7 Gwers a Ddysgwyd wrth Hyrwyddo Eich Ysgrifennu

hyrwyddiad awdur1

dyrchafiad awdurRoeddem yn gyffrous i archebu Jo-Anne Vandermeulen ar y Sioe radio blog Tech Tech ond tua 20 munud i mewn, aeth ein mynediad i'r Rhyngrwyd i lawr a bu'n rhaid i ni roi'r gorau i'r sioe. Roedd yn siomedig gan ein bod wir yn cael cyngor gwych gan Jo-Anne.

Mae Jo-Anne yn arbenigwr hyrwyddiadau hunan-gyhoeddi. Ar ôl ymddeol fel athrawes, mae hi wedi ysgrifennu cyfres o lyfrau… ac yn y broses dysgodd sut i feistroli hyrwyddo ei chyhoeddiadau. Mae hi bellach wedi cysegru ei busnes, hi blog, hi podcast, a'i llyfr mwyaf newydd i helpu awduron i hyrwyddo eu hysgrifennu.

Hoffwn pe bawn i wedi cwrdd â Jo-Anne flwyddyn neu ddwy yn ôl ... ymhell cyn ysgrifennu Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis. Nid yw nad yw'r llyfr yn gwerthu'n dda yn gyson - dim ond nad wyf yn credu imi wneud popeth y gallwn i hyrwyddo'r llyfr. Ynghyd â mewnbwn Jo-Anne, rydw i wedi llunio'r rhestr hon o wersi.

  1. P'un a ydych chi'n hunan-gyhoeddi, yn mynd trwy gwmni cyhoeddi bach, neu'n gyhoeddi traddodiadol… byddwch yn gyfrifol am farchnata'ch hun a'ch llyfrau. Gallwch chi wneud hyn eich hun, hyd yn oed os nad oes gennych chi radd farchnata neu os ydych chi am chwilio am farchnatwr proffesiynol, OND, bydd yn cymryd amser ac egni - a gwybodaeth.
  2. Lansio blog yn anghenraid. Cyflwynwch eich hun yn gywir fel arbenigwr, cyflenwch gynnwys gwerthfawr y gall eich gwylwyr ei gymryd, a rhoi a rhoi rhywfaint mwy. Byddwch yn rhyngweithio dilys, croesawgar â'ch cynulleidfa. Ac wrth gwrs - peidiwch ag anghofio rhoi galwad i weithredu ar y bar ochr i'ch llyfr (au) gyda botwm prynu clir a dolenni gweithredu!
  3. Cael presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol yn faucet gwerthfawr i gael amlygiad MAWR (rydyn ni'n siarad 1.2 aelod biliwn ar Facebook yn unig erbyn y flwyddyn 2012. Mae hynny'n llawer mwy, yna byddwch chi byth yn breuddwydio am gysylltu wrth arwyddo llyfr). Targedwch eich cynulleidfa, byddwch yn barod i wneud eich hun (a'ch llyfrau) yn weladwy mewn cymaint o rwydweithiau â phosib, a threuliwch amser yn creu perthnasoedd a fydd yn y pen draw yn agor y drws i lawer o gyfleoedd.
  4. Mae hyrwyddo'ch llyfr yn cychwyn y diwrnod y mae gennych syniad ar gyfer y llyfr! Mae'n hollbwysig adeiladu disgwyliad gyda'ch cynulleidfa. Mae gormod o bobl (gan gynnwys ni) yn aros nes i'r llyfr gael ei argraffu cyn iddynt ei hyrwyddo. Fe gollon ni lawer o amser a momentwm ar yr un hon! Rwy'n dymuno y byddem wedi gwthio rhag-archebion a chael safle i fyny yn gynt o lawer.
  5. Fel siaradwr, mae rhai o fy nghyd-siaradwyr wedi hybu gwerthiant llyfrau ac wedi dosbarthu llawer mwy o lyfrau erbyn gofyn i'r digwyddiad brynu llyfrau i'r mynychwyr yn hytrach na thalu ffi siarad. Mae hwn yn syniad gwych oherwydd mae'n gweithio ar 3 lefel ... eich cysylltu â'r llyfr, gwerthu mwy o lyfrau, a chael cynulleidfa o ddarllenwyr yn mynd allan i siarad am y llyfr. Mae'n ennill, ennill, ennill!
  6. Mae adolygiadau'n bwysig! Anfonwch gopïau o'r llyfr at awdurdodau eraill yn eich diwydiant a gofyn am eu hadborth a'u hadolygiadau gonest ar Amazon a gwefannau adolygu llyfrau eraill. Yn aml, bydd yr awdurdodau hynny sydd â blogiau yn ysgrifennu postiadau blog am eich llyfr ac yn eich helpu i'w hyrwyddo.
  7. Hyrwyddwch eich darllenwyr! Ar gyfer ein llyfr, cawsom fideos yr holl ffordd o Dde Affrica hyd at llun gan Brif Blogiwr eBay, Richard Brewer-Hay, wythnos diwethaf! Mae eich darllenwyr eisiau cael cysylltiad personol â chi fel yr awdur - felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n manteisio ac yn meithrin y berthynas honno pan fydd y cyfleoedd yn codi!

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n codi copi o lyfr newydd Jo-Anne, Premium Promotional Tips for Writers.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.