Bloggin 'Ddim yn Hawdd! Hyd yn oed gyda Vox

blogio vox

Diweddaru: Caeodd platfform Vox yn 2010.

Fel yn ddiweddar, rwy'n meddwl llawer am ddarparu mwy o ddogfennaeth a hyd yn oed rhywfaint o siarad cyhoeddus ar flogio. Pam? Nid yw Bloggin yn hawdd! Mae cwmnïau'n sylweddoli hyn ... gall rhoi eich hun yn 'noeth' allan ar y we fod yn strategaeth dda neu beidio. Y tu hwnt i'r strategaeth a'r cynnwys, serch hynny, yw'r dechnoleg.

Nid yw Bloggin yn hawdd.

Cadarn, mae'r blogwyr gwych yn gwneud iddo edrych yn syml. Maen nhw'n taflu blog ac yn cael miloedd o ddoleri mewn hysbysebion. Mae pobl yn taflu arian iddyn nhw. Ond beth am Mam a Phop sydd eisiau sefydlu blog syml am eu busnes neu deulu? Gwe analytics, awdurdod, optimeiddio peiriannau chwilio, graddio, ôl-draciau, pings, gwlithod post, sylwadau, adborth a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, categorïau, tagio, porthwyr, porthiant analytics, tanysgrifiadau e-bost ... mae'n ddigon i wneud i unrhyw un redeg i ffwrdd yn sgrechian!

Mae'n hawdd i mi oherwydd rydw i wedi bod arni flwyddyn ac wedi dyrannu pob cydran o flogio. Rwy'n ei gael. Rwy'n geek. Fy hobi, swydd a chariad yw hi.

Mae'r plentyn newydd ar y bloc yn Vox. Gwelais rai sgrinluniau o Vox ar gyfer gwthio cynnwys (sain, fideo neu ddelwedd) i'r post a gwnaeth pa mor syml y gwnaethant wneud argraff arnaf. Ond dyna lle stopiodd hawdd.

Dyma screenshot:

Vox

Nid oes llai na 30 dolen ar fy nhudalen blog ar gyfer pethau i'w gwneud. Yn syml, roeddwn i eisiau uwchlwytho delwedd ar gyfer y blog a dirwyn i ben gan ddrysu delwedd y blog ar gyfer y ddelwedd proffil. Os ydych chi'n mynd i ystyried eich hun fel yr offeryn “hawdd” nesaf ar gyfer blogio, rydych chi'n sicr yn ei gwneud hi'n hawdd wrth hecio'n well. Nid oes unrhyw ffordd y byddwn yn gwthio ffrind i mi i'r offeryn hwn. Byddai'n well gen i siarad â nhw WordPress or blogger.

Efallai mai un o'r problemau gyda Vox yw bod blogwyr wedi dylanwadu arno ar gyfer blogio. Pe bai SixApart wir eisiau gwneud platfform blogio syml, dylent fod wedi chwilio am bobl nad ydynt erioed wedi blogio o'r blaen. Nid wyf yn siŵr beth yw'r cyfraddau mabwysiadu ar gyfer dringo i Vox, ond rwy'n amau ​​eu bod yn ysblennydd.