Blogiau Gwresogi i Fyny

Depositphotos 26743721 s

Roedd yr wythnos hon yn wythnos anodd. Mae fy swydd yn wych ac rwy'n cael fy ngwerthfawrogi gan fy nghyfoedion a'm cleientiaid. Am y tro cyntaf, serch hynny, rwy’n credu bod fy mlog wedi ymyrryd yn fy mherthynas broffesiynol. Ar ôl siarad â nhw'n estynedig, nid wyf yn credu bod pryder gyda fy nghyflogwr. Mae fy arweinwyr yn credu'n llwyr mewn blogio fel mynegiant iach. Wrth gwrs, ni allant gymryd cyfrifoldeb am fy sylwadau gan mai fy rhai i ydyn nhw a sylwadau neb arall. O ganlyniad, byddwch yn sylwi nad oes gennyf ddolen i'm cyflogwr mwyach. Mae'n rhy ddrwg - gan fy mod i wrth fy modd yn eu hyrwyddo fel arweinydd yn y diwydiant cronfa ddata a marchnata digidol.

Codwyd mater gan gleient a oedd hefyd yn gyflogwr blaenorol i mi. Er na wnes i weithio'n uniongyrchol i'r naill gwmni na'r llall pan wnaethant gadarnhau eu perthynas ... ac ni adewais un i'r llall, cododd y cleient rai cwestiynau ynghylch fy nghyflogaeth a'm cyfrifoldebau yn eu perthynas â'm cyflogwr presennol.

Rwy'n credu bod y mater wedi dod i'r wyneb o ganlyniad i gwpl o gofnodion blog a wnes i a feirniadodd rai o ymdrechion marchnata fy nghyflogwr blaenorol. Yn rhyfeddol ddigon, gyda'r llond llaw o bobl sy'n darllen fy mlog ... roedd fy nghyflogwr blaenorol yn un ohonyn nhw. Rwy'n falch fy mod yn destun sgwrs trwy'r cwmni ... fe wnaeth llawer o fy ffrindiau fy llenwi. Fe darodd fy ngeiriau gord mor uchel nes fy mod yn credu ei fod yn simneio o'r adran roeddwn i'n arfer gweithio iddi, trwy'r gorfforaeth, trwy fy cyflogwr cyfredol ac yn ôl ataf! Roeddwn i'n gwybod ei fod yn dod ac wedi paratoi ar ei gyfer - ond roedd hi'n dal i fod yn sefyllfa anghyfforddus.

Mae cwestiynu'r status quo bob amser yn iach. Tra'n gyflogedig gyda'r cwmni hwnnw, cafodd y pennaeth a gyflogodd fi ei gydnabod yn gorfforaeth eang am y cyfeiriad yr oedd yn mynd â ni. Er ein bod yn adran fach, buom yn gweithio'n rhagorol fel tîm ac yn gallu cyflawni - drosodd a throsodd. Mae ffrindiau wedi rhannu gyda mi nad ydyn nhw'n credu bod y tîm newydd wedi cael y llwyddiant a gawsom. Mae'n debyg mai dyna pam y cododd blog lil ol 'Doug gymaint o drewdod.

Dydw i ddim yn mynd i roi cyfle i unrhyw un bwyntio at fy mlog fel ffynhonnell ar gyfer eu ffortiwn neu eu hanffawd. Fe wnes i gael gwared ar y cofnodion yn fy mlog a achosodd y rycws allan o barch tuag at fy nghyflogwr presennol. Rwy'n dal i fod â pharch mawr i'r gorfforaeth roeddwn i wedi gweithio iddi. Yn ogystal, roedd y gweithwyr proffesiynol y bûm yn gweithio gyda nhw heb eu hail. Rwy'n dal i feddwl yn uchel am yr arweinydd a wnaeth fy llogi a gyrru fy llwyddiant yno. Ac rydw i hyd yn oed yn ddiolchgar fy mod i wedi cael fy arwain allan o'r drws gan y rheolwyr newydd. Wedi'r cyfan, arweiniodd fy ymadawiad fi at y cwmni, diwydiant a safle gwych sydd gen i nawr!

Ni fyddwn wedi gwneud sylwadau pe na bawn wedi gofalu. Mae gen i hyd yn oed ychydig o gyfranddaliadau o stoc yn y gorfforaeth roeddwn i'n arfer gweithio iddi. Oni all deiliad stoc feirniadu'r cwmni y mae'n berchen arno stoc ynddo?

Roedd gan Forbes erthygl wych, Ymosodiad ar y Blogiau, siarad â ymosodiad blogiau sy'n anafu enw da ac yn brifo cwmnïau. Mae'n ddiddorol i mi y byddai cyhoeddiad yn cymryd safiad yn erbyn lleferydd rhydd. Os mai bwriad cofnod blog yw brifo cwmni gan ddefnyddio celwyddau neu dwyll, yna credaf fod hynny'n athrod. Ond os yw cofnod y blog yn feirniadaeth onest o'r cwmni sy'n mynd i'r cyfeiriad anghywir ... A yw hynny'n athrod? Nid wyf yn meddwl.

Rwy'n credu ei fod yn rhagrithiol, yn rhwysgfawr ac yn rhodresgar o'r 'Free Press' a ddiogelir yn gyfansoddiadol yn y cwmni hwn i ymladd blogio. Mae blogio yn rhoi fy llais mor uchel â'r nesaf ac yn fodd i fynegi fy marn yn rhydd. Dychmygwch sut y gallai blogio fod wedi helpu ein gwlad yn y frwydr dros hawliau cyfartal menywod a lleiafrifoedd! Gellid bod wedi clywed a gwarchod eu lleisiau heb ofni dial. Rwy'n dechrau credu nad oes unrhyw beth yn eironig gan fod Rosa Parks yn gorwedd yn y Wladwriaeth yr wythnos hon.

Byddwn i wedi bod wrth fy modd wedi darllen blog Ms. Parks!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.