Nid yw blogio yn Ddigonol, “Pwyswch y Cnawd”!

ysgwyd llaw

Dyma ymadrodd rydw i'n blino arno - yn gyflym - yn ystod yr ymgeisyddiaeth arlywyddol hon. Nid wyf yn siŵr pwy ysgrifennodd y term gwreiddiol ond rwyf wedi ei weld yn cael ei ddefnyddio'n helaeth y tymor hwn. Yn fwyaf diweddar, defnyddiodd llywodraethwr West Virginia y term i drafod pam y collodd Barack Obama West Virginia mewn tirlithriad i Hillary Clinton. Mae'n ceisio amddiffyn barn yr wrthblaid fod gan West Virginia broblemau hil o hyd ac fe gollodd Obama hynny dim ond am na threuliodd ddigon o amser gwasgu cnawd, aka ysgwyd llaw.

Dylai fod o ddiddordeb i farchnatwyr sylweddoli faint o effaith yw hynny gwasgu cnawd mewn gwirionedd mewn etholiad. Mae ymgyrchoedd yn debyg iawn i ymgyrchoedd marchnata cronfa ddata strategol ar fethamffetaminau. Mae pob ochr yn dod ag athrylithoedd mathemategol i mewn, yn defnyddio marchnata amserol wedi'i dargedu trwy amrywiaeth o gyfryngau, ac yn gweithio'n galed i wneud hynny gwasgwch y cnawd. Dylai marchnatwyr nodi, y tu allan i faw gwleidyddiaeth, bod y tactegau hyn yn gweithio.

Yr hyn y dylem ei bwyso o ymgyrch Obama

Mae llawer ohonom yn anghofio bod Hillary wedi cael ei drin fel Ymgeisydd Arlywyddol 2008 flwyddyn yn ôl ac roedd Barack Obama ar restr fer iawn o 'up and comers' dibrofiad yn y Blaid Ddemocrataidd. Mae ei ymdrechion marchnata manwl wedi talu ar ei ganfed, serch hynny. Un golwg ar safle Obama ac fe welwch neges ar gyfer pob targed:
Obama

Yma yn Indianapolis, rwyf wedi derbyn e-bost firaol lle gallwn gyfrannu, ar ran rhywun, i'r ymgyrch. Agorodd (ac fe gaeodd ymgyrch Obama) swyddfa 1 bloc i'r de o'r Cylch yma yn Indy - eiddo tiriog cysefin i gwasgwch y cnawd. Derbyniais ychydig o bost uniongyrchol hefyd gan ymgyrch Obama. Golwg ar ddigwyddiadau ac fe welwch fod Obama yn beiriant ysgwyd llaw, gyda throsodd Digwyddiadau 16,000 hyd yn hyn a thunnell yn fwy i fynd.

Nid wyf yn credu bod Obama wedi colli West Virginia oherwydd na ysgydwodd ddigon o ddwylo. Rwy'n tueddu i gytuno iddo golli dim ond oherwydd ei nid oedd y neges yn cyd-fynd yn dda ag Appalachia.

Yn ôl at y pwynt.

Nid wyf yn hyrwyddo Barack Obama yn Arlywydd, rwy'n cydnabod y peiriant marchnata anhygoel y mae wedi'i roi ar waith. Mae popeth y mae ei dîm yn ei wneud yn iawn - ac mae'n bwysig nodi nad ydyn nhw byth yn colli cyfle i wneud hynny pwyso'r cnawd.

Mae Pressing Flesh yn gweithio i mi

Rwyf wedi cael rhywfaint o lwyddiant cymedrol yn y cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig yma yn Indianapolis. Yn ddiddorol ddigon, mae yna lawer Blogwyr Indianapolis prin y syrthiaf i'w gysgod o safbwynt stats Rhyngrwyd. Ar lefel ranbarthol, serch hynny, rwy'n credu bod gen i fwy o enw (ac wyneb) y mae pobl yn ei gofio.

Mae fy llwyddiant lleol yn ddyledus i mi pwyso'r cnawd. Fy ngwaith gyda Indiana llai, Llwybr Diwylliannol Indy, Mae Pwyllgor Superbowl 2012 a chymryd pob cyfle i ddysgu pobl fusnes leol am y Cyfryngau Cymdeithasol wedi cael llawer mwy o effaith nag y byddai fy mlog erioed. Mae hynny'n bilsen anodd ei llyncu o ystyried yr holl amser rydw i'n ei rhoi yn fy mlog ond mae'n bwysig i bobl sylweddoli nad yw blogio yn ddigon!

Ewch allan a gwasgwch y cnawd! Mae blogio yn darparu tryloywder a gonestrwydd na all safle pamffled marchnata ei ddarparu - ond nid yw'n dal i ddarparu'r profiad o edrych rhywun yn y llygad ac ysgwyd eu llaw.

Mae'n bwysig nodi y byddai gen i flog llawer mwy gyda mwy o amlygiad cenedlaethol pe bawn i'n gallu ei wneud i ddigwyddiadau cenedlaethol. Mae hynny bob amser yn anodd gyda swydd amser llawn, ond rwy'n dal i obeithio ei gwneud hi i ychydig eleni.

6 Sylwadau

 1. 1

  Persbectif gwych, cytbwys, Doug. Galwodd eich blog i gofio erthygl a ddarllenais yr wythnos ddiwethaf hon yn disgrifio un o benaethiaid ymgyrch y Seneddwr Clinton yn eirioli’n gynnar am godi $ 100 yr un gan 1,000,000 o ferched Americanaidd.

  Am apêl ysgubol! Ond cafodd y cynnig ei ddiystyru gan gynghorydd ymgyrch arall. (Ac rydyn ni'n gwybod pa ymgeisydd sy'n defnyddio micro-godi arian yn llwyddiannus: Obama.)

  Ar “wasgu'r cnawd” yn erbyn technegau rhyngrwyd: rwy'n credu bod pob un yn cynhyrchu difidendau gwahanol. Dim ond allgymorth personol fydd yn cyffwrdd â rhai cwsmeriaid (neu bleidleiswyr). Eraill na fyddwch chi byth yn cysylltu â nhw oni bai bod gennych chi bresenoldeb ar y we. Mae sicrhau'r canlyniadau mwyaf posibl yn cymryd y ddau.

  (Neu, fel yr arferai hen ffrind ddweud wrth gynnig ei ddewis o hufen iâ fanila neu siocled: “Ie!”)

 2. 2

  Doug: Cytunaf yn llwyr. Rwyf wedi cyflawni llawer mwy o ganmoliaeth yma yn Atlanta gyda Entrepreneuriaid Gwe Atlanta a chyfarfodydd a digwyddiadau cysylltiedig eraill yr wyf yn eu mynychu ac yn eu cefnogi nag yr oeddwn erioed wedi gallu ennill gyda nhw fy blog. Hefyd, mae'n llawer mwy gwerth chweil bod gyda phobl wyneb yn wyneb nag ar eu pennau eu hunain y tu ôl i fysellfwrdd a sgrin gyfrifiadur.

 3. 3

  Ydym, rydym ni yn Truffle Media yn parhau i fod â phresenoldeb mewn digwyddiadau (mae World Pork Expo yr wythnos nesaf ar gyfer y rhai sydd â diddordeb :) a rydym yn defnyddio hen ffôn ac e-bost rheolaidd i gyffwrdd â seiliau.

  Rydym hefyd yn defnyddio sianeli cyfryngau newydd i gadw cysylltiad â'r rhai sydd â diddordeb mewn amaethyddiaeth: Twitter (http://twitter.com/trufflemedia), y SwineCast.com (a'i chwaer safleoedd ar gyfer blogiau / podlediadau cig eidion, llaeth, dofednod, a chnwd), Flickr (http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/), a Blip.tv (http://trufflemedia.blip.tv/).

  Ond does dim byd tebyg i fod yno yn bersonol i glywed yr hyn y mae gan bobl ddiddordeb ynddo, cael sgwrs gyda chwrw mewn llaw, a gweld naws / iaith y corff ar rai pynciau sensitif (mae corn ar gyfer bwyd neu ŷd am danwydd yn sgwrs boblogaidd ynddo Iowa :)

  Diolch eto Doug.

  John Glas
  TruffleMedia.com

 4. 4
 5. 5

  Doug - Postio da, fy dyn. Rwy'n teimlo bod ysgwyd llaw da a gwên yn llawer mwy effeithiol o ran gwerthu, rhwydweithio a meithrin perthnasoedd nag unrhyw beth arall y gallaf ei wneud.

  Yn ddiweddar cefais fy hun mewn newid swydd, dim ond fy ail un ers dechrau datblygu busnes yn llawn amser. Wrth gyfweld gofynnodd pawb imi, “Beth ydych chi'n ei wneud i adeiladu arweinwyr / busnes?" Heb amheuaeth, fy rhwydwaith personol yw'r ffynhonnell fwyaf o arweinwyr wrth i mi gael atgyfeiriadau ganddynt. Dim ond trwy ddod â gwerth a chyfathrebu rhyngbersonol y gellir gwneud hyn. Rwy'n defnyddio'r ymadrodd “ysgwyd eich llaw” lawer wrth e-bostio rhywun. Fel yn, “Edrychaf ymlaen at ysgwyd eich llaw ryw ddydd.” Nid wyf yn gefnogwr o ……… ”yn pwyso’r cnawd”. Mae'n swnio'n fath o… ..fleshy.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.