Mae fy Nghardiau Blogio Wedi Cyrraedd!

blog

Ar ôl i mi ddechrau siarad mewn cynadleddau, mae cryn dipyn o'r bobl yn gofyn i mi am gerdyn busnes yn aml. Cerdyn Busnes? Ar gyfer blogiwr? Gyda 3 cynhadledd yn dod i fyny yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, penderfynais fentro a chael rhai cardiau busnes wedi'u gwneud mewn gwirionedd! Nid wyf yn siŵr faint o fusnes y gallwn fod wedi'i golli ar ôl i rywun gerdded allan a ddim yn cofio pwy oeddwn i.

Cyrhaeddodd y cardiau heddiw ac rwy'n credu eu bod yn edrych yn wych:

Martech Zone Cardiau Busnes

Gwnaethpwyd y cardiau gan VistaPrint, dyma'r 5ed neu'r 6ed tro i mi wneud busnes gyda nhw. Maen nhw'n cynnig cardiau busnes plaen am ddim gyda rhai dyluniadau nodweddiadol - neu gallwch chi fynd allan i gyd. Dewisais ddylunio fy mhen fy hun dros ben delwedd gefndir oedd ganddyn nhw mewn stoc. Cefais ffrynt sgleiniog a chefn du a gwyn. Un tip fformatio ... gan ddefnyddio eu golygydd ar-lein, gallwch roi un haen dros un arall. Ar deitl fy mlog a URL, Rwy'n defnyddio ffont gwyn dros ddu fel ei fod yn sefyll allan gyda'r cefndir glas.

Gyda llongau, fe redodd tua $ 50 i mi am 500 o gardiau. Nid wyf yn credu bod hynny'n rhy ddrwg o gwbl! Byddan nhw'n talu amdanynt eu hunain gyda'r person cyntaf sy'n fy nghofio. 🙂

Roedd gen i rai cardiau ar gyfer fy Nhad unwaith ac fe wnaethant dorri gair arnynt. Yn gynharach wnes i gysylltu VistaPrint, roedd ganddyn nhw set newydd wedi'i chywiro a'i gor-ddweud wrth fy Nhad. Mae eu gwasanaeth wedi creu argraff fawr arnaf.

Gwnewch yn siŵr fy nal yn y Cynhadledd Profion Marchnata B2B yn dod i fyny yn Chicago! Byddaf ar y panel Blogio. Stopiwch heibio a byddaf yn sicr o roi fy ngherdyn i chi.