Beth yw Adenydd Eich Strategaeth Farchnata?

Ddoe, dechreuais ddarllen llyfr Nick Carter Deuddeg Eiliad: Y Lifft Mae Angen Eich Busnes. Rwyf wrth fy modd â chyfatebiaeth busnes fel hediad yn y llyfr ac mae Nick yn ei ddisgrifio'n drylwyr.

Un o'r trafodaethau cyntaf yw codi. Mae NASA yn diffinio lifft fel a ganlyn:

Lifft yw'r grym sy'n gwrthwynebu pwysau awyren yn uniongyrchol ac yn dal yr awyren yn yr awyr. Mae lifft yn cael ei gynhyrchu gan bob rhan o'r awyren, ond mae'r rhan fwyaf o'r lifft ar beiriant hedfan arferol yn cael ei gynhyrchu gan yr adenydd. Grym aerodynamig mecanyddol yw lifft a gynhyrchir gan fudiant yr awyren trwy'r awyr. Oherwydd bod lifft yn rym, mae'n faint fector, gyda maint a chyfeiriad yn gysylltiedig ag ef. Mae lifft yn gweithredu trwy ganol gwasgedd y gwrthrych ac yn cael ei gyfeirio'n berpendicwlar i'r cyfeiriad llif.

Neithiwr, cafodd perchennog busnes arall a minnau ychydig o ddiodydd ac roeddem yn trafod yr egni a'r ffocws a gawsom gyda'n busnesau. Mae'r ddau fusnes yn gwneud yn dda, ond mae wedi cymryd buddsoddiad anhygoel gennym ni. Nid wyf yn credu bod unrhyw un yn sylweddoli, nes iddynt ddechrau busnes, yr hyn sydd ei angen arno. O drochi i gynilion, i bwysleisio llif arian, i faterion gweithwyr, i werthiannau, i gyfrifeg a threthi ... nid yw pobl yn sylweddoli bod angen pob owns olaf o ynni erbyn i ni weithio ar ein cleientiaid mewn gwirionedd.

Mae'n rhaid i ni arbed ynni cymaint â phosib felly mae gennym ni'r injans bob amser ac mae gan y busnes codi. Ni ellir llusgo gwrthdaro a phroblemau gan fod hynny'n gwario llawer mwy o egni nag y gallwn ei fforddio. Dychmygwch hediad lle gwnaethoch wario gormod o danwydd i'w gyrraedd i'ch cyrchfan ... rydych chi'n mynd i ddamwain. O ganlyniad, rwyf wedi dod yn llawer mwy pendant a chyflym gydag ymatebion a gweithredu nag yn y gorffennol.

Lifft yw nodwedd sylfaenol pob dyfais hedfan a hedfan. Wrth i mi edrych ar fy musnes, mae'r codi of DK New Media yw'r blog hwn, heb amheuaeth. Arweiniodd sefydlu'r blog hwn at ein cynulleidfa, fy llyfr, fy ymrwymiadau siarad, fy ngwaith gyda chwmnïau menter a chwmnïau technoleg yn rhyngwladol, a llogi ein gweithwyr a'n gwaith parhaus. Pe bai adenydd yn fy musnes, nhw fyddai'r blog hwn.

Felly, waeth pa mor wael yw diwrnod, faint o egni rydw i wedi'i wario, sut beth yw fy llwyth gwaith, faint o arian parod sydd yn y banc a pha faterion cleientiaid sydd gennym o bosibl, rwy'n sicrhau'n gyson bod gan fy musnes codi. Rwy'n gwybod bod llawer mwy o fanylion am yr hediad y mae'n rhaid i mi dalu sylw iddynt (ac mae llyfr Nick yn fy helpu i ganolbwyntio ar hynny), ond ni fyddaf byth yn anghofio sylfaen ein holl waith - y blog hwn. Mae'r blog hwn wedi caniatáu inni hedfan a bydd yn dod â ni ble bynnag yr ydym am fynd. Mae'n rhaid i mi sicrhau fy mod yn cadw ei beiriannau i redeg ac yn parhau i'n cadw i ddringo.

Beth yw adenydd eich busnes?

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.