Cymorth Brand: Cyflwr Brandio

Depositphotos 20400871 s

Digwyddais ar draws gwych bostio heno am y Wladwriaeth Brandio. Nid wyf yn anghytuno o gwbl â'r awdur, Brad VanAuken, ond roeddwn i eisiau ychwanegu ychydig o bwyntiau. Mae hi'n flwyddyn neu ddwy ers i mi weithio'n ffurfiol fel rheolwyr brand ochr yn ochr, ond rydw i eisiau gwneud pwynt allweddol a allai fod yn amlwg ond bod anghenion wedi'u nodi.

Tra yn y diwydiant papurau newydd dros y degawd diwethaf, gwelais y dirywiad cynyddol yn y gallu i reoli neu reoli'r brand. Yn weledol, roedd yn dal yn eithaf syml ... ni newidiodd y lliwiau, y logos, na'r cynnyrch. Fodd bynnag, mae'r brand gwnaeth. Newidiodd y brand o'r tu allan i mewn.

Roedd ein neges a'n gweledigaeth yn gyson. Fodd bynnag, mae'r canolig trwy ba rai y derbyniodd pobl y brand yn newid oddi wrthym ni i'r bobl, trwy'r Rhyngrwyd, trwy ein pobl sy'n cyflenwi, trwy ein pobl gwasanaeth cwsmeriaid, trwy ein cwsmeriaid, trwy ein cystadleuaeth ar-lein, ac ati.

Rheoli Brand

Roedd yn fusnes fel arfer. Fe wnaeth pob un ohonom chwifio a gwenu a phwyntio ein bysedd wrth i'r cyfryngau hyn ddweud a gwneud pethau a oedd yn ein dinistrio, ac ni wnaethom ddim. O ganlyniad, dechreuodd y brand fethu - ac maen nhw'n dal i fethu. Fe'i gwelais, fe wnes i sgrechian, a dangoswyd yr allanfa i mi (diolch byth).

Weithiau nid yw mor gyflym mewn diwydiannau eraill, ond rydym yn gweld y trawsnewid hwn ym mhobman. Y mater dan sylw yw a yw rheolwyr eich brand yn gwneud rhywbeth yn ei gylch ai peidio. Sut mae rheolwyr eich brand yn cyfleu'n effeithiol pa neges y mae'ch cwmni'n ceisio'i chyfleu i'w gwsmeriaid trwy'r cyfryngau newydd hyn? A yw pob un o'ch gweithwyr bellach yn sylweddoli eu bod yn rheoli'r brand? A ydyn nhw'n cael eu dal yn gyfrifol amdano? Sut maen nhw wedi'u hyfforddi i ddelio â hyn? Beth mae eu blogiau yn ei ddweud am eich brand?

Nawr yn uwch na'ch rheolwr brand yw ansawdd y cwmni ei hun. Rwy'n credu bod Mr VanAuken yn gwneud gwaith gwych o egluro hyn. Chwyddo'r mater yw dewis. Mae defnyddwyr yn agored i ddewisiadau newydd cyn gynted ag y clywant y newyddion drwg am eich brand. Achos yn y pwynt, y noson o'r blaen I. bostio am Swapagift.com. Ar ôl postio, des i ar draws fforwm a oedd yn siarad am y gwasanaeth a dod o hyd i wasanaeth arall y cyfeiriwyd ato mewn goleuni gwell… CerdynAvenue. O fewn munudau, deuthum o hyd i gynnyrch gwych (NID trwy ei farchnata) a darganfyddais ddarparwr arall o'r un cynnyrch (NID trwy eu marchnata)!

Mae'n anhygoel pa mor gyflym y bydd newyddion drwg yn teithio a bydd y gystadleuaeth yn codi. Yn fwy nag erioed, mae angen i'ch Rheolwr Brand wneud cymaint o ymdrech i gyfathrebu'n fewnol ag y mae ef neu hi'n ei wneud yn allanol. Mae angen iddyn nhw fod yn efengylydd a hyfforddwr i'ch holl weithwyr. Eich gwasanaeth, eich cynnyrch, ac yn anad dim, eich pobl yw eich cyfrwng mwyaf i gyfathrebu'ch brand. Sut maen nhw'n gwneud?

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n teimlo'n ffodus iawn, fel entrepreneur cychwynnol, fy mod i wedi dysgu am rwydweithio cymdeithasol a hunan-frandio o'r cychwyn cyntaf. Yn yr erthygl y cyfeiriasoch ati, pwysleisiodd yr awdur y pwyntiau hyn: “ymwybyddiaeth, hygyrchedd, gwerth, gwahaniaethu perthnasol a chysylltiad emosiynol.” Rwy'n gweithio ar daro'r pwyntiau hyn wrth i mi dyfu. Fy ffocws nawr yw rhoi gwerth am ddim, er mwyn adeiladu hygrededd. Hefyd, nid wyf yn cael fy rhifo gan fiwrocratiaeth chwyddedig. Bron Brawf Cymru, dwi'n gwneud yn wych!

    Vince, unig brop., Gwerthwr eBay, ysgrifennwr sut.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.