Nid yw blogiau yn Fforymau - Eu Gwneud yn Offeryn Marchnata Corfforaethol Gwych

Pryder aml a ddaw wrth drafod blogio corfforaethol fel strategaeth fusnes yw ofn cwsmeriaid yn derbyn eu cwynion. Pan ofynnwyd y cwestiwn hwn mewn dosbarth a wnes yr wythnos diwethaf, collais bwynt allweddol yr wyf fel arfer yn ei drafod. Wrth wraidd hyn mae'r gwahaniaeth rhwng fforwm a blog.

Beth sy'n gwahaniaethu Blog o Fforwm?

 1. Mae pobl yn ymweld â blogiau busnes i adeiladu gwybodaeth am gwmni, cynnyrch neu wasanaeth wrth adeiladu perthynas gyda'r blogiwr.
 2. Mae pobl yn ymweld â fforymau busnes i ofyn am gymorth neu i ddarparu cymorth.
 3. Ar flog, mae'r blogiwr yn agor, arwain a gyrru'r sgwrs. Ar fforwm, gall unrhyw un.
 4. Ar fforwm, mae'n gyffredin i ymwelwyr helpu ei gilydd. Ar flog, mae hynny'n llai cyffredin. Unwaith eto, y blogiwr sy'n gyrru'r sgwrs.
 5. Gall fforwm fod yn gwbl agored i gymryd rhan. Efallai y bydd gan flog fwy o reolaeth ar gymedroli sylwadau a hyd yn oed y gallu i wneud sylwadau o gwbl.
 6. Mae darllenwyr blogiau yn aml wedi adeiladu perthynas gyda'r blogiwr ac yn fwy addas i gytuno ac amddiffyn eu penderfyniadau. Mae fforymau ychydig yn fwy o rhad ac am ddim i bawb lle gall ymwelwyr arwain mwy na'r cwmni ei hun.

Fforwm yw hwn

Babi Yn LlefainPryd yw'r tro diwethaf i chi fewngofnodi i safle a dod o hyd i 'Fforwm Gwasanaeth Cwsmer' lle gallwch chi gael gwared ar eich rhwystredigaeth mewn cwmni? Dim gormod allan yna? Na ... byddwch dan bwysau i ddod o hyd i un.

Defnyddir y mwyafrif o fforymau busnes i leihau costau cymorth trwy ganiatáu i ddefnyddwyr helpu defnyddwyr eraill. Mae fforymau rhaglennu yn wych ar gyfer hyn, ac rwy'n argymell yn gryf y dylai pobl ei ddefnyddio fel strategaeth i leihau costau cymorth. Os oes gan eich cwmni API, fe welwch fyd o gymdeithion yn barod i'ch helpu chi yn eu fforwm!

Gellir defnyddio fforymau hefyd, yn enwedig gyda safle, i geisio adborth ar y gorau / gwaethaf sydd gan gwmni i'w gynnig heb ryddhau'r holl gyfyngiadau a chaniatáu i bobl sgrechian a gweiddi. Gall fforymau fod yn arolwg gyda adborth ... yn fwy gwerthfawr nag arolwg yn unig.

Fodd bynnag, ni fyddwch yn eu defnyddio ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid. A dweud y gwir, byddai ychydig yn chwithig, oni fyddai? Allwch chi ddychmygu fforwm lle gallech chi bostio sut y gwnaeth cwmni ei chwythu i chi drosodd a throsodd? Mae pob cwmni'n twyllo neu'n methu ar un adeg neu'r llall…. efallai nad rhoi’r cyfan mewn ystorfa ganolog i’r byd ei gweld yw’r strategaeth orau!

Ar gyfer cwynion gwasanaeth cwsmeriaid, ffurflen gyswllt braf sy'n gweithio orau. Pan fydd cwsmeriaid wedi cynhyrfu gyda ni, maent yn gwerthfawrogi mentro ac, ar brydiau, gallant dueddu gorliwio'r anghymhwysedd a'r effaith ar eu busnes. Nid yw sefydlu fforwm yn syniad da ... ond mae caniatáu llwybr syml i'ch technegwyr cymorth ymateb yn bersonol i gwsmer blin yn amhrisiadwy.

Blog yw hwn

Babi HapusY gwahaniaeth ymddygiadol mwyaf rhwng fforwm a blog yw bod sgwrs fforwm (a elwir hefyd yn 'edau') yn cael ei chychwyn gan yr ymwelydd. Yn aml mae gan fforymau arweinwyr anffurfiol - Folks yw'r rhain mewn gwirionedd sy'n ennyn llawer o sylw neu'n cyfarwyddo sgwrs fforwm, ond efallai nad ydyn nhw hyd yn oed yn gynrychiolydd ffurfiol i'r cwmni. Mae gan blog arweinydd ffurfiol, awdur y swydd.

Mae sgwrs fforwm yn dechrau gydag edefyn y gall unrhyw un ddechrau, fel galwad am help neu gŵyn. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r cwmni sy'n rhedeg y fforwm fod yn ymatebol i'r sgwrs ac nad yw'n cael cyfle i arwain y sgwrs. Maent yn awtomatig ar yr amddiffyniad, waeth beth fo'r pwnc. Anaml y gwelais sylwebaeth wedi'i threaded yn troi'n fforwm cwyno ar gyfer blog oni bai bod y blogiwr wedi deisyfu'r cwynion. Yn amlach, rwyf wedi gweld sylwebaeth fflamio yn cael ei 'rhoi allan' yn gyflym gan ddarllenwyr eraill y blog - gan eu bod yn tueddu i fod yn gefnogwyr mawr i'r busnes.

Mae post blog yn cael ei greu gan awdur y post. Ar gyfer blog cwmni, mae hyn yn allweddol. Efallai eich bod yn bendant yn agor eich hun ar gyfer beirniadaeth o ystyried pwnc y swydd, ond y fantais yw eich bod yn cael arwain y sgwrs yn rhagweithiol. Mae'r bobl sy'n gwneud sylwadau yn danysgrifwyr sydd wedi dod i'ch blog i geisio gwybodaeth neu berthynas â chi.

Mae'n bwysig bod y ddau yn nodedig am ymddygiad a nodau eu hymwelwyr, yn ogystal â'r pwrpas ar gyfer eu defnyddio! Nid yw pobl yn ymweld â'ch blog i gwyno, maen nhw'n ymweld i ddysgu. Ac mae blogiau'n darparu ffordd ddiogel i chi adeiladu perthynas â'ch darllenwyr - gyda'r fantais o Chi gyrru'r sgwrs.

3 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Ni wnes i, Jeffro2pt0, ond byddwn wedi cyfeirio ato yn bendant. Swydd braf ar dynnu sylw at y gwahaniaethau corfforol a'r tebygrwydd!

   (Rydw i ar ei hôl hi ym MHOB darlleniad ar hyn o bryd !!!)

 2. 3

  Doug,

  Swydd ardderchog. Rwy'n synnu pa mor aml y mae rhagolygon eisiau fforymau ar gyfer eu gwefannau. Pan fyddaf yn cloddio'n ddyfnach, byddaf fel arfer yn canfod eu bod eisiau llawer o ymateb cymunedol heb fod eisiau ysgrifennu cynnwys mewn gwirionedd.

  Eu gobaith yw bod eu cwsmeriaid yn gwneud yr holl waith. Rwy'n hoffi eich ymateb ar y gwahaniaeth, ond mae'n un beiddgar. Byddai llawer, llawer o blogwyr yn ymateb yn negyddol i’r syniad y dylai blogiau “reoli” sgwrs. Yn bersonol, rwy'n credu mai dyna'r pwynt. Mae blogiau'n fwy darllenadwy na fforymau oherwydd ni all unrhyw un eich gweiddi i lawr na derail y sgwrs ar eich blog oni bai eich bod chi'n gadael iddyn nhw.

  Ac i gwmnïau, nid oes dim yn bwysicach.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.