Y Triongl Blogio: 3 Elfen Llwyddiant

Y Triongl Blogio

Rydw i wedi bod yn gweithio ar fy nghyflwyniad ar Blogio Corfforaethol wythnos yma. Mae'r trafodaeth llyfr heddiw ynglŷn â Digital Aboriginal sbardunodd fy mrwdfrydedd a fy meddyliau yn fawr ar yr hyn y dylai fy thema fod. Er fy mod i'n mynd i drafod manteision ac anfanteision Blogio Corfforaethol, fy nisgwyliad fydd y bydd y mwyafrif o bobl yno eisiau blogio. Nid wyf am siarad â nhw allan ohono mewn unrhyw fodd, felly hoffwn danio eu brwdfrydedd. Rwy'n cyflwyno'r Triongl Blogio: 3 Elfen o Blogio Llwyddiannus.

Er mai'r dechnoleg yw'r cyfrwng, wrth i amser fynd heibio, mae llwyfannau blogio yn cael eu safoni gyda'r dechnoleg sylfaenol. Rwy'n credu bod elfennau blog llwyddiannus fel a ganlyn:

 1. Cynnwys - dyma'r sylfaen y mae eich blog wedi'i hadeiladu ohoni. Trafodaethau cyson, tryloyw, agored a meddylgar o bynciau yr ydych am ymdrin â hwy.
 2. Passion - Rwy'n credu bod angerdd yn heintus. Os nad ydych chi'n angerddol ar eich blog, neu wrth ysgrifennu'ch deunydd, bydd eich darllenwyr yn gweld trwoch chi ac yn gadael ... yn gyflym.
 3. momentwm - nid yw blog yn tyfu gydag un cofnod. Mae'n gofyn am fomentwm i fodloni a rhagori ar ddisgwyliadau eich darllenwyr ac i ddenu darllenwyr newydd.

Mae'r symbol fflam yn gynrychioliadol o'r fflam y bydd eich cynnwys, angerdd a momentwm yn ei danio! [Diweddariad] Mae'r fflam yn gynrychioliadol o'r drafodaeth sy'n dechrau gyda'ch darllenwyr trwy sylwadau ac ôl-daliadau - gan greu perthynas â'ch darllenwyr a lledaenu'ch gair.

Mwy i ddod ar hyn ... byddwn i wrth fy modd yn clywed eich meddyliau Y Triongl Blogio. Mae croeso i chi ddefnyddio'r ddelwedd a thrafod gyda'ch darllenwyr hefyd. Edrychaf ymlaen at eich adborth!

A gwnes i'r Darlun i gyd ar fy mhen fy hun gyda Illustrator! Mae'r blwch bitt mae awgrymiadau'n talu ar ei ganfed!

11 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo Steven! Yn fwyaf bendant - mae dyluniad yn chwarae rhan fawr. Rwyf wedi ysgrifennu am hynny ychydig ar y blog ond yn onest nid wyf yn gymaint o arbenigwr yn y maes hwnnw â safle fel Dylunio Gwe Iach.

   Dylwn i fod wedi ysgrifennu ychydig mwy am y gynulleidfa ... yn yr achos hwn mae'r rhain yn rheolwyr lefel uchel a gweithwyr proffesiynol annibynnol yn y rhanbarth a allai fod yn ystyried blog corfforaethol.

 2. 3

  Rwy'n credu, gyda chynnwys, bod yn rhaid i chi fod â gwybodaeth am y pwnc a'r adnoddau i gael ysbrydoliaeth ohono. Os ydych chi'n mynd i gadw'r cysondeb angenrheidiol, mae'n rhaid i chi gael syniadau bob amser, nad yw'n hawdd.

  Rwy'n cadw rhestr o swyddi nad oes angen i mi eu gwneud ar unwaith ar gyfer yr amseroedd hynny pan na allaf feddwl am unrhyw beth. Mae'n help mawr i gadw pethau i symud, hyd yn oed os nad ydw i'n ysgrifennu'r post ei hun. Mae cael pwnc i ysgrifennu amdano yn helpu yn unig.

  • 4

   Rwy'n cytuno ac yn caru'ch tomen! Yn aml mae gen i bynciau wedi'u cadw mewn drafft y gwn y bydd angen i mi flogio mwy amdanynt. Mae'n helpu gyda'r momentwm!

   Diolch, Stephanie!

 3. 5

  Felly nod blogiwr yw taro pwynt cydbwysedd reit yng nghanol y triongl, dwi'n cymryd mai dyna pam rydych chi wedi llunio'r elfennau hynny mewn triongl yn iawn?

  • 6

   Helo Al,

   Ie dyna ydyw mewn gwirionedd ... canolbwyntio ar y tri maes yw'r hyn sy'n gwthio llwyddiant ar eich blog. Un o'r elfennau allweddol rydw i'n ceisio mynd drwyddynt i bobl yw nad yw ysgrifennu blog yn 2-ddimensiwn. Nid yw cael y cynnwys a'r angerdd yn ddigon - mae llinell amser sy'n dilyn y bydd angen i chi adeiladu momentwm arni.

   Diolch am yr adborth hwn (i bawb). Mae eich persbectif yn helpu!

 4. 7
 5. 8

  Rwy'n credu mai cynnwys yw'r elfen bwysicaf. Bydd pob munud y byddwch chi'n ei gyflwyno i'r bobl yn adlewyrchu i'r hyn rydych chi'n gallu ei wneud. Gallai dewis y pwnc cywir ar yr adeg iawn fod yn ddefnyddiol.

 6. 9

  Rwy'n caru Google Ad-eiriau. Ar eich triongl meddwl, mae'n awgrymu:

  Paris Hilton > Pics, Papur Wal, Clecs Fideo, Blogiau, Fanfare

  Diddorol… (hy: lol)

 7. 10
 8. 11

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.