Boomtrain: Cudd-wybodaeth Peiriant wedi'i Adeiladu ar gyfer Marchnatwyr

DIve Deep i BOB darn o Gynnwys

Fel marchnatwyr, rydyn ni bob amser yn ceisio casglu gwybodaeth am ymddygiad ein cwsmeriaid. Boed hynny trwy ddadansoddi Google Analytics neu edrych ar batrymau trosi, mae'n dal i gymryd llawer o amser inni fynd trwy'r adroddiadau hyn a gwneud cydberthynas uniongyrchol i gael mewnwelediad gweithredadwy.

Dysgais am yn ddiweddar Boomtrain trwy LinkedIn, ac roedd yn pigo fy niddordeb. Mae Boomtrain yn helpu brand i gyfathrebu'n well â'u defnyddwyr trwy ddarparu profiadau unigol 1: 1 sy'n sbarduno ymgysylltiad dyfnach, mwy o gadw, a chynyddu gwerth oes. Nhw yw'r haen gudd-wybodaeth sy'n rhagfynegi'r cynnwys gorau posibl ar gyfer eich e-byst, gwefan, ac ap symudol.

Yn y bôn, maen nhw'n helpu marchnatwyr i ddatrys ar gyfer y 5 W:

  • Pwy: cyrraedd y person iawn
  • Yr hyn: gyda'r cynnwys cywir
  • Pryd: ar yr amser iawn
  • ble: wedi'i optimeiddio ar gyfer pob sianel
  • Pam: a deall themâu a gyrwyr sylfaenol sy'n ymwneud â chynnwys ac ymddygiad defnyddwyr

Deifiwch yn ddwfn i BOB defnyddiwr

Beth Maen nhw'n Ei Wneud

Mae Boomtrain yn canolbwyntio ar gyfanrwydd data, dadansoddi a mewnwelediadau ar draws dwy brif ffynhonnell ddata ar gyfer pob cleient:

  1. Maent yn casglu ymddygiad pob defnyddiwr ar y safle, yn hysbys neu'n ddienw ac yn adeiladu olion bysedd digidol unigryw pob person.
  2. Ar yr un pryd, mae Boomtrain yn dadansoddi holl gynnwys y cleient ar y safle ar lefel semantig ddwfn i ddeall pob darn o gynnwys y ffordd y byddai'r meddwl dynol, gan wneud cysylltiadau ar draws pynciau, categorïau a strwythur.

Gan ddefnyddio'r rhain i ffynonellau data sylfaenol, mae deallusrwydd peiriant Boomtrain yn gallu creu profiadau defnyddiwr dwysach ar lefel 1: 1 ar draws sawl sianel trwy wasanaethu'r cynnwys y mae pob person yn fwyaf tebygol o'i garu a'i rannu.

Prif Sgrin y Dangosfwrdd

Pwy Maen nhw'n Helpu

Eu cwsmeriaid delfrydol yw cyhoeddwyr a marchnatwyr cynnwys sy'n cynhyrchu symiau cyson o gynnwys, yn fythwyrdd ac yn sensitif i amser. Mae deallusrwydd peiriant yn gweithio'n well po fwyaf o ddata sydd ganddo - mae eu cleientiaid cyffredin yn anfon o leiaf 250,000 o negeseuon e-bost y mis (e-byst lluosog yn cael eu hanfon trwy gydol y mis i sylfaen tanysgrifwyr fawr) PLUS mae ganddyn nhw draffig cyson i'w gwefannau.

Edrychwch ar Gwefan Boomtrain i ddysgu mwy.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.