Defnyddio AI Perchnogol BlueOcean i Ddatgloi Mewnwelediadau Brand Ffitrwydd Cysylltiedig

Dadansoddiad AI BlueOcean o fewnwelediadau Brand Ffitrwydd Cysylltiedig

Bob blwyddyn, yn enwedig wrth inni agosáu at y gwyliau a myfyrio ar ymgyrchoedd mwyaf cofiadwy'r flwyddyn, mae brwydrau dirifedi i weld pa frandiau sydd wedi swyno cynulleidfaoedd. Gyda'r straen a'r ansicrwydd a ddaeth yn sgil y pandemig eleni, mae brwydr newydd, a'r tro hwn mae'n frwydr dros ein hiechyd. 

Wrth i ni addasu i wneud popeth o gartref, gwelsom sut roedd y pandemig yn gyrru dyfodol ffitrwydd. Fe wnaeth offer craff gartref fel Peloton, Mirror, a Tonal, ein helpu i ail-greu ymdeimlad o normalrwydd wrth inni ddod o hyd i ffyrdd creadigol o gadw'n actif heb fynd i mewn i gampfa. Ac er bod poblogrwydd rhai brandiau fel Peloton, roedd brandiau eraill, fel Echelon, wedi methu brand yn llwyr. 

Eich Brand yw Eich Pris Cyfranddaliadau

Fel cwmni sy'n adnabyddus am greu archwiliadau brand sy'n cael eu gyrru gan ddata, gwnaethom ddefnyddio ein peiriant strategaeth perchnogol wedi'i bweru gan AI i adolygu cynhyrchion ffitrwydd cysylltiedig prif ffrwd ac sydd ar ddod Peloton, Llychlyn Nordig, Drych, Tonal, YmladdCamp, Echelon, a Tempo i weld sut mae'r rhain yn sefyll allan ymysg ei gilydd, a pha frand a all fuddugoliaeth yn y pen draw. 

Ffitrwydd cysylltiedig BlueOcean

Gan edrych ar bethau fel metrigau cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion, blogiau, cynnwys / traffig gwefan, fforymau ar-lein, ac adolygiadau, cynhyrchodd ein hasesiad a BlueScore ar gyfer pob un o'r cwmnïau, sy'n graddio eu perfformiad cyffredinol ymhlith ei gilydd. Mae'n seiliedig ar ba mor gyfarwydd, unigryw, cyson, perthnasol a pharchus yw eu brandiau ymhlith eu cynulleidfa. 

Mae Tonal yn Dangos bod gan Hyfforddiant Cryfder y Potensial i Troelli Allan  

Mynegai marchnad BlueOcean

Canfu ein harchwiliad brand fod Tempo ac Echelon yn y gwaelod. Echelon's Prif Beic achosodd plymiwr cyfryngau iddynt raddio’r isaf o ran perthnasedd ymhlith defnyddwyr. I drwsio eu brand, bydd yn rhaid iddynt fuddsoddi mewn ymgyrchoedd partneriaeth mawr - fel sicrhau llysgenhadon brand nodedig fel Chrissy Teign neu John Legend, i gynyddu sgôr cwsmeriaid.

Mae Peloton yn arwain y pecyn oherwydd ei gyfran gymunedol / cymdeithasol o lais. Er iddo gael fideo promo Nadolig lletchwith y llynedd, mae'n bendant wedi bownsio'n ôl. Maent bellach yn darllen yr ystafell ac yn manteisio ar yr hyn y mae defnyddwyr ei eisiau mewn gwirionedd. Mae partneriaeth â Beyoncé a dod â rhaglenni ffitrwydd i golegau a phrifysgolion Du yn hanesyddol yn gam i'r cyfeiriad cywir ar gyfer eu brand. 

Just One Point Under Peloton, Cystadleuwyr Allanol Tonal 

Ond byddwn i'n gosod fy betiau ar Tonal. Gyda'r sgôr barchedig ail-uchaf a dim ond un pwynt o dan Peloton, mae Tonal yn drech na chystadleuwyr oherwydd ei fod yn gwybod sut i swyno ei sylfaen cwsmeriaid trwy adrodd straeon cyson a gwreiddiol. Mae boddhad cyffredinol Tonal hefyd ar yr un lefel â Peloton, ond nid oes ganddynt raddfa nac ymwybyddiaeth. Os yw Tonal yn parhau i fuddsoddi mewn cyfryngau taledig wrth adeiladu presenoldeb cymunedol mwy sylweddol, gall gymryd cyfran sylweddol o'r farchnad gan Peloton.

Yn ddiddorol ddigon, mae gan FightCamp y pwyntiau prisiau mwyaf amrywiol, sy'n darparu ar gyfer llawer o ddefnyddwyr. Fodd bynnag, nid yw'r gost yn ffactor gyrru y mae defnyddwyr yn ei ddefnyddio i bennu eu heiriolaeth o frand. Felly does dim ots mewn gwirionedd. Dangosodd ein data hefyd, er bod Lululemon yn caru Mirror, mae ei farchnata'n llwm. Er mwyn dyrchafu ei frand, bydd angen iddyn nhw fuddsoddi mewn ymgyrchoedd marchnata cyson - gallai un â sêr TikTok wneud y tric. 

Defnyddio'r Mewnwelediadau Hwn I Gyrru Eich Brand

Ar gyfer marchnatwyr sy'n taflu syniadau i aros ar y blaen yn y gystadleuaeth Yn enwedig yn ystod amseroedd cythryblus, pa gamau allwch chi eu cymryd heddiw? Dyma fy nghyngor:

 • Cymuned yn frenin: Gwrandewch ar y defnyddiwr. Mae brand solet wedi'i adeiladu ar werthoedd, cenhadaeth gref, a grym sy'n cefnogi'r pileri hynny. 
 • Darllenwch yr ystafell: Cyn symud ymlaen gydag ymgyrch farchnata, gofynnwch i'ch hun, a yw hyn yn cyd-fynd â theimlad heddiw? 
 • Peidiwch byth â stopio dysgu: Mae'n bwysig mesur yn barhaus sut mae'ch brand yn sefyll ymhlith cystadleuwyr. Ym mha feysydd ydych chi'n rhagori? Pa feysydd sydd â lle i wella? Bydd ail-werthuso'ch brand yn gyson yn eich helpu i wella'ch strategaethau ac iechyd cyffredinol y brand. 

Yn y pen draw, bydd brand gyda negeseuon cyson a chymuned ar-lein gref bob amser yn gwneud yn dda. Er bod cannoedd o frandiau'n hoffi canolbwyntio ar hysbysebion drud a hysbysebion dros ben, y sgyrsiau organig sy'n digwydd ar-lein sy'n gwthio canlyniadau a brand annwyl. Meddyliwch am fwy o lawr gwlad, llai o fawredd.

2 Sylwadau

 1. 1

  Ymchwil anhygoel, Liza. Yn hynod o cŵl gweld sut mae algorithm BlueOcean yn meintioli cymaint o newidynnau i sgôr wedi'i drefnu'n daclus ar gyfer pob brand.

  Hefyd yn cŵl i gymharu'ch sgoriau meintiol yn erbyn yr ymchwil fwy goddrychol / wedi'i lywio gan nodwedd rydw i wedi'i wneud yn y gofod. Os ydych chi'n chwilfrydig, mae gen i erthygl hynod boblogaidd yn cymharu Tonal, Tempo, a Mirror yma: (https://zenmasterwellness.com/tonal-vs-tempo-vs-mirror/ ). Mae croeso i chi gynnwys peth o fy ymchwil marchnad darged mewn dadansoddiadau yn y dyfodol, w / credyd a roddir 🙂

 2. 2

  Liza, erthygl wych ac rwy'n credu ei bod mor wir bod Tonal yn malu adrodd straeon, mewn gwirionedd wedi cael un o fy llygod mawr yn y gampfa (nad yw'n credu mewn offer ffitrwydd cysylltiedig) i fuddsoddi mewn un.

  Peloton yw'r arweinydd, ond mae Tempo yn gwnio (felly hefyd MYX). Rwy'n hapus ichi grybwyll Fight Camp - underrated yn sicr.

  Yn olaf, Nid oedd yn hawdd dewis un o'r rhain fel menyw. Yn y pen draw, dewisais Tempo, ond rwy'n credu y byddwn wedi bod yn hapus gyda Tonal neu Mirror. I ferched allan yna sydd angen safbwynt merch, dyma gymhariaeth sydd wedi helpu menywod i benderfynu - https://www.fithealthymomma.com/tempo-vs-tonal-vs-mirror/. Mae'n fuddsoddiad mawr, ond dyna dechnoleg i chi, ac efallai bod gan Tempo yr AI gorau ar hyn o bryd. Ni fyddai'n synnu pe bai'r lleill yn dal i fyny.

  Diolch unwaith eto,

  -Tami

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.