Chwilio Marchnata

Thrusters Bow, Blogio, a Chyfathrebu

Thruster BowTra yn Llynges yr UD, un o'r dulliau cyfathrebu a oedd yn orfodol oedd cydnabod y neges a dderbyniwyd a'r retort gyda'r cadarnhad. Fel Trydanwr, un o fy nhasgau oedd sefyll rheolaeth Bow Thruster. Yn y bôn, propelor yng nghanol twnnel oedd Bow Thruster a oedd yn rhedeg o un ochr i'r llong i'r llall ar y Bwa. Mae'n Fodur Trydan y rhedodd y Bow Thruster arno ac mewn gwirionedd roedd yn ofynnol i'w Generadur ei hun fod ar-lein oherwydd maint y torque a gymerodd i weithredu.

Sir Spartanburg USSRoeddwn i ar Long Glanio Tanciau (LST-1192) a ddyluniwyd mewn gwirionedd i redeg i'r traeth a lansio ramp enfawr i ddadlwytho tanciau a cherbydau Morol. Caniataodd y Bow Thruster reolaeth lwyr ar leoliad bwa (blaen) y llong. Byddai'r Capten yn ei ddefnyddio, mewn cyfuniad â'r prif beiriannau, i lywio'r llong yn ofalus. Ar y bont, mae yna nifer o bobl yn olrhain lleoliad y llong, rheolyddion injan, steerage, ac ati a byddai'r Capten yn cydbwyso pob un ohonynt mewn 'bale' gofalus i symud llong anferth yn ysgafn, gannoedd o droedfeddi o hyd, o gwmpas. rhwystrau i'w gyrchfan.

Er mwyn sicrhau bod y Capten yn gwbl ymwybodol, byddai'n gofyn cwestiwn neu'n cyfarth gorchymyn. Byddai gofyn cwestiwn yn arwain at ateb gan y morwr a gyfeiriwyd y cwestiwn ac yna byddai'r Capten yn ailadrodd yr ateb hwnnw. Wrth archebu morwr, byddai'r morwr yn ailadrodd y gorchymyn ac yn gweithredu'r archeb. Ar ôl ei gwblhau, byddai'r morwr yn nodi bod y dasg wedi'i chwblhau a byddai'r Capten yn ei hailadrodd a'i chydnabod. Ysgrifennwyd hyn i gyd hefyd yng nghofnod y Llong.

Cyfathrebu Llynges

Gallai sgwrs enghreifftiol fod:

 1. Capten: “Bow Thruster, pumed seren pŵer.”
  Morwr sydd yn y Bow Thruster, trowch y bwlyn un rhan o bump o'r ffordd i'r dde.
 2. Thruster Bow: “Bow Thruster, pumed seren pŵer, aye.”
  Dywedwyd wrthyf am droi’r bwlyn un rhan o bump o’r ffordd i’r dde. Wedi ei gael!
 3. Gweithredwr Thruster Bow yn troi'r bwlyn yn un rhan o bump o serenfwrdd pŵer.
 4. Thruster Bow: “Capten, taflwr bwa yw pumed seren seren pŵer.”
  Dywedais wrth y Capten fy mod wedi troi'r bwlyn un rhan o bump o'r ffordd i'r dde.
 5. Capten: “Mae Bow Thruster yn un rhan o bump o serenfwrdd pŵer, aye.”
  Clywais i chi! Dywedasoch ei fod yn bumed serenfwrdd.

Cymhleth eithaf dim ond i droi bwlyn, dde? Ond byddai troi'r bwlyn hwnnw'n arwain at dunnell o ddigwyddiadau ... llawer iawn o amperage gan Generadur, a fyddai'n llusgo injan diesel i lawr, a wyliwyd gan Drydanwr Switsfwrdd i sicrhau na fyddai unrhyw beth anghyffredin yn digwydd, Peiriannydd yn arsylwi disel a ei ddefnydd o bwysau tanwydd ac olew, a wyliwyd gan Brif Beiriannydd a arsylwodd y gweithfeydd pŵer a disel cyfan. Mae'r Llynges yn deall mai cyfathrebu yw'r allwedd, felly mae'r broses o ailadrodd y neges a chadarnhau'r neges yn sicrhau na chollir gwybodaeth yn y neges honno.

Yn dilyn Gorchmynion

Yn Puerto Rico unwaith, roedd Swyddog Iau wrth y llyw ac yn parhau i fethu â chydnabod cyflwr y Bow Thruster. Parhaodd y morwr (fi) i ailadrodd iddo fod y Bow Thruster wedi dyweddio ac ar draean pŵer, gan yrru'r bwa tuag at y doc. Dechreuais mewn gwirionedd gefnogi'r Bow Thruster (mae hyn yn groes i orchmynion mewn gwirionedd) wrth ailadrodd (mewn cae dychrynllyd) ei fod wedi'i ymgysylltu. Hwb. Roedd y llong yn cefnu ar y doc ac roedd y bwa yn llusgo tunnell o'r doc gyda ni. Yn ffodus, dim ond pren oedd y rhan fwyaf ohono ond roedd yn dal i achosi difrod i gannoedd o filoedd o ddoleri. Y cyfan oherwydd nad oedd arweinydd yn gwrando ar ei isradd ... a oedd yn gwneud yr hyn a ddywedwyd wrtho. Cafodd y Swyddog ei ddiswyddo o'r Bont yn gryno ac ni chaniatawyd iddo dreialu'r llong eto.

Mae gen i barch mawr at Lynges yr UD. Fe wnaethon ni ddrilio'n ddi-stop ar gyfer yr argyfwng na ddigwyddodd erioed er mwyn sicrhau ein bod ni'n gweithredu allan o reddf yn hytrach nag ofn. Fe wnaethon ni hefyd gyfathrebu'n ddi-stop. Efallai y bydd y bobl hynny nad oeddent erioed wedi bod yn y gwasanaeth yn meddwl bod y dull hwn o gyfathrebu yn wastraff ... dydi o ddim. Pan edrychaf ar ein heriau mwyaf yn y gwaith, mae'n rhaid i 99% o'r materion hynny ymwneud â chyfathrebu, nid y cynnyrch neu'r gwasanaeth gwirioneddol yr ydym yn ei wasanaethu. Mae Llynges yr UD wedi sefydlu rheng, cyfrifoldebau, prosesau a dulliau cyfathrebu. Rwy'n credu bod y nodweddion hyn i'w cael mewn busnesau llwyddiannus hefyd.

Beth sydd a wnelo hyn oll â Blogio?

Ac… efallai eu bod i'w cael mewn blogio hefyd! Os ydw i'n cyfathrebu â blog arall, mae'r blog hwnnw'n cael ôl-troed, ac mae'r blogiwr hwnnw bellach yn dod yn ôl ac yn darllen a rhoi sylwadau ar fy mlog. (Ac i'r gwrthwyneb) Anfonir y neges ... ailadrodd ... a'i chydnabod. Efallai mai dyna pam mae blogio yn offeryn mor anhygoel ac mae'r technolegau sylfaenol yn dechrau cael eu defnyddio gan gyfryngau prif ffrwd a hyd yn oed corfforaethau. Rwy'n gwybod fy mod i wedi darllen am Blog Jonathon Schwartz ac yn credu ei fod wedi dweud ei fod yn helpu nid yn unig i drosglwyddo ei neges i'r byd - ond mae hefyd yn cyfleu'r neges i'w weithwyr yn y Sun.

Nid wyf yn nodi mewn unrhyw ffordd y dylid rhedeg cwmnïau fel Capten yn rhedeg llong. Nid oes rhaid i Lynges yr UD wneud elw nac arbed unrhyw arian. Unig nod Llynges yr UD yw bod yn barod am y bygythiad a allai ddigwydd neu beidio.

A Rhedeg Cwmnïau yn Llwyddiannus

Tybed; fodd bynnag, pa mor llwyddiannus yw cwmnïau pan fydd ganddynt linellau awdurdod, rheng a chyfrifoldeb clir. Tybed faint yn haws fyddai ein swyddi pe bai cyfeiriad yn cael ei gyfathrebu'n glir, ei gydnabod, a'i ailadrodd yn ôl. Tybed faint o arweinwyr a fyddai’n fwy llwyddiannus pe byddent yn gwrando ar eu his-weithwyr ar ôl iddynt gyflawni’r gorchmynion hynny.

Rwy'n hyderus y byddai llai o gwmnïau 'rhedeg mewn i' problemau pe byddent yn gwneud hynny.

Ysbrydolwyd y swydd hon mewn gwirionedd gan wythnos arw yn y gwaith. Fe wnaeth ein pobl ddatblygu weithredu a rhyddhau rhai nodweddion gwych i'n cais yr wythnos hon. Fel Rheolwr Cynnyrch, fy swydd oedd (yn eironig) sefyll yn wyliadwrus mewn “Ystafell Ryfel”, gan gyfathrebu a blaenoriaethu materion a allai fod wedi ffrwydro gan ein cleientiaid. Ar ôl 4 diwrnod yn yr “Ystafell Ryfel”, gallaf ddatgan yn onest - er bod gennym ychydig o chwilod - mai'r prif faterion oedd bob dadansoddiadau mewn cyfathrebu.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

 1. Doug, byddwn hyd yn oed yn mynd mor bell â dweud bod pobl yn ein cymdeithas yn CRAVE cyfathrebu. Rydyn ni'n byw mewn byd mor brysur y mae cyfathrebu'n ei ddioddef, ac mae angen i ni fel bodau dynol gyfathrebu gael ei gyflawni yn ein bywydau. Nid yn unig i fod yn llwyddiannus mewn busnes, ond i fod yn llwyddiannus wrth fod yn hapus hefyd. Gwnaethpwyd bodau dynol i ryngweithio â'i gilydd.

  Byddem i gyd yn gwneud yn dda yn bersonol ac yn broffesiynol os ydym bob amser yn ceisio cyfleu'r neges yn glir, gwirio ein bod wedi derbyn negeseuon yn glir a chadarnhau ein bod wedi derbyn y cyfathrebiad hwnnw. Efallai ei fod yn ymddangos yn wastraff amser i lawer, ond byddai'n well gen i wastraffu'r amser hwnnw ymlaen llaw nag i lawr y ffordd yn trwsio cymysgeddau a ddigwyddodd b / c ni chafodd y neges (a) ei chyfleu'n glir, (b) ei derbyn yn iawn neu (c) y ddau. Ar wahân i'r pethau “teimlo'n dda”, mae'n gwneud synnwyr busnes cadarn hefyd. Post da!

  1. Cawsom gyfarfod clwb llyfrau heddiw ac roedd llawer o'r sgwrs yn canolbwyntio ar ... gyfathrebu popeth. Tybed a yw ein holl waeau yn deillio o gyfathrebu gwael mewn gwirionedd. Ac rydym yn bendant yn gweld canlyniadau trasig cyfathrebu 'na', dyna sut mae angenfilod fel llofrudd Virginia Tech yn datblygu.

   Diolch am gyfathrebu, Jules! Eich fy ffrind blog-newydd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol