Beth Yw Cyfradd Bownsio? Sut Allwch Chi Wella'ch Cyfradd Bownsio?

Gwella Cyfradd Bownsio

Cyfradd bownsio yw un o'r DPAau hynny y mae marchnatwyr digidol yn treulio llawer o amser yn dadansoddi ac yn ceisio gwella. Fodd bynnag, os nad ydych yn deall yn iawn beth yw bownsio, efallai eich bod yn gwneud camgymeriad wrth geisio ei wella. Cerddaf trwy'r diffiniad o gyfradd bownsio, rhai naws, a rhai ffyrdd y gallwch wella'ch cyfradd bownsio.

Diffiniad Cyfradd Bownsio

bownsio yn sesiwn un dudalen ar eich gwefan. Yn Analytics, mae bownsio yn cael ei gyfrif yn benodol fel sesiwn sy'n sbarduno un cais yn unig i'r gweinydd Analytics, megis pan fydd defnyddiwr yn agor tudalen sengl ar eich gwefan ac yna'n gadael heb sbarduno unrhyw geisiadau eraill i'r gweinydd Analytics yn ystod y sesiwn honno.

Google Analytics

Er mwyn mesur y gyfradd bownsio yn gywir, rhaid i ni gymryd cyfanswm nifer y bownsys a thynnu'r ymweliadau cyfeirio o'r blog i'r wefan gorfforaethol. Felly - gadewch i ni gerdded trwy rai senarios bownsio:

 1. Mae ymwelydd yn glanio ar bost blog, nid oes ganddo ddiddordeb yn y cynnwys, ac mae'n gadael eich gwefan. Bownsio yw hynny.
 2. Yna mae ymwelydd yn glanio ar dudalen lanio ac yna'n clicio'r galw i weithredu i gofrestru ar gyfer eich cais. Mae hynny'n mynd â nhw i safle allanol ar is-barth neu barth gwahanol sy'n rhedeg gwahanol gyfrifon Google Analytics. Bownsio yw hynny.
 3. Mae ymwelydd yn glanio ar erthygl o ganlyniad chwilio lle mae eich tudalen yn uchel ei safle ... am dymor nad yw'n berthnasol i'ch cynhyrchion neu wasanaethau. Fe wnaethant daro'r botwm cefn yn eu porwr i ddychwelyd i'r canlyniadau chwilio. Bownsio yw hynny.

Gall Digwyddiadau Wneud Cyfraddau Bownsio yn Sero

Yn gyffredinol, ystyrir cyfradd bownsio fel mesur sy'n arwydd o ymwelydd tro cyntaf ymgysylltu ar wefan ... ond mae angen i chi fod yn ofalus. Dyma senario a allai eich synnu:

 • Rydych chi'n ffurfweddu dadansoddeg digwyddiad ar y dudalen ... fel botwm chwarae yn cael ei wasgu, digwyddiad sgrolio, neu divup popup yn digwydd.

Digwyddiad, oni nodir yn a digwyddiad di-ryngweithio, yn dechnegol ymgysylltu. Mae marchnatwyr yn aml yn ychwanegu digwyddiadau mewn tudalennau i fonitro'n agosach sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio ag elfennau ar y dudalen neu pan fydd gwrthrychau yn ymddangos ar dudalen. Mae digwyddiadau'n ymgysylltu, felly ar unwaith maen nhw'n gweld cyfraddau bownsio yn gostwng i ddim.

Cyfradd Ymadael yn erbyn Cyfradd Ymadael

Peidiwch â drysu Cyfradd Ymadael â Chyfradd Bownsio. Mae'r gyfradd ymadael yn benodol i dudalen sengl ar eich gwefan ac a adawodd yr ymwelydd y dudalen honno i fynd i dudalen arall (ar y safle neu i ffwrdd). Mae Cyfradd Bownsio yn benodol i'r dudalen gyntaf y mae ymwelydd yn glanio arni yn y sesiwn a gychwynnwyd ganddo ar eich gwefan ... ac a adawodd eich gwefan ar ôl ymweld.

Dyma rai manylion penodol rhwng Cyfradd Ymadael ac Cyfradd Bownsio ar gyfer tudalen benodol:

 1. Ar gyfer pob golwg tudalen i'r dudalen, Cyfradd Ymadael yw'r ganran a oedd y diwethaf yn y sesiwn.
 2. Ar gyfer pob sesiwn sy'n dechrau gyda'r dudalen, Cyfradd Bownsio yw'r ganran a oedd y yn unig un o'r sesiwn.
 3. Cyfradd Bownsio ar gyfer tudalen yn seiliedig yn unig ar sesiynau sy'n dechrau gyda'r dudalen honno.  

Gallai Gwella Cyfradd Bownsio Hurt Ymgysylltu

Gall marchnatwr wella ei gyfradd bownsio a dinistrio ymgysylltiad ar ei safle. Dychmygwch rywun yn mynd i mewn i dudalen ar eich gwefan, yn darllen eich holl gynnwys, ac yn amserlennu demo gyda'ch tîm gwerthu. Wnaethon nhw byth glicio unrhyw beth arall ar y dudalen ... newydd gyrraedd, darllen trwy'r nodweddion neu'r buddion, ac yna e-bostio'r gwerthwr yn ôl.

Mae hynny'n dechnegol a bownsio… Ond a oedd hi'n broblem mewn gwirionedd? Na, wrth gwrs ddim. Dyna ymgysylltiad gwych! Dim ond bod peth ohono wedi digwydd y tu allan i'r gallu i ddadansoddeg ddal y digwyddiad.

Mae rhai cyhoeddwyr yn gostwng cyfraddau bownsio yn artiffisial i edrych yn well i hysbysebwyr a noddwyr. Maent yn gwneud hyn trwy rannu cynnwys yn sawl tudalen. Os oes rhaid i berson glicio trwy 6 thudalen i ddarllen erthygl gyfan, fe lwyddoch i ostwng eich cyfradd bownsio A chynyddu eich barn ar dudalennau. Unwaith eto, mae hwn yn dacteg i gynyddu eich cyfraddau hysbysebu heb ychwanegu unrhyw werth nac ymdrech i'ch ymwelydd neu hysbysebwr.

Mae'r dechneg hon yn wirioneddol ffug ac nid wyf yn ei hargymell ... ar gyfer hysbysebwyr nac ar gyfer eich ymwelwyr eich hun. Ni ddylid byth bennu profiad eich ymwelydd yn ôl cyfradd bownsio yn unig.

Gwella'ch Cyfradd Bownsio

Os hoffech chi ostwng eich cyfradd bownsio'n effeithiol, mae yna ychydig o ffyrdd y byddwn i'n argymell:

 1. Ysgrifennwch gynnwys wedi'i drefnu'n dda a'i optimeiddio sy'n berthnasol i'r hyn y mae eich cynulleidfa yn chwilio amdano. Defnyddiwch eiriau allweddol yn effeithiol trwy wneud rhywfaint o ymchwil ar ba eiriau allweddol sy'n tynnu traffig i'ch gwefan, yna defnyddiwch nhw yn nheitlau eich tudalen, teitlau post, gwlithod post, a chynnwys. Bydd hyn yn sicrhau bod peiriannau chwilio yn eich mynegeio yn briodol a byddwch yn llai tebygol o gael ymwelwyr i lanio ar eich gwefan sydd heb ddiddordeb a'r bownsio hwnnw.
 2. Defnyddiwch gysylltiadau mewnol yn eich cynnwys. Os cyrhaeddodd eich cynulleidfa eich gwefan i chwilio'n benodol - ond nid yw'r cynnwys yn cyfateb - gall bod â rhai dolenni i bynciau cysylltiedig helpu i gadw'ch darllenwyr. Efallai yr hoffech chi gael tabl o fynegai gyda nodau tudalen sy'n helpu pobl i neidio i lawr i is-bopics neu is-benawdau penodol (mae ymgysylltu â nod tudalen yn ymgysylltu).
 3. Swyddi cysylltiedig awto-gynhyrchu yn seiliedig ar dagio neu eiriau allweddol. Ar gyfer fy mlog, rwy'n defnyddio Swyddi Cysylltiedig Jetpack nodwedd ac mae'n gwneud gwaith gwych o ddarparu rhestr o swyddi ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r tagiau y gwnaethoch chi eu defnyddio ar gyfer eich swydd gyfredol.
 4. Gan ddefnyddio Google Tag Manager, gallwch chi yn hawdd sbarduno digwyddiadau sgrolio mewn tudalen. Gadewch i ni ei wynebu ... defnyddiwr sy'n sgrolio trwy dudalen yw ymgysylltu. Wrth gwrs, byddwch chi hefyd am fonitro'ch amser ar y safle a metrigau trosi cyffredinol i sicrhau bod y gweithgaredd yn fuddiol i'ch nodau cyffredinol.

Dileu Bownsys Sy'n Ymgysylltu Gwirioneddol

Cofiwch fy senario uchod lle soniais fod rhywun wedi mynd i mewn i'ch gwefan, darllen y dudalen, yna clicio i safle allanol i gofrestru? Gallwch wneud un neu ddau o bethau i sicrhau nad yw hyn wedi'i gofrestru fel bownsio ar eich gwefan:

 • Cysylltu digwyddiad â chlicio ar y ddolen. Trwy ychwanegu digwyddiad, rydych chi newydd gael gwared ar y bownsio pan fydd ymwelydd yn clicio lle yr hoffech iddynt wneud hynny. Gellir gwneud hyn gyda cliciwch-i-alw neu ddolenni clicio-i-e-bost hefyd.
 • Ychwanegwch dudalen ailgyfeirio rhyngrstitol. Os ydw i'n clicio gofrestru ac yna glanio ar dudalen fewnol arall sy'n olrhain y clic ac yn ailgyfeirio'r person i'r dudalen allanol, a fydd yn cyfrif fel golwg tudalen arall ac nid bownsio.

Monitro Eich Tueddiadau Cyfradd Bownsio

Byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn canolbwyntio ar gyfradd bownsio dros amser yn hytrach na phoeni am enghraifft ohono yma ac acw. Gan ddefnyddio'r technegau uchod, gallwch ddogfennu newidiadau o fewn dadansoddeg ac yna gweld sut mae eich cyfradd bownsio yn gwella neu a yw'n gwaethygu. Os ydych chi'n cyfathrebu â rhanddeiliaid ar gyfradd bownsio fel DPA, byddwn yn argymell gwneud ychydig o bethau yn y broses.

 • Cyfleu beth yw cyfradd bownsio i randdeiliaid.
 • Cyfathrebu pam nad yw cyfraddau bownsio wedi bod yn ddangosydd da yn hanesyddol.
 • Cyfathrebu pob newid dramatig yn y gyfradd bownsio wrth i chi ychwanegu digwyddiadau i'ch gwefan i fonitro ymgysylltiad yn well.
 • Arsylwi ar eich tueddiad cyfradd bownsio dros amser a pharhau i optimeiddio strwythur eich gwefan, cynnwys, llywio, galwadau i weithredu, a digwyddiadau.

Y gwir yw y byddai'n well gennyf pe bai ymwelwyr yn mynd i mewn i dudalen, yn dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnynt, a'u cael i ymgysylltu â mi neu adael. Nid yw ymwelydd amherthnasol yn bownsio gwael. Ac nid yw ymwelydd ymgysylltiedig sy'n trosi heb adael y dudalen y maen nhw arni erioed yn bownsio gwael chwaith. Mae dadansoddiad cyfradd bownsio angen ychydig o waith ychwanegol yn unig!

Un sylw

 1. 1

  Wnes i erioed feddwl gwneud unrhyw beth fel y dulliau twyllo hynny i gynyddu golwg tudalen. Mae gen i gyfradd bownsio isel eisoes ar fy safle felly gan nad yw'n bryder enfawr mae'n debyg nad ydw i wedi gorfod meddwl am y peth!

  O ran y dulliau a argymhellir, rwyf wedi bod yn defnyddio'r ategyn swyddi cysylltiedig ers tro bellach ac mae'n bendant yn cynyddu golygfeydd tudalen. Nid wyf wedi cynnwys fy nghysylltiad cynnwys wedi'i optimeiddio eto.
  Fy swydd ddiweddar Adolygiad Blwch Cyfrinachau Merched fain

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.