Botco.ai: Datrysiad Marchnata Sgwrs sy'n Cydymffurfio â HIPAA

Llwyfan Marchnata Sgwrs sy'n Cydymffurfio â HIPAA - Botco.ai

Mae platfform sgwrsio HIPAA-Cydymffurfiol Botco.ai yn parhau i ddatblygu, gan ychwanegu Marchnata Sgwrs Cyd-destunol a dangosfwrdd dadansoddeg datblygedig.

  • Marchnata Sgwrs Cyd-destunol yn galluogi marchnatwyr i gychwyn sgyrsiau wedi'u haddasu gyda rhagolygon a chwsmeriaid yn seiliedig ar sut y daethant i ymweld â gwefan neu eiddo cyfryngau'r cwmni.
  • Newydd dangosfwrdd dadansoddeg yn rhoi mewnwelediadau dwfn i gwestiynau ac ymddygiadau ymwelwyr.

Ynghyd ag integreiddiadau Botco.ai ag e-bost, CRM, a systemau marchnata eraill, mae Marchnata Sgwrs Cyd-destunol yn dod â lefel o bersonoli i farchnata sgyrsiol sy'n ddigynsail yn y diwydiant. 

Beth mae HIPAA-Cydymffurfiol yn ei olygu?

Mae HIPAA yn sefyll am y Deddf Cludadwyedd ac Atebolrwydd Yswiriant Iechyd America 1996, ac yn cynnal set o reoliadau, rheolau a phrosesau i'w dilyn gan feddygon, ysbytai, ac mae'n berthnasol i'r technolegau y maent yn eu defnyddio. Mae HIPAA yn helpu i sicrhau bod yr holl gofnodion meddygol, biliau meddygol a chyfrifon cleifion yn cwrdd â rhai safonau cyson o ran dogfennaeth, trin a phreifatrwydd. Mae gan dechnolegau sy'n cydymffurfio â HIPAA fesurau diogelwch technegol, corfforol a gweinyddol i sicrhau bod data'n cael ei gadw'n breifat, yn hygyrch i'r rhai sydd â chaniatâd yn unig, yn cael ei archwilio, bod logiau mynediad yn cael eu cynnal yn iawn, bod gweithwyr wedi'u hyfforddi'n iawn, a bod prosesau'n cael eu dilyn os bydd unrhyw doriad. o'u gwybodaeth gofal iechyd personol.

Cyfnodolyn HIPAA - Rhestr Wirio Cydymffurfiaeth HIPAA

Mae cynnyrch Botco.ai yn cynnwys:

  • Sgwrs Gwe - ychwanegu gwe-gamera yn ddi-dor i'ch gwefan bresennol i ganiatáu i ddefnyddwyr ofyn cwestiynau, archebu apwyntiadau, a dysgu mwy o wybodaeth am eich gwasanaeth. Hefyd, nid oes angen staff byw 24/7 arnoch i drin cwestiynau! Mae ein technoleg yn eu hateb ar eich rhan mewn dull sgyrsiol, hylifol.
  • Facebook Messenger - ymgorffori Botco.ai yn eich cyfrif busnes Facebook presennol, gan ganiatáu i'ch cynulleidfa ofyn cwestiynau a derbyn atebion o fewn eiliadau.

Marchnata Sgwrs Cyd-destunol Botco.ai

Mae nodwedd Marchnata Sgwrs Cyd-destunol Botco.ai yn olrhain ffynhonnell ymwelwyr â gwefan cwmni, tudalen Facebook, neu eiddo cyfryngau eraill, p'un ai o hysbyseb â thâl, ymgyrch e-bost, neu ffynonellau traffig eraill. Yna mae'r nodwedd yn galluogi Botco.ai i addasu sgyrsiau ag ymwelwyr yn seiliedig ar y ffynonellau atgyfeirio hynny

  • enghraifft: bydd hysbyseb sy'n annog defnyddwyr i drefnu apwyntiad yn cychwyn sgwrs am yr amser a'r lle gorau i'w drefnu, tra bydd ymgyrch sy'n hyrwyddo cynnyrch penodol yn darparu cynnwys cyd-destunol am nodweddion a buddion y cynnyrch hwnnw, gan ddarparu profiad wedi'i guradu neu ei bersonoli'n fawr.

Trwy addasu sgyrsiau yn seiliedig ar ffynonellau atgyfeirio, mae marchnatwyr wedi gallu cynyddu nifer y canlyniadau a ddymunir a chyfraddau trosi a olrhainwyd mewn profion A / B hyd at 103 y cant.

Dangosfwrdd Dadansoddeg Botco.ai

Mae'r dangosfwrdd dadansoddeg yn rhoi gwelededd llawn i farchnatwyr i'r holl brofiad sgwrsio trwy nodi cwestiynau cylchol, darparu mewnwelediadau i fwriadau a gweithredoedd defnyddwyr newydd, a dadansoddi perfformiad twndis sgwrsio. Mae'r dangosfwrdd yn rhannu pob llif yn nodau wedi'u diffinio'n benodol fel y gall marchnatwyr werthuso taith pob ymwelydd.

Mae marchnatwyr yn derbyn lefel gronynnog o fanylion sy'n caniatáu iddynt ddadansoddi a nodi cyfraddau gollwng ym mhob twndis llwyddiannus a gwella copi, llif, a chamau sy'n arwain at y trawsnewid. Mae'r mewnwelediadau hyn yn helpu cwmnïau i wneud penderfyniadau cynnyrch, marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid gwell, mwy gwybodus. 

Dangosfwrdd dadansoddeg byw hŷn Botco.ai

Mae Botco.ai hefyd yn cysylltu â CRM, e-bost a systemau marchnata eraill cwmni trwy APIs uniongyrchol fel y gall sgwrsio ag ymwelwyr yn seiliedig ar eu rhyngweithio blaenorol â chwmni, gan gynnwys hanes prynu, hyd eu perthynas, statws aelodaeth, a mwy. Mae uno data o bob rhan o daith y cwsmer yn galluogi Botco.ai i ddarparu profiad cyfoethocach a mwy personol na chatbots traddodiadol wrth symleiddio'r broses gymhwyso a gwerthu.

Gall darparwyr gofal iechyd, er enghraifft, gynnal trafodaethau wedi'u personoli ar sail hanes meddygol claf, wrth eu sicrhau bod unrhyw wybodaeth y mae'n ei rhannu yn ystod y profiad sgwrsio yn gyfrinachol iawn ac yn cydymffurfio â HIPAA. Mae sgwrs gyd-destunol Botco.ai yn defnyddio dulliau priodoli preifatrwydd-ddiogel nad ydynt yn dibynnu ar unrhyw ddynodwyr personol, yn unol â GDPR, CCPA, HIPAA, a deddfau preifatrwydd cysylltiedig.

Trefnwch Alwad Gyda Botco.ai

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.