dyma lle mae dangosfwrdd adrodd marchnata fel Tapanalytics yn ddefnyddiol iawn.

 2. 2

  Diolch am rannu'r erthygl. Mae brandio a Hunaniaeth cynnyrch bob amser yn beth pwysig o ran siopa. Mae enw brand bob amser yn dylanwadu ar bobl ac Ydy, mae cynnwys yn chwarae rhan bwysig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.