Ni Fyddwch Chi'n Blogio Am Byth

Pan fyddaf yn siarad â phobl am flogio, mae llawer ohonynt yn gofyn imi a yw blogio yma i aros.

Nope.

Mae gofyn i rywun a fydd blogio yma am byth fel gofyn i'r dynion a oedd yn argraffu eu papurau newydd gyda gwasg Gutenberg yr un peth. Yn union fel y wasg rydd, bydd blogio yn esblygu gyda thechnoleg, bydd blogwyr â dilyniadau enfawr yn cael eu prynu allan, a bydd blogiau'n cael eu hintegreiddio a'u hymgorffori â chyfryngau cyfathrebu eraill.

Mae blogio yn prysur ddod y canolig a strategaeth ar gyfer corfforaethau, ond ni fydd yn cymryd yn hir cyn i'w ego chwyddedig grebachu yn ôl i 'ddim ond dull cyfathrebu arall' sydd i fyny yno gydag arwyddion, lleoliad, e-bost, gwefannau, a rhyngweithio cyfryngau cymdeithasol.

Dibynnir ar blogwyr talentog i helpu cwmnïau i symud y nodwydd. Bydd yr ychydig flynyddoedd nesaf yn wych i blogwyr, a fydd yn parhau i gael eu sgubo gan sefydliadau mwy naill ai ar sail ymgynghori neu amser llawn. Mae hynny'n dda clywed, ynte? Mae'n golygu bod yr holl beth hwn wedi bod yn werth chweil - gonestrwydd a thryloywder Gall dewch â llwyddiant i chi.

1938 lorenAr y nodyn hwnnw, llongyfarchiadau i Loren Feldman, blogiwr llwyddiannus a fydd yn gwneud rhywfaint o ysgrifennu a fideos ar gyfer c | net.

Nodyn ochr: Tra byddaf yn gweiddi ar rantiau Loren, cussing, yn eich wyneb, East Coast… neu'n anghyffyrddus yn ei wylio'n vlogio yn y gwely - mae gen i ofn ei dryloywder a'i lwyddiant. Mae'n dangos y gallwch chi fod yn onest, bod yn chi'ch hun, cael eich barnu, a dal i fod yn llwyddiannus.

Ble mae Blogio yn Mynd?

Bydd rhywbeth newydd i flogio yn y dyfodol, yn yr un modd â phapurau newydd ... ond ni fydd yn cymryd cant a hanner o flynyddoedd. Efallai y bydd fy ngweledigaeth o flogiwr y dyfodol yn cynnwys cydnabyddiaeth llais lleferydd-i-destun sy'n cael ei basio trwy hidlydd gramadegol, gydag algorithmau craff sy'n trefnu'r cynnwys, a 'safbwyntiau' rhyngweithiol a gynhyrchir yn awtomatig i bwnc cysylltiedig ar gael ar y we.

Mae'n debyg y bydd Blogio Corfforaethol yn y dyfodol yn disgyn yn ôl i'r Marchnata, er ein bod ni'n ymladd fel uffern i'w gadw allan o heddiw. Y rheswm yr ydym yn ei ymladd nawr yw oherwydd bod gwobrau Marchnata fel arfer yn cael eu rhoi am berffeithrwydd, harddwch a finesse - nid canlyniadau, realiti a thryloywder. Nid yw blogwyr a blogio yn ffitio i mewn i fferm giwbicl y Weithrediaeth Farchnata.

Unwaith y bydd cwmnïau'n sylweddoli bod eu llwyddiant yn cael ei briodoli i ba mor effeithiol maen nhw'n cyfathrebu ac yn meithrin perthnasoedd â'u cleientiaid a'u rhagolygon, bydd adrannau Marchnata yn dechrau gwerthfawrogi rhywun sy'n cael y peli i fynd ar flog a dweud wrtho fel y mae. Pan wnânt hynny, bydd marchnata'n newid a bydd cwmnïau'n well ar ei gyfer.

Pan mae'n ffactor prif ffrwd mewn corfforaethau, mae'n mynd i newid bywyd i'r blogiwr annibynnol fel fi. Bydd cwmnïau'n chwilio am y rhai sydd â canlynol, sy'n gallu ysgrifennu'n dda, a'u tynnu i mewn i'w bag o nwyddau. Pe bawn i'n rhedeg HP, Dell, IBM or Cisco, Byddwn i'n padio fy mhresenoldeb ar y we gyda blogwyr heddiw - cyn iddyn nhw i gyd fynd yfory.

Pan fydd pawb yn blogio, byddwn naill ai'n cael ein dyrchafu i chwyddwydr rhywun arall neu'n pylu i ebargofiant. Peidiwch â bod yn gyffyrddus, ni fyddwn yma am hir.

2 Sylwadau

  1. 1

    O, Sut hoffwn i y gallai blogio fynd ymlaen am byth. Ond pe bai'n rhaid i mi gyhoeddi dymuniad realistig, rwy'n gobeithio y bydd yn aros o gwmpas am 5 i 10 mlynedd arall. Dwi dal heb ddod o hyd i'r llwyddiant rydw i eisiau i mi fy hun yn y maes hwn, er bod yn rhaid i mi gyfaddef nad oes gen i ddigon o amser i roi cynnig arni (blogio) oherwydd ymdrechion eraill. Yn dal i fod, hoffwn wireddu llwyddiant, hyd yn oed yn gymedrol, ar fy mlogiau personol, yn ogystal â'r blogiau yr hoffwn ennill ohonynt yn sylweddol.

  2. 2

    Rwy'n credu y bydd newidiadau'n digwydd wrth i dechnoleg esblygu, rydyn ni'n mynd i gael gwahanol offer i wneud ein gwaith a gyda hynny bydd pethau'n cymryd cyfeiriad gwahanol. Un enghraifft yw'r cyfrifiaduron personol hynod gludadwy, efallai y bydd pawb ohonom yn cael un o'r rheini a chyda hynny yn blogio yn amlach o bob man (efallai bod hynny'n digwydd eisoes.)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.