Ymarfer yr Ymennydd - ac ychydig am Doug

Un o'r pethau rwy'n eu caru orau am y we yw ei bod yn croesi'r llinell rhwng celf a rhaglennu. Yn fy mlynyddoedd ysgol uwchradd, roeddwn i'n arlunydd brwd ... bob amser yn tynnu rhywbeth yn rhywle. Yn fy mlwyddyn hŷn, cymerais rai cyrsiau coleg mewn Drafftio Diwydiannol. Cymerodd y drafftio ychydig bach o'r rhyddid allan o'm pensil, ond mwynheais gywirdeb drafftio yn fawr. Fe wnes i gynnal y dosbarth ond wnes i erioed ei gymryd yn y coleg.

Yn lle hynny, ymunais â'r Llynges a dod yn Drydanwr. Mae llawer o bobl yn synnu bod fy ngorffennol wedi fy arwain at Farchnata, Marchnata Cronfa Ddata, Dylunio Gwe, a dylunio Cymwysiadau Gwe ... ond esblygiad naturiol ydoedd. Rhoddodd y rhesymeg a'r ddisgyblaeth sy'n ofynnol wrth weithio gyda pheiriannau trydanol ac electronig diwydiannol rywfaint o brofiad rhesymeg a datrys problemau rhagorol i mi. Yn y pen draw, arweiniodd hyn at fynd i'r coleg ar gyfer Technoleg Electroneg. Ar y pryd, dechreuais ddatrys problemau a dylunio rhaglenni rhesymeg ysgolion yn PLC's (Rheolwyr Logic Rhaglenadwy). Arweiniodd hynny at integreiddio PC, Rhaglennu, Integreiddio Rhwydwaith, ac Integreiddio Cronfa Ddata.

Fe wnes i syrthio mewn cariad â thechnoleg a'r diwydiant roeddwn i ynddo ... y Diwydiant Papur Newydd. Roeddwn i eisiau symud o ochr Cynhyrchu’r busnes i ochr Marchnata a Hysbysebu’r busnes… ond unwaith y bydd rhywun yn eich gweld mewn gwisg las, mae’n anodd cael swydd Farchnata. Felly ... Fe wnes i lwytho'r ceffylau a'r wagenni a symud fy mhlant i'r Gorllewin, gan weithio i gwmni Marchnata Cronfa Ddata a ddyluniodd, a adeiladodd a gweithredodd Warysau Data Marchnata trwy'r Diwydiant Papur Newydd. Roedd yn waith hynod ddiddorol. Gweithiais hefyd gyda rhai o'r papurau newydd mwyaf a datblygais yn bersonol rai cymwysiadau gwych yn y diwydiant.

Fe wnes i lynu gyda'r diwydiant am dros ddegawd a gwneud yn eithaf da i mi fy hun. Cefais fy enwebu hyd yn oed yn y diwydiant fel un o'r 20 gorau o dan 40. Ysgrifennais ar gyfer sawl cyfnodolyn diwydiant a rhoi fy mhrofiad i weithio, gan adeiladu menter Marchnata Cronfa Ddata ragorol ar gyfer y papur newydd lleol. Arweiniodd newid mewn rheolaeth yno lai o bwyslais ar farchnata cronfa ddata. Roedd papurau newydd yn cael eu llyncu yn fy negawd gan gorfforaethau enfawr, felly nid oedd talent entrepreneuraidd yn rhywbeth y gallech ei ddefnyddio yn y papur lleol. Penderfynais adael y papur newydd, a'r diwydiant ar ôl. Roedd hwnnw'n symudiad anodd. Yn ffodus cefais ychydig o wthio ar y ffordd allan. 🙂

Treuliwyd fy mlwyddyn nesaf yn helpu cwmnïau eraill i adeiladu eu rhaglenni ac yn y diwedd glaniais gig wych gyda UnionTarged. Mae'n gwmni gwych, un o'r cwmnïau preifat sy'n tyfu gyflymaf yn yr Unol Daleithiau. Mae ganddyn nhw gynnyrch rhagorol ac rydw i'n cael fy herio ar hyn o bryd i barhau i'w wella.

Weithiau nid yw'n ddigon, serch hynny. Rwy'n dal i gyffroi am helpu The Indianapolis Colts, Siambr Fasnach Indianapolis, cynnal a dylunio tunnell o wefannau ar gyfer ffrindiau a chydweithwyr, cymryd rhan mewn digwyddiadau Marchnata rhanbarthol, a chymryd heriau newydd. Cynorthwyais i lansio Rwy'n Dewis Indy!, safle ar lawr gwlad lle gall pobl leisio pam eu bod yn dewis Indianapolis. Mae'n safle sy'n ennill momentwm. Rwyf hefyd yn gweithio ar lansio fy musnes fy hun, Compendium Software, gyda phartner arall lle rydw i'n rhoi fy mhrofiad blogio, technoleg a marchnata i weithio. Rwyf wrth fy modd yn gweithio ar gyflymder cyflym a chynddeiriog ac rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phobl sydd ag agwedd 'gallu gwneud'.

Rwy'n mwynhau ymarfer fy 'ymennydd chwith' ac adeiladu lluniau gan ddefnyddio Photoshop a Illustrator. Mae'n cymryd cryn dipyn o greadigrwydd. Heno, gweithiais ar logo ar gyfer band lleol, Rok Hollywood. Anfonais hwn atynt oddeutu awr yn ôl. Mae'n debyg y byddaf yn ei ail-wneud ychydig o weithiau yn seiliedig ar eu hadborth ... ond fel y gwelwch, rwy'n cael hwyl:

Rok Hollywood

Y gwir yw fy mod i'n 38 ac nid wyf yn gwybod beth rydw i eisiau bod pan fydda i'n tyfu i fyny! Rwy'n gwybod fy mod i'n dda iawn am ddod o hyd i atebion technegol i broblemau anodd iawn, ac addysgu pobl arni. Mae gen i awydd craff am dechnoleg. Nid oes gennyf unrhyw amynedd tuag at bobl sy'n gwneud esgusodion, ond rwyf wrth fy modd yn helpu pobl sy'n gofyn am help. Nid oes unrhyw beth sy'n fy modloni'n fwy na'r wên ar wyneb cleient.

Rwy'n Frenin ar bob Crefft (rydw i wedi esblygu o fod yn Jac) ond dwi'n dal i fod yn feistr ar ddim. Ni allaf sefyll gwleidyddiaeth, yn enwedig yn y swyddfa. Nid wyf yn hoffi gweithio ar bethau nad oes ganddynt nodau mesuradwy. Mae'n gas gen i gyfarfodydd lle rydyn ni'n cwrdd heb unrhyw nod (dwi'n ymddangos yn hwyr ac yn dod â fy PDA er mwyn i mi allu gwneud e-bost). Rwy'n hoffi gweithio'n hwyr ... mae fy amser mwyaf cynhyrchiol fel arfer rhwng 10PM a hanner nos. Ac rwy'n hoffi taro snooze 20 gwaith yn y bore.

Hyn i gyd a dwi'n Dad sengl! Mae amser gyda fy mhlant yn wych. Rydyn ni'n dal i weld ffilmiau pan allwn ni ac rydyn ni'n hongian llawer gyda'n gilydd. Mae'r ddau fy mhlant yn anhygoel. O, rwy'n edrych ymlaen at fy 'dyddiad coffi' cyntaf mewn cryn amser y penwythnos hwn ... mae hynny'n rhan o fy ymennydd nad ydw i wedi'i ddefnyddio mewn cryn amser felly dymunwch lwc i mi!

Digon amdanaf i! Amser i gysglyd.

2 Sylwadau

  1. 1

    Roeddwn i'n Dad sengl ar gyfer y rhan fwyaf o blentyndod fy bechgyn hŷn. Dyna oedd y rhan waethaf am ysgariad - peidio â gweld fy bechgyn am gyfnodau hir. Nawr maen nhw i gyd wedi tyfu i fyny, ac rydw i'n eu gweld hyd yn oed yn llai. Goleddu'r amseroedd.

  2. 2

    Mae gen i lawer o amser gyda nhw mewn gwirionedd, Sterling. Mae gen i ddalfa'r plant. Un o'r rhesymau y dewisais y canol orllewin oedd er mwyn iddynt allu gweld mwy o'u Mam, sy'n ailbriodi ac yn byw yn Louisville. Dwi ddim yn siŵr beth fyddwn i wedi'i wneud hebddyn nhw!

    Rwy'n cytuno ynghylch: Ysgariad. Mae'n ofnadwy i bawb sy'n cymryd rhan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.