10 Tactegau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Hybu Cyfranddaliadau a Throsi

Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn fwy na dim ond bod yn gyson â'ch swyddi ar-lein. Mae'n rhaid i chi feddwl am gynnwys sy'n greadigol ac yn ddylanwadol - rhywbeth a fydd yn gwneud i bobl fod eisiau gweithredu. Gall fod mor syml â rhywun sy'n rhannu'ch post neu'n dechrau trosi. Nid yw ychydig o hoff a sylwadau yn ddigon. Wrth gwrs, y nod yw mynd yn firaol ond beth ddylid ei wneud i gyflawni hynny?

Yn yr erthygl hon, rydym yn pwyso a mesur strategaethau cyfryngau cymdeithasol sy'n cynyddu eich cyfranddaliadau cymdeithasol a'ch addasiadau. Sut mae cael pobl i wneud rhywbeth am ein swyddi? Beth fydd yn gwneud iddyn nhw fod eisiau rhannu'r swydd? Rydym yn rhestru rhai awgrymiadau defnyddiol i chi:

Arolygon Cynnal

Mae gan fodau dynol y duedd naturiol i orfodi eu barn ar eraill. Er y gall hynny ymddangos yn annifyr, gallwch ddefnyddio hwn er mantais i chi a chynnal arolygon! Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cynnig nodwedd pleidleisio neu arolwg felly defnyddiwch hynny. Gallwch bostio am rywbeth mor syml â beth sy'n well man gwyliau, beth ddylech chi ei yfed, neu os ydyn nhw'n credu y dylech chi dorri'ch gwallt ai peidio. Gallwch hefyd ddefnyddio hwn i wybod mwy am eu dewisiadau trwy ofyn am liwiau, pa weithgareddau y byddai'n well ganddyn nhw eu gwneud, neu ba wasanaethau maen nhw am eu cael. Y peth da am arolygon yw eu bod yn dod i ffwrdd fel cwestiynau ar hap felly nid yw pobl yn ofni rhoi eu dwy sent.

Gofynnwch iddyn nhw ymuno â chystadlaethau

Enillodd y mwyafrif o blogwyr ddilynwyr trwy gychwyn cystadlaethau. Mae hyn yn rhoi hwb i'ch presenoldeb ar-lein, ac rydych chi'n cael trosiadau mewn amrantiad oherwydd bod angen i'ch ymwelwyr tudalen wneud rhywbeth fel y gallant fod yn rhan o'r gystadleuaeth. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfle hwn i hyrwyddo'ch tudalen a gwella nid yn unig y hoff bethau a'r cyfranddaliadau ond hefyd y cyfraddau trosi.

Cychwyn Sesiynau Holi ac Ateb

Os ydych chi am ddyfnhau'ch gwybodaeth am broffil y bobl sy'n ymweld neu'n sgrolio heibio i'ch postiadau ar hap, cynhaliwch sesiwn holi ac ateb. Mae hyn yn gweithio oherwydd p'un a ydyn nhw'n ei gyfaddef ai peidio, mae pobl wrth eu bodd pan fydd rhywun yn gofyn am eu barn. Cyflawnir angen penodol pan fydd rhywun yn gofyn iddynt am eglurhad. Mae hon yn ffordd wych i chi ddeall y bobl yn eich rhwydwaith ymhellach a meddwl am strategaethau a fydd yn helpu'ch swyddi yn y dyfodol i duedd.

Cael y Delweddau hynny i symud?

Wrth hynny, rydym yn golygu, lanlwytho fideos. Mae delwedd yn wych, ond ni allwn wadu bod gan ganran enfawr o ddefnyddwyr ar-lein fwy o ddiddordeb mewn cynnwys fideo. Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan yr Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol rydyn ni i gyd yn ei adnabod fel Facebook, mae defnyddwyr yn defnyddio can miliwn o oriau o gwylio fideos bob dydd. Manteisiwch ar hyn a rhoi hwb i'ch cyfraddau trosi trwy uwchlwytho mwy o fideos!

Ystadegau Cyfranddaliadau

Credyd Delwedd: Clustogi Cymdeithasol

Post Yn Aml

Os mai dim ond unwaith yr wythnos rydych chi'n postio yna does ryfedd fod eich presenoldeb ar-lein yn isel. Y peth pwysicaf y dylech ei gofio yw hyn: mae eich ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol wedi'i gysylltu'n uniongyrchol ag amlder eich swyddi. Nawr, mae'r amlder yn dibynnu ar y platfform cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n ei ddefnyddio. Os yw'n Facebook, gallwch bostio o leiaf unwaith y dydd ond os ydych chi'n defnyddio Twitter, efallai y bydd angen i chi bostio o leiaf unwaith bob dwy awr i gynnal eich presenoldeb ar-lein.

Llwytho Infograffeg

Gyda phopeth mor gyflym, mae pobl wedi dod yn ddiamynedd iawn. Mae'n hawdd dewis bwyd cyflym dros giniawa cain oherwydd nad yw pobl bellach yn barod i aros am eu bwyd. Mae'r un peth yn wir am yr hyn rydyn ni'n ei bostio ar-lein. Os yw'n rhy eiriol, ymddiriedwch y bydd pobl yn sgrolio heibio iddo. I ddatrys hyn, troswch y traethawd hwnnw'n ffeithlun. Mae'r darllenwyr yn mwynhau cynrychiolaeth weledol o wybodaeth ar ffurf gwahanol ystadegau, data neu gymariaethau, felly mae ffeithlun yn bwysig. Ar gyfer creu graffeg, gallwch alw heibio offer fel Canva a chael ysbrydoliaeth ar sut i greu ffeithluniau sydd nid yn unig yn bachu sylw ond hefyd yn rhoi hwb i drosiadau.

Inffograffeg

Chwerthin yw'r Feddygaeth Orau

Mae pawb angen chwerthin da bob hyn a hyn felly lanlwythwch animeiddiadau neu femes GIF pryd bynnag y gallwch. Gallwch wneud hyn i brocio rhywfaint o hiwmor yn eich post. Nawr, nid mater o wneud i bobl chwerthin yn unig yw hyn; mae hefyd yn ymwneud â dangos i bobl eich bod yn hawdd mynd atynt bod gennych ychydig o hiwmor ynoch chi. Mae pobl ddoniol bob amser yn hawdd uniaethu â nhw. Byddwch yn synnu pa mor gyflym y bydd y cyfranddaliadau a'r addasiadau yn cynyddu unwaith y byddwch yn uwchlwytho meme.

Ei gwneud hi'n hawdd i bobl rannu eich swyddi

Un o'r camgymeriadau mwyaf cyffredin y mae cyhoeddwyr yn ei wneud yw uwchlwytho cynnwys a disgwyl i bobl ddod o hyd i le mae'r botwm rhannu. P'un a ydych chi ar blatfform cyfryngau cymdeithasol neu wefan, gwnewch yn siŵr bod eich botymau rhannu cymdeithasol yn weladwy.

Byddwch yn Gyflym Wrth Ateb i Negeseuon

Sicrhewch eich bod yn ymateb i negeseuon a sylwadau ar unwaith. Mae pobl yn rhychwantu sylw isel ac maen nhw'n colli diddordeb pan fydd rhywun yn cymryd gormod o amser i ateb eu cwestiynau. Trwy ymateb i negeseuon ar unwaith, rydych chi'n rhoi'r argraff eich bod chi'n weithredol ar-lein a'ch bod chi'n gallu diwallu eu hanghenion ar unrhyw adeg. Gallwch hefyd actifadu atebion awtomatig i roi gwybod iddynt eich bod wedi gweld eu neges a byddwch yn ymateb iddynt yr eiliad y byddwch ar gael. Mae hynny'n dal yn well o'i gymharu â'r “gweld” sy'n ymddangos ar y blwch negeseuon oherwydd bydd hynny'n gwneud iddyn nhw deimlo eich bod chi'n eu hanwybyddu'n fwriadol.

Dangos Caredigrwydd bob amser

Meddyliwch am y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n eu dilyn. Pam ydych chi'n eu dilyn? Byddwch y math o gyfrif cyfryngau cymdeithasol rydych chi bob amser eisiau cael diweddariadau ohono. Cymerwch ran mewn sgyrsiau bob amser, a thagiwch bobl rydych chi'n eu dyfynnu oherwydd bydd hyn yn gwneud iddyn nhw deimlo eich bod chi'n eu gwerthfawrogi a'u parchu. Rhowch bremiwm ar greu cynnwys, a hyrwyddwch eraill yn enwedig os ydych chi'n meddwl bod eu gwaith yn rhywbeth y bydd eich dilynwyr yn ei hoffi. Byddwch yn hael gyda rhannu straeon, mewnwelediadau, gwybodaeth, pethau a fydd yn werthfawr i'ch dilynwyr. Pan nad ydych yn ofni hyrwyddo eraill, bydd eich dilynwyr yn teimlo hyn ac yn gwneud iddynt fod eisiau rhannu eich swyddi hyd yn oed yn fwy.

Datgelu: Martech Zonedolen gyswllt ar gyfer Canva yn cael ei ddefnyddio yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.