A Ddylech Chi Brandio'ch Cyfryngau a Rennir?

Depositphotos 19735551 s

Rydym yn gweithio gyda llawer o gwmnïau technoleg marchnata i ddatblygu cynnwys ac ymchwil manwl ar gyfer ffeithluniau, papurau gwyn, fideos a'u strategaethau marchnata cynnwys yn eu cyfanrwydd. Ar y cyfan, rydym bob amser yn ceisio defnyddio cryfder eu brand. Mae'n bwysig bod y llais a'r delweddau'n gysylltiedig â chwmni neu ei gynhyrchion neu wasanaethau yn y deunydd maen nhw'n ei ddosbarthu.

Yn syml, eich brand yw'r hyn y mae eich darpar yn ei feddwl pan fydd ef neu hi'n clywed eich enw brand. Mae'n bopeth y mae'r cyhoedd yn meddwl ei fod yn ei wybod am eich enw brand yn ei gynnig - yn ffeithiol (ee Mae'n dod mewn blwch robin-wy-glas), ac emosiynol (ee mae'n rhamantus). Mae eich enw brand yn bodoli'n wrthrychol; gall pobl ei weld. Mae'n sefydlog. Ond dim ond ym meddwl rhywun y mae eich brand yn bodoli. Jerry McLaughlin, Beth yw Brand, Beth bynnag?

Bryd arall, rydym yn optio allan o frandio eu cyfryngau dosbarthedig. Yn aml dyma pryd rydyn ni'n datblygu ffeithluniau. Mae gan gyfryngau dosbarthedig fel papurau gwyn a ffeithluniau lawer mwy o gyfle i gael eu rhannu ar draws safleoedd. Fodd bynnag, pan fyddant yn ymddangos fel un hysbyseb fawr, mae'n brifo'r siawns o rannu'r cynnwys hwnnw. Mae angen i chi benderfynu pa mor gryf i frandio'ch cynnwys dosbarthedig ac a fydd yn brifo ei allu i gael ei rannu.

Fel enghraifft, rydym wedi gweithio ar a cyfres o ffeithluniau ar gyfer Rhestr Angie. Mae gan Angie's List frand mor rhyfeddol o ymddiried ynddo a chryf ar ac oddi ar y we nes bod defnyddio eu brand yn ddi-glem. Bydd pobl yn tueddu i rannu'r cynnwys dim ond oherwydd ei fod yn ymddiried ynddo ac yn adnabyddadwy. Edrychwch ar a Canllaw i Ofal Deintyddol ac Canllaw Tymor yn ôl Tymor i Dirlunio a Gofal Lawnt. Rydym wedi defnyddio brandio, steilio a logo Angie's List ym mhob un o'r ffeithluniau:

gofal tymor-i-dirlunio-a-lawnt

Ar adegau eraill, buom yn gweithio gyda chwmnïau nad oeddent yn adnabyddus ac heb frand cryf, felly gwnaethom ganolbwyntio ar y stori y tu ôl i'r darn yn hytrach na brandio'r cwmni i lunio ffeithlun cryf iawn a oedd yn llwyddiannus, wedi'i rannu'n eang, a arwain y defnyddiwr i dudalen lanio lle gallent ganolbwyntio ar y pwnc yn hytrach na'r cwmni. Fe wnaethon ni hyd yn oed ddefnyddio thema Calan Gaeaf ers i'r ffeithlun gael ei amseru o amgylch Calan Gaeaf!

sut-i-atal-torri i mewn

Ein ffocws yn yr olaf oedd dosbarthu'r pwnc heb brandio llethol a allai wneud cyhoeddwyr ar-lein yn betrusgar ynghylch rhannu'r ffeithlun. Ac fe weithiodd!

Yn dal i fod, ar adegau eraill, rydym wedi gwthio cyfres o ffeithluniau a gafodd eu brandio'n gryf ar gyfer safle'r cleient ond heb hysbysebu'r brand yn eglur. Roeddem am i'r gyfres infograffig adeiladu awdurdod yn eu diwydiant yn dawel fel bod cyhoeddwyr yn rhannu'r cyfryngau ac nad oeddent yn cydnabod eu bod wedi'u brandio'n gryf ... roedd yn edrych fel pe bai gan bob un ohonynt yr un steilio. Gyda phob ffeithlun, ehangodd y dosbarthiad. Yn anffodus, ail-frandiodd y cleient (ar gam) ar ôl ein gadael a chollon nhw'r holl fomentwm a oedd wedi'i gronni felly dwi ddim yn mynd i'w dangos.

O ran y strategaeth hirdymor hon, ein nod oedd i'r cwmni hwn gael ei ystyried yn ffynhonnell arbenigedd o fewn eu diwydiant. Hynny yw, roeddem yn defnyddio'r ffeithluniau i adeiladu eu brand, i beidio â chanolbwyntio arno.

Gall sut rydych chi'n brandio'ch cyfryngau dosbarthedig gael effaith enfawr ar ei allu i gael ei rannu. Gall brandio cryf ddiffodd cyhoeddwyr ar-lein - waeth beth yw cryfder y fideo, yr infograffig neu'r papur gwyn. Rydyn ni'n cael ein gosod yn ddyddiol ar ffeithluniau yn y diwydiant marchnata - ac rydyn ni'n aml yn gwrthod yr enghreifftiau hynny lle mae'n hysbyseb enfawr yn y bôn. Nid yw cyhoeddwyr eisiau hysbysebu i chi, maen nhw eisiau defnyddio'r cyfryngau gwych rydych chi wedi'u datblygu i adeiladu gwerth gyda'u cynulleidfa. Byddwch yn fwriadol yn nyfnder y brandio rydych chi'n ei ddefnyddio wrth ddatblygu'ch cynnwys.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.