Cyfraddau Bownsio, Amser ar y Safle a Olrhain Digwyddiad

ga

Mae yna lawer o gamddealltwriaeth o hyd diffiniad o gyfradd bownsio, pa mor negyddol y mae'n effeithio ar eich gwefan, a sut y gallwch weithio i'w wella. Gan fod y mwyafrif ohonoch yn defnyddio Google Analytics, mae'n bwysig deall sut mae Google yn trin bownsio.

amser bownsio amser ar y safle sYn gyntaf, efallai na fyddwch yn ei sylweddoli ond Amser Cyfartalog ar y Safle ar gyfer ymwelwyr bownsio bob amser yn hafal i sero. Hynny yw, fel rydych chi'n edrych arno Amser Cyfartalog ar y Safle, dim ond ar gyfer yr ymwelwyr hynny y mae'n dangos yr amser a dreuliwyd ar eich gwefan peidiwch â bownsio. Mae hynny'n ymddangos yn rhyfedd iawn i mi. Byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod pa mor hir mae pobl yn aros cyn iddyn nhw bownsio i weld a ydw i o leiaf yn dal eu sylw. Yn anffodus, nid yw hynny'n bosibl heb rai haciau. Profwch ef eich hun ... mae'r ddelwedd yma'n dangos adroddiad wedi'i hidlo ar gyfer ymwelwyr bownsio yn unig ... gan arwain at a Amser Cyfartalog ar y Safle o 0.

Yn ddiddorol ddigon, os yw'ch ymwelydd yn rhyngweithio â'ch tudalen i mewn unrhyw ffordd y gellir ei olrhain (y tu allan i adael), nid ydyn nhw'n cael eu dosbarthu fel bownsio! Felly ... os ychwanegwch olrhain digwyddiadau ar fotwm chwarae neu alwad i weithredu, ac mae'r person yn clicio ... nid ydyn nhw wedi'u dosbarthu fel bownsio. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl mai bownsio yw unrhyw un a laniodd ar eich gwefan ac yna'n gadael. Nid yw ... unrhyw un sy'n glanio ar eich gwefan, nad yw'n rhyngweithio mewn unrhyw ffordd, ac yna'n gadael.

Os ydych chi'n olrhain digwyddiadau neu edrychiadau tudalen ychwanegol ar dudalen, yr unigolyn hwnnw'n dechnegol ni bownsiodd. Felly os ydych chi'n rheolwr marchnata sy'n cael trafferth gyda chyfraddau bownsio uchel, mae angen i chi o leiaf weld a yw ymwelwyr yn rhyngweithio â'ch gwefan mewn unrhyw ffordd cyn iddynt adael. Gellir cyflawni hyn trwy ychwanegu olrhain digwyddiadau ym mhobman posibl.

Meddyliwch am elfennau tudalen lle gallwch chi gwreiddio olrhain digwyddiadau:

  • Os oes gennych ddolenni ar eich tudalen hynny gyrru traffig oddi ar y safle ar bwrpas, efallai y byddwch chi naill ai eisiau olrhain y digwyddiad hwnnw. Fodd bynnag, mae angen ychydig bach o god er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei ddal cyn i chi adael y dudalen.
  • Os oes gennych safle wedi'i alluogi gan jQuery gyda rheolyddion i ymwelwyr ryngweithio â llithryddion neu elfennau eraill, gallwch ychwanegu a jQuery Google Analytics ategyn sy'n ei gwneud hi'n hawdd olrhain digwyddiadau ar weithgaredd.
  • Hyd yn oed os oes gennych chi Fideo Youtube, gallwch ddefnyddio'r Cod JavaScript Youtube ac ychwanegu olrhain digwyddiadau.

Opsiwn datblygedig arall yw ychwanegu a 2 Mae Google Analytics yn cyfrif i'ch tudalen ac yn olrhain ail olwg tudalen ar unwaith pan fydd y dudalen yn llwytho. Bydd hyn yn gostwng eich cyfradd bownsio i 0 ar y cyfrif hwnnw ond bydd yn rhoi ystadegau amser ar y safle i bob ymwelydd ar gyfartaledd. Yna gallwch ychwanegu segment gyda hidlydd o lai na 3 golygfa dudalen. Bydd hynny'n hidlo unrhyw un nad oedd yn dechnegol yn bownsio ac yn rhoi amser i chi ar ddata'r wefan.

A pheidiwch ag anghofio olrhain cyfraddau bownsio diwydiant i weld sut mae'ch gwefan yn cymharu. Un nodyn - rydym yn tueddu i weld gwefannau sydd â bownsio safle chwilio gwych ar gyfradd llawer uwch. Mae ymddygiad ymwelwyr ar gyfer y rhai sy'n dod o chwiliad yn tueddu i adlewyrchu mwy o weithgaredd pori lle maen nhw'n gwirio sawl canlyniad chwilio ac yn gadael ar ôl cael cipolwg cyflym ar y dudalen. Felly peidiwch â synnu os ydych chi'n dal mwy o draffig chwilio a bod eich cyfradd bownsio yn cynyddu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.