Dim ond oherwydd y gallwch chi…

Ychydig flynyddoedd yn ôl pan darodd Bluetooth y farchnad, roedd bwrlwm yn y diwydiant hysbysebu. Pa mor wych fyddai cael naid hysbyseb ar eich ffôn pan fyddwch yn agos at y cynnyrch, y gwasanaeth neu'r busnes? Gallaf weld hysbysebwyr yn poeri nawr!

ymgyrch bluetoothDyma ddelwedd wnes i ddod o hyd iddi Safle portffolio mae hynny'n esbonio'r broses.
Wrth i rywun ddod yn agos at fan hysbysebu, mae ffôn symudol defnyddiwr wedi'i alluogi gan Bluetooth yn cyflwyno neges ar gyfer hysbyseb.

Does ryfedd bod hysbysebwyr yn ysbeilio drosto - mae gennych y pedwar P o farchnata i gyd mewn un: cynnyrch, pris, hyrwyddiad a lle! IMHO, rydych chi'n colli'r 'P' newydd a phwysicaf o farchnata, er ... Caniatâd!

Mae nifer yr hysbysebion y mae'r Americanwr cyffredin yn eu gweld yn ddyddiol wedi ffrwydro i raddau helaeth 3,000 o negeseuon y dydd. Cymaint, mewn gwirionedd, fel ein bod wedi ychwanegu verbiage at ein geiriadur ar gyfer negeseuon diangen - gan ddechrau gydag e-bost ac a dderbynnir yn eang bellach fel unrhyw hysbysebu ymwthiol - SPAM.

Mae Americanwyr yn sâl ac yn flinedig. Fe wnaethon ni orfodi ein llywodraeth i wneud rhywbeth yn ei gylch, gan greu'r Peidiwch â Galw'r Gofrestrfa a'r CAN-SPAM Gweithredu drosodd e-bost diangen. Yn eironig, mae'r ddeddf CAN-SPAM wedi'i gwneud sbamio yn haws o sbamwyr ac yn galetach ar e-bostwyr yn seiliedig ar ganiatâd.

Stopiwch anfon e-bost ataf! Stopiwch fy ffonio amser cinio! Stopiwch! Os ydw i eisiau'ch cynnyrch neu wasanaeth, fe ddof o hyd ichi! Byddaf yn edrych chi i fyny ar-lein. Gofynnaf i'm ffrindiau am argymhellion. Byddaf yn darllen postiadau blog amdanoch chi.

Mae marchnata Bluetooth eisoes wedi esblygu. Mae Michael Katz wedi corlannu’r ymadrodd, Adverjacking, gan ddisgrifio arfer eich cystadleuaeth yn eich taro â neges gystadleuol tra'ch bod yn agos at y gystadleuaeth. Ouch! Dychmygwch brynu car a chael neges trwy Bluetooth o'r deliwr drws nesaf yn dweud wrthych chi am ddod drosodd ar unwaith am $ 500 o arian parod!

Mae hysbysebu yn debyg iawn i firws (mewn mwy nag un ffordd!). Wrth i ddefnyddiwr ddod i gysylltiad â firws fwyfwy, mae ei allu i wrthsefyll y firws hwnnw'n cynyddu nes ei fod yn y pen draw yn anghofus ag ef. Wrth i hysbysebu fynd yn fwy gwthiol, mae defnyddwyr yn dod yn fwy ymwrthol iddynt. Daliwch ati ar ôl technegau hysbysebu mwy ymwthiol a dim ond eich hun - a'r diwydiant, y byddwch chi'n mynd i'w brifo.

Pam fyddai pobl yn ei wneud wedyn? Oherwydd ei fod yn gweithio! Ar gyfer 1,000 o bobl y gallwch chi anfon y neges am $ 500, gallai 5 ymateb. Mae'r ROI ar hynny ar gyfer dim ond gwthio neges Bluetooth yn y miloedd y cant. Ac nid oedd y bobl yr ydych chi wir yn eu gwylltio yn mynd i brynu gennych chi beth bynnag, felly pwy sy'n poeni?

Y broblem yw mai marchnata golwg byr yw hwn sy'n mynd ar ôl canlyniadau ar unwaith heb unrhyw strategaeth hirdymor. Mae'n anodd mesur y difrod rydych chi'n ei wneud oherwydd dim ond canlyniadau llawer pellach i lawr y ffordd y mae'n effeithio arno. Erbyn hynny, efallai y bydd eich Is-adran Marchnata neu Hysbysebu wedi hen ddiflannu ac yn sugno eu busnes nesaf o dan.

Y gwir yw, os na roddwch ychydig o sylw i'r pumed 'P' - Caniatâd - rydych chi'n fwy addas i wneud niwed mawr i'ch marchnata tymor hir. Hynny yw, nid yw'r ffaith eich bod chi'n gallu defnyddio technoleg gwthio fel hyn yn golygu y dylech chi wneud hynny.

Byddaf hyd yn oed yn mynd allan i gyd ac yn dweud mai dyma'r math o hysbysebu a esblygodd o'r dechnoleg, ac nid i'r gwrthwyneb. Nid oedd sylfaenwyr Bluetooth yn eistedd o gwmpas un diwrnod ac yn dweud, “Ddyn, hoffwn pe bai ffordd y gallem wthio hysbysebu i ffôn symudol wrth i'r person gerdded heibio!”.