A ddylai Brandiau gymryd Safbwynt ar Faterion Cymdeithasol?

Materion cymdeithasol

Bore 'ma, mi wnes i ddadorchuddio brand ar Facebook. Dros y flwyddyn ddiwethaf, ymgorfforodd eu diweddariadau yn ymosodiadau gwleidyddol, ac nid oeddwn bellach eisiau gweld y negyddoldeb hwnnw yn fy mhorthiant. Am sawl blwyddyn, rhannais fy safbwyntiau gwleidyddol yn agored. hefyd. Gwyliais wrth i'm canlynol gael ei drawsnewid yn fwy o bobl a oedd yn cytuno â mi tra bod eraill nad oeddent yn cytuno heb gysylltiad a cholli cysylltiad â mi.

Gwelais gwmnïau yr oeddwn yn eu caru yn symud i ffwrdd o weithio gyda mi, tra bod brandiau eraill yn dyfnhau eu hymgysylltiadau â mi. O wybod hyn, efallai y byddwch chi'n synnu o wybod fy mod i wedi newid fy meddwl a'm strategaeth. Mae'r rhan fwyaf o'm rhyngweithiadau cymdeithasol cyhoeddedig bellach yn ysbrydoledig ac yn gysylltiedig â diwydiant yn hytrach na'u pacio'n gymdeithasol ac yn wleidyddol. Pam? Wel, am ychydig resymau:

 • Rwy'n parchu'r rhai sydd â safbwyntiau amgen ac nid wyf am eu gwthio i ffwrdd.
 • Nid yw fy nghredoau personol yn effeithio ar y ffordd yr wyf yn trin y rhai yr wyf yn eu gwasanaethu ... felly pam gadael iddo effeithio ar fy musnes?
 • Ni ddatrysodd ddim heblaw ehangu bylchau yn hytrach na'u pontio.

Mae anghytundeb parchus ar faterion cymdeithasol wedi marw ar gyfryngau cymdeithasol. Mae brandiau bellach yn cael eu hymosod gan ymosodiadau milain ac yn boicotio pan fydd unrhyw safbwynt yn cael ei ddatgelu neu hyd yn oed yn cael ei weld gan y cyhoedd. Mae bron unrhyw amddiffyniad neu ddadl yn suddo'n gyflym i gymhariaeth holocost neu alw enwau eraill. Ond ydw i'n anghywir? Mae'r data hwn yn dangos rhywfaint o fewnwelediad y mae llawer o ddefnyddwyr yn anghytuno ac yn credu y dylai mwy o frandiau fod yn ddilys ac yn gyhoeddus ar faterion cymdeithasol.

Datgelodd Sylwedydd Siopwr Wythnos Manwerthu Havas Paris / Paris dri thuedd a oedd yn amlwg wrth newid y berthynas rhwng brandiau a defnyddwyr o Ffrainc:

 • Mae defnyddwyr yn credu mai hwn yw'r dyletswydd brand i sefyll safiad ar faterion cymdeithasol.
 • Mae defnyddwyr eisiau bod gwobrwyo'n bersonol gan y brandiau maen nhw'n gweithio gyda nhw.
 • Mae defnyddwyr yn mynnu bod cynhyrchion ar gael ill dau ar-lein ac all-lein.

Efallai bod fy marn yn wahanol oherwydd fy mod yn agosáu at fy mhumdegau. Mae'n ymddangos i mi fod gwrthdaro yn y data lle mai dim ond traean o'r defnyddwyr sydd eisiau i frandiau fynd yn wleidyddol er gwaethaf bron i bob mater cymdeithasol droi yn bêl-droed wleidyddol. Dwi ddim mor siŵr fy mod i eisiau nawddogi brand sy'n proffesu ei safbwynt ar faterion cymdeithasol yn agored. A beth am safiad cymdeithasol dadleuol sy'n hollti sylfaen y defnyddwyr? Rwy'n credu efallai y bydd angen ailysgrifennu'r datganiad cyntaf:

Mae defnyddwyr yn credu ei bod bellach yn ddyletswydd ar frand i sefyll safiad ar faterion cymdeithasol ... cyhyd â bod safiad y brand yn cytuno â'r defnyddiwr ar sut i wella cymdeithas.

Nid oes gennyf unrhyw broblem gydag unrhyw gwmni sy'n cefnogi materion cymdeithasol yn breifat, ond ni allaf helpu ond tybed a fydd yr ymgyrch i frandiau gymryd safiad yn cael ei ddefnyddio i'w gwobrwyo neu eu cosbi'n economaidd am eu barn. Mae'r mwyafrif o faterion cymdeithasol yn oddrychol, nid yn wrthrychol. Nid yw hyn yn ymddangos fel cynnydd i mi - mae'n ymddangos ei fod yn fwlio. Nid wyf am gael fy ngorfodi gan fy nghleientiaid i gymryd safiad, llogi'r rhai sydd ond yn cytuno â mi, a gwasanaethu dim ond y rhai sy'n meddwl yr un peth â mi.

Rwy'n gwerthfawrogi amrywiaeth barn yn hytrach na meddwl mewn grŵp. Rwy'n credu bod rhagolygon, cleientiaid, a defnyddwyr yn dal i fod eisiau ac angen cyffyrddiad dynol yn hytrach nag un awtomataidd, ac maen nhw am gael eu gwobrwyo a'u cydnabod yn bersonol gan y brandiau hynny maen nhw'n gwario eu doleri caled.

Felly, a ydw i'n cymryd safbwynt ar y dadleuol hon?

Dilysrwydd a Brandiau

Yr Astudiaeth Sylwedydd Siopwr, Rhwng AI a gwleidyddiaeth, pwysigrwydd y ffactor dynol i ddefnyddwyr, ei gynnal gan Wythnos Manwerthu Paris mewn partneriaeth â Havas Paris.

2 Sylwadau

 1. 1

  Fel arfer. Pwyntiau da. Rwy'n cytuno, â'ch datganiad wedi'i addasu o'r hyn y mae'r defnyddiwr ei eisiau. Rwyf hefyd yn credu y bydd mwy o frandiau o leiaf yn cael eu cosbi’n gyhoeddus am eu safiadau, ond gall doleri eu cefnogi trwy gwsmeriaid ychwanegol sy’n cytuno â nhw yn breifat.

 2. 2

  Dau ddatganiad allweddol o'ch erthygl sy'n crynhoi'r hyn rwy'n ei feddwl ar y pwnc, “Mae'r rhan fwyaf o faterion cymdeithasol yn oddrychol, nid yn wrthrychol” a “Rwy'n gwerthfawrogi amrywiaeth barn yn hytrach na meddwl mewn grŵp”. Rwy'n credu nad yw'r rhan fwyaf o'r rhai sydd mor bolareiddio yn deall mai eu barn nhw yn union yw hynny, barn, ac ni allant neu ni fyddant yn gwrando ar farnau eraill i ehangu eu gorwelion. Cytunaf yn llwyr na ddylai unrhyw gwmni wthio eu safbwynt ar y materion hyn yn gyhoeddus, neu byddant yn bendant yn wynebu adlach y naill ffordd neu'r llall. Fel cwmni byddwn yn nodi bod gen i weithwyr o wahanol safbwyntiau a safbwyntiau ac rwy'n sefyll y tu ôl i ryddid meddwl ac yn cefnogi gweithwyr o bob maes yn y sbectrwm gwleidyddol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.